Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753890
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Jakub K w dniu 18.02.2014 roku napisał:
Witaj Janku! Dziękuję za zainteresowanie moim mailem.
Nie jestem członkiem żadnego kościoła. Najbliższy doktrynalnie jest mi -Kościół ADS i Kościół chrześcijan dnia sobotniego. Dlaczego nie należę do powyższych kościołów? W kościele ADS -moje wątpliwości: 1) E. White jej nie biblijne wypowiedzi (przesyłam w załączniku). 2)Rok 1844. 3) Świątynia w  niebie. W kościele ChDS - moje wątpliwości: 1.Brak nauczania o Bogu trój-jedynym.

Witam Jakubie! Dziękuje za list, w którym poruszasz kilka zagadnień do wyjaśnienia, dlatego pozwól, że będę ci odpowiadał na każde z nich w osobnym liście. W pierwszej kolejności rozpocznę od twych wątpliwości z nauk adwentystów dotyczących roku 1844 pochodzących z wyliczeń proroctwa z Daniela Rozdział 8:13-14. Ponieważ na podobny temat odpisywałem już innej osobie, dlatego przysyłam ci ją w takiej całości, jakiej udzieliłem tej osobie.  


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - odpowiedź przyjacielowi na list es poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dnia 20.11.10
Witam!
Cieszę się, że w wielu tematach, przy badaniu Biblii, jesteśmy zgodni. Pytasz mnie czy prawdą jest, że wydarzenia opisywane w Apokalipsie, nie są chronologicznie? TAK! To jest prawdą, ale to dotyczy nie tylko samej Apokalipsy, ale bardzo często i proroctw Starego Testamentu. Aby zbadać potrzebną chronologię opisanych wydarzeń, musimy przyjąć zasadę badania Pisma Świętego pod względem tematycznym, o której wspominałem ci w poprzednich listach. Opisane wydarzenia – trochę tu-trochę tam Izaj.28,9-10. Wyszukuje teksty na temat, który mię interesuje i one pomogą mi ustalić kolejność chronologiczną wydarzeń. Nie będzie to jednak chronologia taka, jaką człowiek chciałby wiedzieć, gdyż takiej chronologii w Biblii nie znajdziesz. To znaczy takiej, w której opisane będą wydarzenie występujące w uporządkowanej kolejności. Nie znam też żadnej publikacji na dany temat, ale mogę się dowiedzieć, na przykład, jakie wydarzenia muszą się spełnić zanim Jezus Powróci. Zagadnienie to nurtowało też i uczniów, którzy zadali pytanie: Mat.24, 3 „ Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak przyjścia twego?  Jezus rzecz jasna wyjaśnia im i mówi na ten temat, ale nie mówi w ten sposób, aby nożna było ustalić ścisłą, uporządkowaną, kolejność występujących wydarzeń jedną po drugim. Tak też jest i z księgą Apokalipsy. Dzisiaj jedynie możemy określić na podstawie opisów historycznych, które z zapowiedzianych proroctw przez Jezusa się spełniły, a które jeszcze nie. Tą chronologię, którą ci przestawiłem nie pochodzi z jakiś opracowań naukowo-teologicznych, ale własnych przemyśleń wynikłych z czytania Pisma Świętego. Obecnie, jeśli cię to zainteresuję pragnę powrócić do danego tematu i na podstawie wspólnego czytania tekstów Pisma Świętego ustalić, rzecz jasna w bardzo skróconej formie, uporządkować chronologię wydarzeń w poszczególnych okresach nas interesujących: ·I. Okres nam Współczesny zwanym też czasem i jako  czasy ostateczne, lub okres przed millenijny, lub godziny sądu.
