góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612846
wspo
chrzest
umywanie

Artykuły

 

 
KS. ST. MAŁKOWSKI  Cz.3 W PKT. 3-5 PISZE :
(3)Jedna jest droga prawdy. Jeśli pojawiło się wiele fałszywych dróg, to właśnie wy powinniście zagubionym owcom wskazać prawdę, (4) że w Królestwie Królowej musi się także znaleźć miejsce dla Króla. Czy nie widzicie, że właśnie tego, wróg obawia się najbardziej? (5)Władzy Bestii trzeba powiedzieć zdecydowanie nie.

 

Ksiądz Stanisław Małkowski w swym artykule z dnia 10,06,2016 dalej tak się wypowiada:(1) Kto jak nie wy, powinien wiedzieć, że Kościół, którym kierujecie tutaj na ziemi i za który ponosicie odpowiedzialność, nie może iść na kompromis ze światem,(2) który podporządkowała sobie Bestia. Wy , macie być pierwszym tego przykładem.(3)Jedna jest droga prawdy. Jeśli pojawiło się wiele fałszywych dróg, to właśnie wy powinniście zagubionym owcom wskazać prawdę, (4) że w Królestwie Królowej musi się także znaleźć miejsce dla Króla. Czy nie widzicie, że właśnie tego, wróg obawia się najbardziej? (5)Władzy Bestii trzeba powiedzieć zdecydowanie nie.

Aby można było bardziej zrozumieć wypowiedź księdza, ponumerowałem poszczególne myśli, aby można było przeanalizować je w konfrontacji z Ewangelią Jezusa i Apostołów, gdyż tylko wtedy będzie można ocenić czy nauki Kościoła z którego się wywodzi są zgodne z nauką Jezusa; Króla Królów i Pana Panów.Ob.17:14

 

W dniu 30.06.2016 r Grażyna D napisała: Panie Janie, twierdzi pan, że gdy człowiek umiera to idzie do grobu, a przecież w Ks. Koh. 12,7 jest napisane: I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch do Boga, który do dał. Jak mam to rozumieć?

 

Gazeta Warszawska z dnia 10-16.2016 r. opublikowała wypowiedzi Ks. Stanisława Małkowskiego następującej treści

W artykule z Części 1. Ks. Stanisław przedkłada pytanie Jezusa wynikłe z treści Ewangelii Łukasza 7:36-50
>W ewangelicznym wydarzeniu jest pytanie Jezusa wobec wszystkich
sprawujących władzę: kto jest dla was najważniejszyBóg czy człowiek?

  Gazeta Warszawska z dnia 10-06.2016 r. opublikowała wypowiedzi Ks. Stanisława Małkowskiego następującej treści: