Reklama

Jan Cichocki

E-mail:
cichocki.jan@gmail.com

Skype:
cichocki.jan

Statystyki

Odsłon : 235544

JAKUB K - CHROLOGIA MILLENIUM

Artykuły - Kontrowersyjne
sobota, 26 lipca 2014

          

Jakub K. w dniu 02, 07, 2014 napisał:  
Witam serdecznie!
Badam ostatnio zagadnienie milenium.
Rozmówca, który niewątpliwie zna dobrze Biblię przedstawił mi taką·chronologię wydarzeń  tysiąclecia:
1) Chrystus przychodzi po eklesię (pochwycenie) i rozpoczyna się
pierwsze zmartwychwstanie.
2) Antychryst obejmuje rządy.
3) 3, 5 lat "pokoju i bezpieczeństwa"  Daniela 7, 25; 12, 7, 12, 11;·Obj. 11,3; 12,6; 12,14; 13,5.
4) 3,5 lat terroru na ziemi
5) Chrystus powraca ze świętymi na ziemię
6) Szatan zostaje związany w abyssos na 1000 lat
7) Rozpoczyna się 1000 królestwo rządów Chrystusa i świętych - sprawiedliwych rządów nad narodami
(błogosławiony ten kto przeżył wielki ucisk antychrysta i mógł zamieszkać w prawdziwym pokoju na ziemi podczas rządów Chrystusa)
8) Chrystus rządzi 1000 lat na Ziemi laską żelazną (dla ochrony owiec). Narody będą musiały pielgrzymować na Święto Namiotów do Jerozolimy.
9) 1000 Lat się kończy wypuszczony zostaje szatan, aby zwieść narody i wszczyna wojnę przeciwko stolicy
10) ludzi pochłania ogień, szatan zostaje wrzucony do jeziora siarki i ognia
11) Ziemia zostaje spalona ogniem, niebo zwinięte jak szata (Hebr. 1, 12; 2 P 3, 10-14)
12) Rozpoczyna się drugie zmartwychwstanie i sąd przed wielkim białym tronem.
13) Bóg zaludnia zabawionymi stworzoną Nową Ziemię pod Nowym Niebem.

Pozdrawiam.

 

Więcej…

JAKUB K - ODPOWIEDŹ NA CYTATY 11-12 E. WHITE

Artykuły - Kontrowersyjne
środa, 16 lipca 2014

 

Witam Jakubie: ·A oto dalsze moje odpowiedzi na dosłane cytaty 11-12  z dnia 18, 02, 2014r.

 

11. CZY KREW CHRYSTUSA ZMYWA GRZECH?
EGW NIE: „Krew Chrystusa miała uwalniać skruszonego grzesznika od potępienia, ale nie od grzechu samego w sobie. Grzech będzie widoczny w świątyni niebiańskiej aż do ostatecznego odkupienia.” (Patriarchs and Prohets [Patriarchowie i Prorocy], str. 357)..
BIBLIA TAK: „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.” (Ef 1, 7)..
BIBLIA TAK: „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” (1 J 1, 7)..
BIBLIA TAK: „Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu.” (Rz 4, 7-8)..UWAGI: Przebaczenie oznacza darowanie kar, zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa do ukarania, wymazanie długu na zawsze. Jezus dokonał tego dla nas, kiedy przelała się dla nas Jego krew. Biblia mówi, że przebaczone grzechy nigdy już nie będą nam liczone. Jednak Ellen G. White przeczy Biblii i twierdzi, że Bóg ciągle pamięta o naszych grzechach, a później karze za nie tych, którzy nie spełniają Jego oczekiwań przed ostatecznym odkupieniem. To przekonanie sieje rozpacz wśród milionów Adwentystów Dnia Siódmego, ponieważ do końca nie mają oni pewności czy będą zbawieni.

Więcej…

JAKUB K - ODPOWIEDŹ NA 9-10 CYTAT E.. WHITE

Artykuły - Kontrowersyjne
poniedziałek, 14 lipca 2014

 

Witam Jakubie: ·A oto dalsze moje odpowiedzi na dosłane cytaty 9-10 z dnia 18, 02, 2014r.