 CZASY OSTATECZNE. Wyrażenie to zostało zaczerpnięte z proroctwa Daniela 8,17.19 W których mowa jest o proroctwie na czasy ostateczne (w.17) I pełne gniewu (w.19) dotyczące czasu końca. Dn. 9, 25 mówi o proroctwie określający czas – 70 tygodni, wyznaczony dla Żydów na nawrócenie się i przyjęcie swego Mesjasza, Pana i Króla. Okres ten przedstawia poniżej wykres. Zapoznaj się z nim, gdyż on przedstawia wyliczenie tegoż czasu.
 
 

Dn. 12, 1.4. Mówi, że w tym trudnym czasie powstanie Michał, wielki Książę - Jezus Chrystus, który obejmie urząd Najwyższego Kapłana w Świątyni Niebieskiej wstawiając się za, ludem swoim (w.1), a wiersz 4 mówi, że proroctwa te będą zapieczętowane, aż do czasu końca, czasów ostatecznych. OD, KIEDY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ TE CZASY – OSTATECZNE? Na zapytanie Daniela jak długo trwać będzie nieprawość i poniżenie ofiary Jezusa i podeptana będzie Świątynia Niebieska? Anioł odpowiedział: aż do czasu zakończenia okresu 2300 lat, a wtedy świątynia odzyska swoje prawa. Pieczęć z tajemniczego proroctwa zostaje zerwana w XIX wieku, nauka o Świątyni Niebieskiej i proroctwo o 2300 latach zostaje zrozumiane i prawdziwe poselstwo trój anielskie głoszone.  O Czasie rozpoczęcia liczenia proroctwa: W Danielu 9, 25-27 tak jest napisane „ Tyś zaś wiedz i zrozumiej. Od chwili, kiedy wypowiedziane słowo., że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca; 7 tygodni i 62 tygodnie, zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach bardzo pełnych ucisku, a po 62 tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony, miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Utrwali On przymierze dla wielu przez 1 tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż końca czasu ustalonego na spustoszenie.


 Gdy od okresu 2300 lat, odetniemy lata wyznaczone  Żydom – 490 lat, pozostaje  1810 lat
do zakończenia okresu 2300. Następuje to wtedy, gdy Jezus Chrystus przechodzi w Świątyni Niebieskiej z miejsca Świętego do Najświętszego, a dzieje się to tak jak w świątyni cieni – Starego Testamentu, gdzie Najwyższy Kapłan wchodzi poza zasłonę do miejsca Najświętszego w dniu pojednania – zwanym Dniem Sądnym, by pełnić ostatnią posługę oczyszczenia z grzechów popełnionych w  całym roku. Rok 1844 jest rokiem, w którym cień, Starotestamentowy staje się rzeczywistością, gdyż Jezus Chrystus, jako Najwyższy Kapłan rozpoczyna sąd, w którym oddziela sprawiedliwych od niesprawiedliwych. 
Ustalmy, więc chronologię wydarzeń opisanych w proroctwie Daniela uwzględniając dane historyczne
i ustalmy czy rok 1844 jest rokiem  zakończenia okresu proroczego 2300 lat, i zgadzać się będzie on w zgodnie z interpretacją adwentystów, rokiem rozpoczynającym czasy ostateczne, które trwać będą od 1844 do Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa na naszą ziemię. Wypowiedziane słowa o wyjściu Izraelitów z niewoli babilońskiej, aby odbudowali zniszczoną świątynię i miasto Jerozolimskie, było aż w trzech dekretach: 1-wszy dekret w 536 wydany przez Cyrusa. 2-gi w 519 wydany przez Dariusza i 3-ci jesienią 457 roku przed naszą erą, wydany przez Aleksandra. Ponieważ dekret Cyrusa dotyczył tylko odbudowy Świątyni Ezdr. 1,1-14, A dekret Dariusza zapewniał tylko, kontynuację dzieła budowy, przerwanej na skutek intryg przeciwników odbudowy Ezdr. 6,7-12  Dlatego dekrety te nie można brać pod uwagę przy wyliczeniu czasu proroczego do tekstów wyżej wymienionych.  Natomiast trzeci dekret Aleksandra z 457 p.n.e. Zapewniał odbudowę państwowości żydowskiej i kultu religijnego z upoważnieniami przyznanymi władzom lokalnym, dlatego od tegoż dekretu powinno się liczyć okres wyznaczony w proroctwie o 2300 latach, gdyż po tym dekrecie wychodzą z niewoli: lewici, kapłani, wraz ze sprzętem świątynnym i funduszami na kupno zwierząt na ofiarę Panu, oraz śpiewacy i rzemieślnicy.


