góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612847
wspo
umywanie
chrzest

Artykuły

 

 
   

Rafał Brańka

25 listopada o 10:24

NAPISAŁ następującą treść w Portalu: Kościół Biblijny? Który?
>
Dziękuję za przyjęcie do grupy. Zapraszam do dyskusji nad moim zdaniem ciekawym fragmentem Biblii, który rodzi we mnie wiele pytań. Pierwsze kim są i czym różnią się Waszym zdaniem ludzie umarli od żywych w cytacie z nauczania Jezusa:
 35 Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 36 Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 37 A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba10. 38 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją»." [Łk 20,34]
           Czy jedną z konsekwencji zapowiedzianego przyjścia "Królestwa Bożego" na Ziemię będzie zniesienie instytucji małżeństwa co wynika z powyższego cytatu?<

 Powrót do tradycji chrześcijańskiej Europy bardzo często powraca w tedy, gdy toczy się dyskusja o Unii Europejskiej. Politycy jak i przywódcy katoliccy marzą o Europie takiej w której papież odgrywał decydującą rolę nie tylko na sprawach wyznania wiary, ale i na politykę Rządów ogólno   światowych i europejskich. Dążności Watykanu w tym względzie nie uległy zmianom do dnia dzisiejszego, a wypowiedź papieża Innocentego III (1198-1216) >Jezus Powierza mi nie tylko troskę Kościoła, lecz także trud rządzenia światem< staje się jak najbardziej aktualna.

 Ostatnio pojawiają, w Internecie, mediach, jak i telewizji informacje o pięciuset letniej reformacji twierdząc, że przypada ona w 2017 roku. Czy informacje te są prawdziwe? Czy kłamstwem?  
Pięciuset letnia rocznica reformacji dotyczy tylko reformacji luterańskiej, bo reformacja nie ma swego początku w XV - XVI wielu ale dużo wcześniej
 
Już pod koniec XII wieku rozpoczął ją Piotr Waldo, który zmarł w 1217r. Waldensi, którzy nazwę swą przyjęli od Piotra Waldo głosili: że: Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Odrzucali naukę o piekle i czyśćcu. Potępiali naukę o odpustach, mszę, spowiedź uszną i życie zakonne. Nie uznawali prymatu papieża i matki Jezusa, za matkę Boga. Wiarę swą opierali wyłącznie z nauk Pisma świętego. Podobnie jak Żydzi święcili sobotę, zgodnie z IV przykazaniem Bożym.

 Artykuł pochodzi z miesięcznika Znaki Czasu z września 2016 roku. Autor niniejszego artykułu wypowiedzi papieża, przeciwstawia z wypowiedziami Słowa Bożego, które są w konfrontacji z wypowiedziami duchowieństwa Kościoła katolickiego, począwszy od papieża a na zwykłym księdzu skończywszy..

 Dalsze wypowiedzi Ks. Stanisława w gazecie Warszawskie z dnia 13-17.04,2017, w akapitach 003 i 004 są nie zgodne z Biblią tak samo jak w poprzednich wypowiedziach.
Wypowiedź  003
Złe duchy zachowują naturę anielską i są od ludzi silniejsze. Zwycięstwo nad nimi, oraz ich złą działalnością w świecie ludzkim bez Chrystusa Króla i Królowej Anielskiej Maryi nie jest możliwe. Konfrontując tą wypowiedź, z wypowiedzią samego Króla królów i Pana panów z Ob.17:14 i 1Tym.6:15, to jest ona tylko w połowie prawdą, gdyż jedyną osobą, która może zwyciężyć duchy złe i diabelskie jest Jezus Chrystus i tylko On. To o Jezusie Chrystusie Izajasz pisze w 44:6 tak: >Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan zastępów: Ja jestem pierwszy i ostatni, a oprócz mnie na ma Boga. Natomiast o Królowej Anielskiej Marii Biblia nic nie mówi. Królowa występuje jedynie w religiach pogańskich i to dużo wcześniej, niż urodziła się Maria.