9. KTO WYBRAŁ JUDASZA NA JEDNEGO Z UCZNIÓW JEZUSA?
EGW - JUDASZA WYBRAŁ CHRYSTUS:, „Kiedy Judasz został powołany przez naszego Pana, jego położenie nie było beznadziejne.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 41).. ·EGW - JUDASZA WYBRALI UCZNIOWIE: „Uczniowie pragnęli, aby Judasz stał się jednym z nich. Powiedzieli o tym Jezusowi.” (Desire of Angels [Pragnienie Wieków], str. 294)..·EGW - JUDASZ ZGŁOSIŁ SIĘ SAM: „Kiedy Jezus przygotowywał uczniów do ich roli, był wśród nich jeden, który wcześniej nie został wezwany. Był to Judasz Iskariota, który utrzymywał, że jest naśladowcą Chrystusa. Podszedł bliżej i zabiegał o miejsce dla siebie w wąskim gronie Jego uczniów. Miał nadzieję osiągnąć ten cel zbliżając się do Jezusa.” (Desire of Angels [Pragnienie Wieków], str. 293, 717) ..BIBLIA - JUDASZA WYBRAŁ JEZUS: „Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który był zdrajcą. / Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten, bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać. / Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (Łuk 6, 13-16; J 6, 70-71; J 15, 16) ..
·Jakubie
? Na powyższe pytanie częściowo odpowiedziałem w linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/279-jakub-k-dalsze-watpliwosci.htmli nie wiem dlaczego po raz drugi pytasz o to samo. Czyżbyś nie zrozumiał mej odpowiedzi? Jeśli tak to spodziewałbym się raczej pytania dotyczącego tej części mej wypowiedzi, która niezgodna jest z twoim rozumieniem na dany temat W dniu 20 Października odpowiedziałem ci: ·4) =Gdzie znajduje się dowód w Piśmie Świętym na poparcie tezy Ellen White, że Judasz nie był powołany tak jak pozostałych jedenastu?:   Podczas gdy Jezus przygotowywał uczniów do pracy, jeden z nich, który nie był powołany, nalegał na pozostanie wśród nich. Był to Judasz Iskariota, człowiek, który wyznawał, że jest naśladowcą Chrystusa, i ubiegał się obecnie o miejsce w ścisłym gronie Jego uczniów (...) Toteż byli zdziwieni obserwując chłód, jaki mu okazał Jezus. Życie Jezusa, s. 206.

Więcej…

Od autora

Nazywam się Jan Cichocki, mam 82 lat. Pochodzę z rodziny katolickiej. Z Biblią zetknąłem się w 7 roku mego życia, gdy moja matka zaczęła ją czytać. Mając czternaście lat wziąłem Biblię do szkoły i zapytałem księdza na lekcji religii, czy mogę ją czytać i prowadzić życie zgodnie z jej nakazami?

Czytaj więcej »

 

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA PRZYJACIÓŁ

czwartek, 08 września 2011 04:39


Z okazji świat, i osobistych uroczystości związanych z rocznicami urodzin, życzę najserdeczniejsze życzenia obfitych błogosławieństw Bożych dla wszystkich gości strony internetowej i facebooku. I z tej okazji dedykuję dwie krótkie pieśni śpiewane przez pastora Mirosława Karauda i mgr Dariusza Górskiego.  Niech Wszechpotężny Bóg towarzyszy Wan wszystkim w pielgrzymce ziemskiej do niebieskiego Hanaanu.
 Wybaczenie czas 2:10

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 Zbawienie i nadzieja w Jezusie Czas 2:29 