 Wyliczmy, więc początek czasów ostatecznych: 2300-457+0, 75 (3kwartały roku) +1 rok przestępczy = 1844r w jesieni, a dokładnie: październik/listopad. JAKIE WYDARZENIA W TYM CZASIE MAJĄ MIEJSCEPonieważ cały kult Staro Testamentowy w raz ze Świątynią był cieniem rzeczy przyszłych (2Mojż.25,8-9.29; 29: 43-46; 1Mojż.14:8 Żyd.8,2.5; 3Mojz.4,3; 21,10; 8:1.5; 9:11-12; Ob. 14:7 To w tym czasie;  w jesieni 1844- cień staje się rzeczywistością. Zatracona nauka o świątyni niebieskiej w czasie odstępstwa od nauk Apostołów i Ewangelii, powraca do swych łask. Jezus namaszczony Duchem Świętym w czasie chrztu, po zmartwychwstaniu przywdziewa się w szaty Kapłana Boga Najwyższego – Melchizedeka, i wstępuję do Świątyni niebieskiej za zasłonę Żyd.6:19-20” aby celebrować nabożeństwo przed obliczem swego Ojca za ludźmi, którzy go przyjęli za swego Pana. W tym też czasie rozpoczyna się też sąd śledczy Ob.14, 7, aby oddzielić sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Jednych usprawiedliwić i zapisać w księdze życia, drugich na zatracenie wieczne. Mat.25, 31-34. Jest to też czas, w którym nastąpi pieczętowanie( Ob. 7, 3) tych, którzy maja przetrwać ucisk wielki, jakiego nie było od początku świata. Mat.24, 21; Dan.12,1.11. Tak jak w Dniu Pojednania w Starym Testamencie, w którym Najwyższy Kapłan raz do roku wchodził do świątyni za zasłonę 3Mojż.16,15-16, Aby oczyścić siebie, swą rodzinę i cały naród od ich przestępstw, tak Chrystus swoją krwią zaczyna oczyszczać swój lud: Żyd.9,11-28 począwszy od 1844 r. aż do swego powrotu. Dzień Pojednania nazwany jest też Dniem Sądnym, w którym decydują się losy całego narodu Izraela jak też i w dobie dzisiejszym losy całej ludzkości. Jest to czas na pokutne modlitwy i przygotowanie się na powitanie naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. W Tym celu głoszona jest ewangelia miłości i zbawienia Mat.24, 14 i gdy te dzieło będzie ogłoszone, wtedy nastanie koniec. Będzie to też koniec służby Jezusa, jako orędownika, obrońcy i najwyższego kapłana. Czas wyznaczony w proroctwie na opamiętanie się zakończy, a czas łaski z ziemi odjęty i wtedy źli staną się bardziej źli, a sprawiedliwi bardziej się uświęcą Ob.22, 11. CZAS UCISKU nastąpi przy samym końcu orędowniczej służby Jezusa, gdyż w tym czasie dokonywane będzie pieczętowanie tych, którzy będą zaliczeni do liczby 144000 Ob.7, 3-4, a ci z kolei w czasach końcowych nie oddadzą pokłonu Bestii, Smokowi i Fałszywemu Prorokowi Ob.16, 13-16, Ludzie będą źli, grzeszni i okrutni. Ob.22, 11 Ucisk i niedogodności będą spotęgowane i tym, że przed samym przyjściem Jezusa Bóg ześle plagi, tak jak to uczynił w czasie wyprowadzenia narodu Izraelskiego z Egiptu Ob.15, 1. Plaga 1.Ob. 16 wiesz 2- wrzody Plaga 2.