góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612850
wspo
umywanie
chrzest

Artykuły

 Dalsze wypowiedzi duchowieństwa katolickiego w artykule Gazety Warszawskiej z 7-13 kwietnia 2017 a opublikowanej linku: http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/405-wypowiedzi-duchowienstwa-katol

Ks. Stanisław Małkowski mówi:
Wypowiedź 001
Wypowiedź ta jest zgodna z moim sumieniem i ja tak samo rozumiem, że w państwie ziemskim wszystkie czynniki i zabiegi dla bezpieczeństwa człowieka powinne być z sobą powiązane i zabezpieczone, by w państwie wzmacniał się dobrobyt, ład i bezpieczeństwo. Zatem polityka w swerze edukacji, służbie zdrowia, w ekonomii, produkcji i handlu powinne być z sobą powiązane i nie powinno się jej zmieniać, przy każdorazowej zmianie rządu. A niestety tak się dzieje! Zamiast nie wielkich korekt i ulepszeń, burzy się wszystko i ustala całkowicie nowe ustawy i nie często przeciwstawne do poprzednich. Moim zdaniem taka polityka przypomina mi politykę bolszewizmu, który po obaleniu cara burzył wszystko, począwszy od pałaców carskim a skończywszy na kulturze. To samo działo się w Chinach jak i w Europie, w której palono Biblie pisaną w językach narodowych, jak i książki wybitnych uczonych, które podważały naukę nie chrześcijańskiego już Kościoła Rzymskokatolickiego. Podobną politykę mogliśmy zauważyć, u nie których obywateli naszego państwa domagających się zburzenia Pałacu Kultury w Warszawie, który wybudowany został przez ZSRR.

Pan Piotr Szymon Kefas na swym portalu: > Biblijny Kościół? Który?  Napisał w dniu 25 sierpnia 2017 roku

 W Internecie roi się od korporacyjno-biznesowych nauczeń na temat finansów. Nie tylko w sieci. W Realu również. W nauczeniach tego rodzaju stosuje się socjotechnikę, techniki wywierania wpływu. W moim sercu jest pragnienie łożenia na Królestwo Boże jednak nie wpłaciłbym nawet wdowiego grosza na konta zborów duszpasterzy wygłaszających takie manipulacyjne kazania. Nie prowadzę biznesu z moim Bogiem, więc argumentacja w rodzaju: oddasz dziesięcinę- Bóg pobłogosławi ci wielokrotnie nie przedstawia dla mnie żadnej wartości. Co gorsza, osoby zwiedzione przez kaznodziejów korporacyjnej ewangelii sukcesu mają później niewłaściwą motywację serca, w którym rodzi się chciwość i nie biblijna roszczeniowa postawa względem Boga. Natomiast twierdzenie: nie płacisz dziesięciny-twoje finanse są pod przekleństwem stanowi jaskrawy przykład odrażającej psychomanipulacji. Kaznodzieje tego autoramentu nigdy nie będą nauczać o grzechu, konieczności upamiętania i pokuty bo znaczna część cielesnych chrześcijan opuści ich zbory a ich odejście wpłynie negatywnie na stan finansów zboru.

 

  Warszawska Gazeta a wypowiedzi duchowieństwa Cz 2 z dnia 7-13 kwietnia 2017 r

W końcówce wypowiedzi z Cz 1 Ks. Stanisław mówi:> Prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwne prawu Bożemu. Gdyby było przeciwne, w sumieniu nie obowiązuje. Przestaje być prawem choćby uchwalone było przez wszystkie parlamenty świata. Nie jest prawem, gdy sprzeciwia się prawu Bożemu, prawu natury, prawu człowieka – dziecka Bożego, a zwłaszcza Chrystusowemu prawu miłości Boga i ludzi.<

 

WARSZAWSKA GAZETA A WYPOWIEDZI DUCHOWIEŃSTWA

W dniu 7-13 kwietnia 2017 Warszawska Gazeta opublikowała następujące wypowiedzi duchowieństwa katolickiego do obywateli państwa polskiego; poruszając zagadnienia polityczne jak i religijne, wchodząc tym samym w obowiązki prawa państwowego. Duchowieństwo w przeciwieństwie do władzy państwowej ma odmienne zadanie do wykonania niż państwo. Kościół powinien raczej wychowywać swych wyznawców w bojaźni Bożej i przestrzeganiu przykazań Boskich jak i państwowych.

 

Cząstkowe wspomnienia wyrwane z mroków cienia, przez Wł. Poloka i opublikowane w Glosie Adwentu z maja – czerwca 2017 r