Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798547
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

ODPOWIEDZI NA KOMENTARZE
Do artykułu „Eliasz Reformator Kościoła Starotestamentowego i Proroctwa wskazują czasy przysze” Pan Baaleasar i Pan Ahab- najprawdopodobniej anonimy, umieścili w komentarzach następującą treść w komentarzach w serwerze: www.korzenie.cp.win.pl
Prawdą jest, ze kult Jahwe i Jezusa przyniósł jego wyznawcom wiele nieszczęść To z ich imionami na ustach ludzie ci, jakby ogarnięci obłędem wyrzynali się nawzajem. Jakże inaczej wiodło się Izraelitom pod rządami Pani Asztarte! Oddajmy im glos: "Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu." To samo powinniśmy odpowiedzieć i dziś fałszywym prorokom z dn. 24,04,2007  Ahab Oddawajcie cześć i uwielbiajcie potężnego Baala i boską Asztarte - Panią Niebios. Nie dajcie się zwieść fałszywym prorokom! z dnia 26.04.2007  Baaleser

Szanowni Panowie!
Wypowiadacie się na tematy, które nie znacie, lub nie doświadczyliście na sobie, wiary w Jedynego Boga. Jahwe jest właśnie takim Bogiem, który od samego początku stworzenia wszechświata, otoczył człowieka miłością. Pouczył go jak ma się ustrzec zła. Człowiek jednak upada. Zawierza swoją przyszłość zwodzicielowi, diabłu a nie swemu Panu. Po popełnieniu grzechu, ucieka od Boga i kryje się z zaroślach drzew. Bóg jednak miłuje go i szuka, chce ratować. Gdy Adam i Ewa znaleźli się po za obrębem swego domu, ogrodem Eden, Jahwe daje im nadzielę, że mogą do niego powrócić za sprawa Jego łaski i przebaczenia. Nadzieja ta jest zawarta w słowach wypowiedzianych przez Jahwe do księcia tego świata- szatana, tymi słowy: „Nieprzyjaźń położę między tobą, a miedzy moim ludem, między nasieniem twoim a moim Kościołem. Ono zmiażdży ci głowę a ty mu potrzesz piętę” 1Możj. 3,15 Owoce grzechu uwidoczniają się w niedługim czasie, kiedy Kain morduje swego Brata Abla. Zło coraz więcej zaczyna dominować do tego stopnia, że Bóg żałuje swego czynu (1Mojż.6,5-8)

Po potopie Bóg zawiera przymierzę z człowiekiem (1Mojż.9,7-17), ale zło szybciej rozwija się niż dobro. Dlatego Bóg pragnie mieć swój naród, wybrany, poświęcony, celem, którego miało być rozświecanie mroków ciemności. Po raz drugi zostaje zawarte przymierze. Tym razem z Abrahamem. Bóg przyobiecuje mu rozmnożenie go w naród wielki (1 Mojż.15,5) a potem powiedział:„Ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur. Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność” (w.7) Po przedstawieniu Abrahamowi drogę, którą jego potomkowie będą musieli przebyć (w.13-17), Zostaje zawarte przymierze tymi słowy: „Potomstwu twemu daję ten kraj” (w.18-21) Gdy śledzimy całą drogę narodu wybranego od zawarcia przymierza Boga z Abrahamem, to widzimy same cuda, które dokonuje Jahwe ze swoim ludem. Cudowne wyprowadzenie z niewoli egipskiej, przejście przez morze, wędrówki przez pustynię, odnowienie przymierza i przypomnienie praw Bożych na górze Synaj. Czyż potrzeba lepszej lekcji poglądowej, aby zrozumieć, kim jest Jahwe dla swego narodu? Niewątpliwie jest jego Ojcem, Królem i  Wybawcą. Jest miłującym Bogiem, który wybacza przewinienia, uczy, upomina, ale też i każe nie po to by zabić, skrzywdzić ale ratować. (Izaj.49,17; 43,10; 55,7) Ezechiel na temat ratowania tak mówi: „ Powiedz im: Na moje życie! Wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemu macie zginąć domu Izraela Ezech.33, 11”


Wszystkie nieszczęścia, jakie nawiedzały Naród Izraela, były wprost proporcjonalne do ich występków. Im większe były ich odstępstwa od przykazań Bożych, tym więcej Bóg dopuszczał na nich cierpień i bólu. Bóg oddalał się od nich a wtedy przystępował szatan i to on powodował wszystkie te nieszczęścia, o których Pan wspomina w swych uwagach. To nie Jahwe, był przyczyną ich cierpień, ale oni sami, gdyż oddalając się od swego Boga i zwracając się w kierunku bogów niemych, przedstawianych w obrazach i rzeźbach, czynili wyłom w murze, który ich chronił od szatana. Murem tym były i są obecnie Przykazania Boga, które mówiły w tedy i dzisiaj „ nie będziesz czynił żadnej podobizny boga, aby oddawać mu pokłonu” (2Mojz.20,4-6) Przeczytaj też Izaj.40,18-21; 46,5-7) Jahwe wyraźnie przyobiecał „ Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu. Tyś Moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będą z tobą, gdy przez rzeki nie zatopią cię, gdy pójdziesz przez ogień. Nie spalisz się i nie strawi cię ogień. Izaj.43,1- 3.