-Wiersz 3 –woda zamienia się w krew w morzach Plaga 3. Wiersz 4-7 Woda zamienia się w krew      w rzekach i źródłach. Plaga 4.Wiersz 8-9 Słońce piecze nieprzeciętną spiekotą ognia. Plaga 5. Wiersz 10-11 – wylanie czaszy gniewu Bożego na stolicę Bestii i stało się królestwo jej zaćmione a mieszkańcy jej z bólu gryźli języki swe. Plaga 6. Wiersz 12-16 – Wylanie czaszy na wielką rzekę Eufrat i wyschła woda jej, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Powstaje koalicja 3 nieczystych duchów, by przygotować się do ostatecznej walki z nadchodzącym Jezusem. Plaga 7. Wiersz 17-20. Tak jak plagi egipskie nie dotknęły Izraela , tak i plagi czasów końca nie dotkną Narodu Wybranego. Z nieba słychać wieki głos mówiący: „STAŁO SIĘ   Ob.17:17”, który jest podobny do głosu Jezusa na krzyżu „WYKONAŁO SIĘ Jana 19:30”. O ile głos Jezusa obwieszcza o tym, że plan zbawienia został wykonany, tak głos ze świątyni Niebieskiej ogłasza zakończenie orędowniczej służby Jezusa – Arcykapłana za każdym człowiekiem i nastaje czas na powrót Jezusa, by zabrać do siebie, każdego, kto w czasie sądu został zapisany w Księdze Życia.   Powstaje wielkie trzęsienie ziemi, jakie nigdy do tej pory nie było. Wszystkie wyspy zostają pochłonięte przez wody. Spada też wieki grad cetnarowy. Ludzie bliźnią Bogu. O zwlekaniu powrotu Jezusa za ziemię; Dzieje Apostolskie 3, 21 (BT) tak to uzasadniają:
„Którego (Jezusa – moja uwaga)  niebo musi zatrzymać, aż do czasu odnowienia (naprawienia), wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich proroków”. Naprawienie szkód, jakie dokonał Lucyfer zostało dokonane. Jezus swoją krwią i łaską oczyszcza grzeszników, którzy uwierzyli i dobrowolnie dali się prowadzić Duchowi Świętemu do nowo-narodzenia. Dzieło orędownicze, i sąd I i II fazy zostało zakończone i NASTAŁ CZAS NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA. Przyjdzie On tak, jak odszedł z tej ziemi- Dz. 3, 20-21; przyjście będzie widoczne, jak błyskawica- „Mat.24, 27, czyli będzie widoczne i słyszalne; Przyjdzie by zbudzić ze snu swoje dzieci, jako pierwszych 1Tes.4,14.16 I zabrać ich z sobą do nieba wraz z tymi, którzy zostali przy życiu 1Tes.4, 17. A, co z żywymi, którzy nie zostali zabrani? Uciekają od oblicza Bożego kryją się w jaskiniach, Ob.6, 16 podobnie jak Judejczycy, którzy uciekali przed swymi wrogami. Jer. 4,23-29 Miasta są puste w ruinach, ziemia staje się pustkowiem, wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem, wobec jego palącego gniewu; Izaj.13,9  Dla niewierzących drugie przyjście Jezusa jest, więc dniem okrutnym, gdyż przychodzi ON, żeby ziemię oczyścić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. Jer.9,20-21 Ludzkie trupy leżą jak nawóz na polu i jak snopy za żniwiarzem, gdyż wraz z przyjściem Jezusa dokonuje się żniwo ziemi. Ob.14, 14-16. Z chwilą rzucenia na ziemię sierp, ziemia zostaje z żęta i grona winorośli zebrane i rzucone do tłoczni, z której wytrysła krew do wysokości wędzidła końskiego. Cóż to wszystko oznacza? Wszystkie te teksty wskazują nam, że wraz z przyjściem Jezusa, wszyscy ci, którzy w sądzie fazy pierwszej i drugiej, zapisani zostali w księdze życia, są zabrani do Nieba przy Powtórnym przyjściu Jezusa i tam występują, jako ława przysięgłych zapoznając się ze wszystkim udowodnionymi przestępstwami tych, którzy nie powstali w pierwszym zmartwychwstaniu..  