PRZESŁANIE NOWOROCZNE

środa, 29 grudnia 2010 05:11Drogi przyjacielu
stary rok 2011 zbliżył się, do końca swego istnienia i przejdzie do historii. Czysz nie powinieneś przejrzeć go jeszcze raz w panoramie swych wspomnień i przeanalizować go? Czy przeżyłeś go w pomyślności i powodzeniu, czy też w samych niepowodzeniach? Pamiętaj, że życie nasze nie zależy tylko od okoliczności, lecz od wyborów, które dokonujemy sami.  Hipokrates w jednym ze swych aforyzmów pisze „ Życie jest krótkie, sztuka długa, sposobność przemijająca, doświadczenia niepewne, a sąd trudny”, Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem to pomyśl ileż to ludzi dokonuje nie właściwego wyboru narażając siebie i swych bliźnich na niebezpieczeństwa, bul i niepowodzenia w życiu? Złe wybory mogą nas unieszczęśliwiać przez wiele lat a nawet i przez całe życie. Wybory nasze są ukierunkowane zawsze dwu kierunkowo, wyboru dobra lub zła, wyboru ukierunkowanego ku wieczności i doczesności w której zmierzamy do unicestwienia. Jeremiasz w 21, 8 tak mówi: Ja Pan stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci. Ponieważ mamy wolną wolę, wybór zależy tylko od nas, którą drogę wybierzemy i nią chodzić będziemy. Bóg zachęca nas abyśmy wybrali drogę życia i cieszyli się z niego. Przyjmijmy, więc radę: „ Jer.25,5-6 Niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a będziecie mogli pozostać w ziemi, jaką dal Pan wam i waszym przodkom od dawna i na zawsze. Nie chodźcie (obcymi drogami- moja myśl) i obcymi bogami, aby im służyć i cześć oddawać, ani nie pobudzajcie Pana do gniewu uczynkami waszych rąk, a nie sprowadzę na was nieszczęścia” Droga szeroka jest drogą wygodną, ale nie zawsze bezpieczną.  Mateusz na ten temat tak pisze w 7: 13 „Wchodźcie przez wąską bramę”, Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” Życzę, więc wszystkim, wszystkiego najlepszego. Abyście wybierając drogę życia w Nowym 2012 roku mogli się czuć bezpiecznie, byli radośni, i cieszyli się z błogosławieństw Bożych, które oferuje Bóg wszystkim tym, którzy znajdą się na drodze swego życia wraz z Jezusem. Niech Wszechobecny Bóg towarzyszy wam w waszej pielgrzymce, ku wieczności.
W Nowym 212 roku wszystkim gościom przychylnym i tym, którzy się nie zgadzają z treścimi publikowanymi w stronie  " KONFRONATCJE" życzę wszelkich błogosławieństw Bożych i pomyślności w życiu osobistym i w społeczności kościelnej.

 

 

Życzenia

poniedziałek, 28 grudnia 2009 04:18

Nowy rok 2010 nadszedł w czasie wyznaczonym,
by obwieścić Psalm Dawidowy dla wszystkich tych,
którzy doświadczają: boleść smutek i utrapienia.

Psalm ten niech wesprze ludzi dobrej woli tchnienia
A Bóg słowami ze świątymi niech udzieli uświęcenia

Wspominając wszystkie dary wasze i przyjmując poświęcenia.
Niech błogosławi i przyjmie pragnienia serc waszych
A wtedy będziemy się cieszyć ze zwycięstw naszych

Stoimy, więc i trwamy Panie nasz i Królu nasz!
Pomóż nam i wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.
Wierzymy, że potężna moc prawicy Twojej.
Uczyni wszystko by ulżyć cierpieniom duszy mojej.

Chwała Panu! Alleluja ! Amen
Analogia do Psalmu 20

 

INFORMACJA STATYSTYSYCZNA FTP

wtorek, 28 września 2010 10:10Statystyka, jest informacją wszystkim tym, którzy zadawali mi pytania, jak jest spopularyzowany i rozpoznawalny mój serwer w Internecie?. Postanowiłem, więc wybrać te pozycje ze statystyki, które przybliżą wszystkim zainteresowanym skalę zainteresowania serwerem w poszczególnych krajach. Informację tą będę aktualizował, co trzy miesiące począwszy od stycznia 2011 roku.

Czytaj więcej »