góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612846
wspo
chrzest
umywanie

Artykuły

 

W dniu 16.03.2017 Janusz J napisał:
Witam! Tu Janusz Jarocki syn Bożeny Kurek :) aka Jarockiej czy macie może gdzieś kopie najlepiej w mp3 płyty mamy bo chciałem jej skopiować, jak istnieje możliwość to proszę o przesłanie kopii płyty wystarczą ścieżki od 11 do 17 pozdrawiam ! najlepiej w formacie mp3 44 khz

 Januszu Witam cię Serdecznie.
Ponieważ nie jestem w stanie przesłać ci odnalezionych 3-ch płyt twojej mamy w archiwach poprzedniego Serwera - .>korzenie. com pl.< e-mailem, ze względu na ich objętość, postanowiłem spróbować nagrać ich w obecnym serwerze. Spróbuj zatem przegrać ich z linku:

 

Zgodnie z zapowiedzią przy omawianiu Portalu> Sign of the End Times< z sensacyjnym pytaniem: 2017 - to teraz skończy się świat?Postanowiłem skanować z książki > Apokalipsa< XIII Rozdział Objawienia Jana, w którym można znaleźć wyjaśnienia symboli zwierząt i ich znaczenie w zapowiedzianych proroctwach. Zachęcam do, dokładnego zapoznania się z nim i zastanowienia się, co one mogą oznaczać w dzisiejszych czasach dla świata i naszej ojczyzny, gdyż wypełnianie się ich jest widoczne na naszych oczach.

 

 Na stronie drugiej > 2017 - teraz kończy się świat? >Sign of the End Times, podaje tekst (BT) z 2Tym.4:3-4, który zawiera następującą treść.> Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnej pożądań (chodzili), ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiastkom. Interpretacja tych dwóch tekstów jest prawidłowa i odnosi się do naszych czasów. Całe niemalże chrześcijaństwo odstąpiło od nauczania prawdy nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. A jakie to są kłamliwe prawdy, przyjmowane przez współczesne kościoły chrześcijańskie? Niech wskażę je nam - sama Biblia:

1) W 1Jana BT 2:4 jest napisane> Kto mówi - znam Go a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy <A oto te kościoły, które chcą zaliczać się do chrześcijaństwa, a nie zachowują Jego przykazania:

 

W dniu 8 marca 2017 otrzymałem skanowany portal ze strefy >Tajemnice Apokalipsy < zawierający pytanie:  To teraz w 2017 roku skończy się świat?
 
Czy twierdzenie Portalu > Sigma of the End Times< jest twierdzeniem prawdziwym? Czy kłamstwem? Zapoznałem się z nim i mogę śmiało stwierdzić, że prawda Biblijna została zmieszana z nieprawdą, stając się winem szaleńczej rozpusty( Ob.14:8; 2;14-15,21), którym poi się ludzi nie studiujących Słowa Bożego. Dlatego nie znając dokładnie wypowiedzi proroków i samego Boga, twierdzenia takie stają się niepotrzebną sensacją.

 

 

W dniu dzisiejszym  - 4 marca 2017 roku  zostałem  bogatszy o nowe 10 pereł, które nabyłem za darmo, poświęcając jedynie czas na wydobycie ich. Zachęcam zatem każdego do wydobycia ich i wykorzystania w swoim życiu, mowie i postępowaniu. Sprawdźcie i przekonajcie się sami, a przekonacie się, że naprawdę Warto! Wystarczy tylko poświęcić trochę czasu do wydonycia ich
z niżej podanych linków. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!