Natomiast ci, co pozostali żywi przy powtórnym przyjściu Jezusa zostali pobici i oczekiwać będą na drugie zmartwychwstanie po okresie 1000-letnim.,  Powtórzmy w skrócie to, co się dzieje w niebie. SĄD: Tak jak wspomniałem poprzednio, w niebie odbywa się sąd, który posiada dwie fazy. I faza zwana też sądem śledczym, w którym gromadzi się dowody winy i podejmuje się decyzje, czy na podstawie dokumentów badany przestępca kwalifikuje się do oskarżenia, czy uniewinnienia. Dowodami tymi są dwie księgi, księga życia i druga księga. Ob.20, 11-15, Rzym 2, 6 w której zapisane są wszystkie nasze czyny dobre, czy złe. 2Kor.5,10. Ci, którzy przyjęli Jezusa i skorzystali z łaski, zostają ułaskawieni, oczyszczeni z wszystkich win i zapisani są w księgi życia, a po wytrwaniu w swych postanowieniu do końca (Mar.13, 13) zbawionymi będą i ci w II fazie sądu już nie są sądzeni Jana 5, 24 „…Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia” Ob.20, 4-1cz „Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu i w ostatniej części- Ci ożyli i panowali z Chrystusem 1000 lat. Ci nazwani są też błogosławionymi, bo biorą udział w pierwszym zmartwychwstaniu Ob.20, 6.” To o nich Apostoł Paweł mówi w 1Kor.6,2. I cz.„Czysz nie wiecie, że święci świat sądzić będą? I w wierszu 3 I Cz. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy. Sąd nad ludźmi przynależnymi do „Świątyni Bożej”. Ob.11, 1.  Wstań i zmierz „ Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga” sądzeni są w pierwszej kolejności. W 1Piotr.4,17 Tak jest napisane: „ Nadszedł, bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?. Sądzeni w pierwszej kolejności, mają prawo do pierwszego zmartwychwstania Ob.20, 6. Inni niezapisani księdze żywota (niesprawiedliwi) nie ożyli, aż się skończy tysiąc lat ( w.5) Studiując te zagadnienie, automatycznie nasuwają się dwa pytania: 1. Czy możemy określić, w którym momencie kończy się; I Faza sądu i rozpoczyna II? Biblia tego nie precyzuje, jedynie na podstawie faktów możemy określić początek i koniec obu tych faz. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa, Chrystus staje przed swym Ojcem pełniąc służbę orędowniczką w świątyni niebieskiej, jako Kapłan.( 1Jana2, 1-2) Dziateczki moje, piszę wam to, dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet, kto zgrzeszył, mamy Orędownika> Rzecznika< wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On jest, bowiem ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Chrystus po wniebowstąpieniu służbę kapłańską pełni od 31r. n.e. do 1844 roku w Świątyni Niebieskiej, a od 1844r zaczyna służbę arcykapłana, która trwa  do powtórnego JEGO przyjścia. Dlaczego możemy wysuwać taki wniosek? Bo po zabraniu sprawiedliwych do nieba i pobiciu niesprawiedliwych w czasie powtórnego przyjścia Jezusa, możemy wnioskować, że wyroki obu tych grup, są już  rozstrzygnięte. Sprawiedliwi z Chrystusem idą do nieba, a niesprawiedliwi