Szanowny Panie Ahabie!
Cóż mogę więcej odpowiedzieć na przeciwstawne poglądy moje z Pańskimi i Jahwe z Asztarte łącznie z Baalem. Niezmiernie wdzięczny jestem Bogu, że stworzył człowieka inteligentnego i z wolną wolą. Każdy z nas może wybrać własną drogę.

Ja wierzą w Boga żywego, który przemówił przy stworzeniu świata „W tedy Bóg rzekł niechaj się stanie” 1 Mojż.1,3.6.9.11.14.20.24.26, który przemówił do Abrahama (1 Mojż 12,1), do Mojżesza (3,4-7; 20,1-20) a następnie przemawia poprzez Swoje Słowo zawarte w całej Biblii do ciebie i do mnie.
Natomiast Państwa bogowie to Baal i Asztarte, które milczą, chodź mają usta, mają oczy, lecz nic nie widzą, mają ręce, lecz nic uczynić nie mogą. Choć mają nogi zawsze stoją w miejscu. Jeśli mają Państwo chęć oddawać pokłon swoim bogom, to jest to wyłącznie Państwa sprawa. Mogę tylko przypomnieć, że już raz konfrontacja boga Baala i Asztarte z Bogiem Jahwe miało miejsce w Starym Testamencie, które przedstawiłem w Artykułach: 1. Eliasz reformator Kościoła Starotestamentowego. 2.Stan Duchowy Kościoła Starotestamentowego. 3. Grzechy,  Kościoła Nowotestamentowego są takie same jak Izraela. Bóg żywy zawsze był, jest i będzie górował nad pozostałymi bogami i pośrednikami.

Jeśli chodzi o krwawe walki, które rozgrywane były w imieniu Boga czy Jezusa, to należało by zastanowić się, czy tego mordu dokonywali ludzie nawróceni i wyżywający nauki Jezusa i Apostołów? Według mnie to nie. Byli to przeciwnicy czystych nauk, jakie głosił Chrystus i Apostołowie. W naukach Chrystusa nigdzie nie znajdziemy, aby On nauczał i nawracał na chrześcijaństwo siłą przy użyciu władz świeckich i metodami diabelskimi. Prześladowania chrześcijan opierających swą wiarę wyłącznie na Piśmie Świętym, czy też innych ludzi było w okresie średniowiecza. Był to okres wypraw krzyżowych, inkwizycja z torturami i stosami. Wszystko to jak Pan sam zauważył odbywało się w imię Jezusa To nie prawdziwi chrześcijanie tak czynili, lecz sługi tego, który odprowadził chrześcijan z I wieku naszej ery do odstępstwa. Na ten temat przeczytaj artykuł KOSCIÓL MATKA I JEJ DZIECI.
Nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiedziałem szanownym Panom Ahabowi jak i Baaleserowi. Sprawę fałszywych proroków poruszaną w końcowych wypowiedziach komentarza nie poruszałem, gdyż była ona nie sprecyzowana. Nie wiem, co panowie rozumieją przez fałszywość proroctw i proroków. Czy to dotyczy słów zawartych w Piśmie Świętych, którymi się posługiwałem? Czy może tylko ich interpretowanie? Następnie nie wiem, czy to, może ja w Państwa rozumowaniu jestem tym fałszywym prorokiem ? Czy Panowie?. Proszę o sprecyzowanie, co mieliście Panowie na myśli? Jeśli chodzi o mnie to nie czuję się żadnym prorokiem, ani fałszywym, ani prawdziwym. Prorok wypowiada swoje proroctwa, ja natomiast cytowałem tylko słowa zaczerpnięte z PISMA ŚWIĘTEGO a Panowie z mitologii i raczej one zaliczyłbym do proroctw fałszywych.
PS. Proszę o ustosunkowanie się do ostatnich wypowiedzi. Postaram się dać wyjaśnienia w powyższej sprawie. Jeśli będą jakieś dalsze uwagi i zapytania proszę pisać w komentarzach na samym końcu niniejszego komentarza. Serdecznie pozdrawiam

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PS