góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612846
wspo
chrzest
umywanie

Artykuły

Niżej opisany temat pochodzi z Linku: 

https://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite       /whochangedsabbath.htm


   KTO ZMIENIŁ SZABAT Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ?

                                                         Rzymski Kościół Katolicki!

Jasne dowody pogwałcenia Prawa Bożego przez kościół, który sam otwarcie przyznaje się do ingerencji w zamierzenia Słowa Bożego. Czy autorytet kościoła katolickiego rzeczywiście stoi ponad Bożym Prawem obwieszczonym w Jego Świętym Piśmie?
W jaki sposób dzisiejsze kościoły Chrześcijańskie zostały zwiedzione, podążając śladami rzymskiego katolicyzmu?
                           WYPOWIEDZI TEOLOGÓW KATOLICKICH i PROTESTANCKICH
                           JEDNOZNACZNIE WYKAZUJĄCE CAŁKOWITĄ NIEBIBLIJNOŚĆ
                 ODRZUCENIA SZABATU (DNIA SIÓDMEGO) czy ZASTĘPOWANIA GO NIEDZIELĄ

 

Dalsze wypowiedzi Marii ze zjawy, są zaprzeczeniem naukom ewangelicznym, które były spisane pod natchnieniem samego Boga. Ap. Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3:15-16 (BT) pisze: >Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
A jeśli tak, to kim są ci, co głoszą inną ewangelią, nie zgodną ewangelią samego Boga? Odpowiedź daje nam ten sam Apostoł w liście do Gal. w 1:6-9 (BT) >Nadziwić się nie mogę, że od TEGO, który was łaską Jezusa Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją w śród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet i my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, Niech będzie przeklęty!
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze (raz) mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną (odmienną) od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty. A nie uznany za świętego - świętą.

 

W Katolickim Serwisie Apologicznym, bardzo dokładnie przeczytałem artykuł napisany przez autora Giuseppe Ferrari na temat pastoralnych praktyk kultowych; uprawianych przez różne sekty. Artykuł ten powstał z inicjatywy Kongregacji Nauk Wiary, która została przemianowana ze Świętego Oficjum, powołanego przez papieża do zwalczania innowierców w czasie średniowiecznej inkwizycji. Kongregacja Nauk Wiary, przejęła  więc zadania Świętego Oficjum, nie tylko do zwalczania innowierców, ale i do przygotowywania strategii połączenia się z nimi w umocnieniu pozycji papiestwa w polityce ogólno światowej tworząc tak zwaną> Organizację Zjednoczonych Religi

 http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html

 

W Katolickim Serwisie Apologicznym, bardzo dokładnie przeczytałem artykuł napisany przez autora Giuseppe Ferrari na temat pastoralnych praktyk kultowych; uprawianych przez różne sekty. Artykuł ten powstał z inicjatywy Kongregacji Nauk Wiary, która została przemianowana ze Świętego Oficjum, powołanego przez papieża do zwalczania innowierców w czasie średniowiecznej inkwizycji. Kongregacja Nauk Wiary, przejęła  więc zadania Świętego Oficjum, nie tylko do zwalczania innowierców, ale i do przygotowywania strategii połączenia się z nimi w umocnieniu pozycji papiestwa w polityce ogólno światowej tworząc tak zwaną> Organizację Zjednoczonych Religi<, o której mówił, były Prezydent Izraela Szimon Peres w rozmowie z papieżem Franciszkiem. Zapoznaj się z treścią ich rozmowy w:
 
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html

 

O proroctwach i ich wypełnieniu  mówią nam przekazy Słowa Bożego zawarte w Starym jak i Nowym Testamencie. O nie których proroctwach mówiłem wielokrotnie w swym serwisie w różnych artykułach, i odpowiedziach na zadawane mi pytania. Tym razem pragnę przedstawić następnego autora książki >APOKALIPSA< Jonatana Dunkela, w której omawia on proroctwa, te które się już wypełniły, jak i te, które są jeszcze przed nami. Niech będą one podsumowaniem naszych dotychczasowym rozważań i studium Słowa Bożego na powyższe tematy. ZATEM zapraszam do Jou Tube na wysłuchanie wykładni proroctw starego jak i Nowego Testamentu.