są pobici, śmiercią pierwszą. A zatem dlaczego mowa jest o tym, że zabrani do nieba będą uczestniczyć w sądzie? A no, dlatego, że zbawieni uczestniczą w rozpoczynającym się sądzie III fazy, który trwa 1000 lat. W tym okresie zbawieni mają wgląd do ksiąg, zapoznają się z wszystkimi ujawnionymi i udokumentowanymi przestępstwami, motywacjami i rzeczami tajnymi ludzi osądzonych, a szczególnie tych, których kochali i tych, których uważali za świętych, którzy tak wiele dobrego czynili, a nie znaleźli się wśród ludzi zbawionych. Cztery dziwy zostają wyjaśnione:,  (1)dlaczego ja się znalazłem w niebie? (2) dlaczego nie ma moich bliskich w śród zbawionych? (3) dlaczego w niebie, nie ma tych, którzy w oczach moich byli ludźmi świętymi, którzy tak wiele dobrego czynili: uzdrawiali, cuda czynili i  w imieniu Boga diabłów wyganiali, troszczyli się o biednych i chorych (4) Jak to się stało, że ten przestępca, morderca,   cudzołożnik i złodziej znalazł się w niebie? Po zbadaniu tych spraw całe zgromadzenie za słowami anioła, proroków, wypowie: Tak Panie, Boże Wszechwładny, prawdziwe są Twe wyroki i sprawiedliwe Ob.16,7; Ps.119,160. Po sprawdzeniu zgodności wyroku, że jest zgodny z prawem Bożym , Miłością i cierpliwością, pozostaje tylko czas na wykonanie zasądzonego i sprawiedliwego wyroku, który wykonany zostanie przy trzecim przyjściu Jezusa. Gdy rozmawiałem z moimi przyjaciółmi „Świadkami” na temat ksiąg niebieskich, zadano mi pytanie: Czy Bóg wszechwiedzący, który potrafi zliczyć włosy na naszej głowie, potrzebuje ksiąg do spisywania czynów i myśli naszych? Odpowiedziałem wówczas, że spisywanie w księgach naszych czynów, nie jest potrzebne Bogu, ale nam, jeśli tam się znajdziemy. Potrzebne będą nam, aby przekonać się, czy oskarżanie Boga o niesprawiedliwe sądy są słuszne! Przecież od samego początku oskarżanie Jezusa przez Lucyfera, a potem ludzi, jest faktem a wgląd do zapisów czynów i ich motywacji, wątpliwości te, rozwieją i potwierdzą wielką miłość i sprawiedliwość Bożą. CO SIĘ DZIEJE PO ZABRANIU SPRAWIEDLIWYCH DO NIEBA? W niebie rozpoczyna się millenijne królowanie Jezusa wraz ze zbawionymi, w którym odbywa się sąd III fazy. ZIEMIA NATOMIAST jest zasiana trupami ludzkimi, miasta są zniszczone, ziemia jest pustynią. Na tej pustynnej ziemi bez ludzi pozostaje tylko Lucyfer wraz ze swymi aniołami. Jest związany okolicznościami, bo niema ludzi, których by kusił. Aby lepiej zrozumieć naukę o związaniu i zapieczętowaniu szatana i jego aniołów na 1000 lat zapoznajmy się z nauką wypływającą z ceremonii kultowej Najwyższego Kapłana w Dniu Pojednania, który zwany jest też „Dniem Sądnym” Po dokonaniu oczyszczenia miejsca Najświętszego, Świętego i sprzętów znajdujących się w świątyni, i całego ludu izraelskiego 3Mojż.16,16, Zostaje dokonana ostatnia czynność związana z kozłem, który zgodnie z „losem” przeznaczony został dla Azazela. W 3Mojż.16,10 Tak jest napisane: „Potem Aron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzi go dla Azazela na pustynię.” 3Mojż, 16, 21-22 „Najwyższy kapłan położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy i przestępstwa narodu izraelskiego i każe człowiekowi do tego celu przeznaczonego, wyprowadzić go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. O ile kozioł, krwią, którego oczyszczona była świątynia symbolizuje Chrystusa, to kozioł wyprowadzony żywy na pustynie odludną, symbolizuje diabła, smoka starodawnego, który spowodował wszystkie nieszczęścia naszej planety. Zostaje on na pustyni w oczekiwaniu na wykonanie zasądzonego wyroku na nim, jak i wszystkimi ludźmi czyniącymi nieprawość Ob.20, 1-3 Ziemia w czasie 1000-lecia jest właśnie taką pustynią. Tak jak w Starym Testamencie świątynia była zanieczyszczana grzechami ludu, które pozostawały aż do dnia sądnego, tak i w świątyni niebieskiej grzechy nasze, które wyznajemy naszemu, Pośrednikowi i Najwyższemu Kapłanowi zanieczyszczają ją do Dnia Sądnego. Podobnie jak świątynia ziemska oczyszczana była krwią, tak i świątynia niebieska oczyszczana jest krwią „ baranka, „ ale tego doskonałego, ofiarowanego na górze Golgoty Żyd.9,11-12 Po zakończeniu służby Kapłańskiej Jezusa, polegającej na oczyszczeniu Świątyni i siebie z wszelkich zarzutów Lucyfera i ludzi, którzy oskarżają Boga za wszystkie nieprawości, które dzieją się na naszej planecie; i po zakończeniu sądu, w którym uznało całe zgromadzenie anielskie i ludzi zbawionych, że sądy Boże są sprawiedliwe i święte Ob.16, 7; JEST KOŃCEM OKRESU 1000 LETNIEGO, po którym powstają z grobów ci, którzy nie uczestniczyli w pierwszym zmartwychwstaniu Ob.20, 5.1cz. W tym też czasie Lucyfer zostaje rozwiązany i pieczęć z czeluści zerwana Ob.20, 7-8. Lucyfer i jego aniołowie wychodzą na wolność, gdyż okoliczności się zmieniają i na ziemi pojawiają się znów ludzie, których może w dalszym ciągu okłamywać, doprowadzając ich do jeszcze większej nienawiści do Baranka i zbliżającego się do naszej planety, jakiegoś, mocno jaśniejącego, obiektu.
Jest to Nowe Miasto Jeruzalem, w którym znajduje się Jezus wraz ze swoim wykupionym, ludem świętym Ob.21, 2-3. W tym wydarzeniu spełnią się proroctwa z Zach. 8, 7-11. Lucyfer wykorzystuje sytuację zbliżającego się obiektu niebieskiego i przy pomocy potężnych umysłów dowódców, począwszy od Aleksandra Wielkiego a Hitlerze i Stalinie skończywszy, okrąża Nowe miasto Jeruzalem i zaatakuje je. Ob.20, 9-10.· W tedy spada ogień z nieba i unicestwia ludzi Lucyfera z jego aniołami, ziemię i wszystko to, co się na niej znajduje.
 Po spaleniu ogniem ziemi atmosfery i nieba, Janowi pokazano NOWE MIASTO, czyli Jeruzalem i wokół NOWĄ ZIEMIĘ opisaną w Ob.20, 5
„Oto wszystko nowe czynięa w Ob.21, 1 mowa jest o Nowej Ziemi i Niebie Wygląd tego miasta jest w wierszach 10-27 i Ob.22, 1-5. A opis, jakie stosunki będą panowały Na Nowej ziemi znajdziesz w Izaj.65,17- 25; Jak zapewne zauważyłeś, że w wyżej przedstawionych opisach nie ma chronologii występującej według rozdziałów a nawet ksiąg? Chronologię, którą przedstawiam wybrałem z różnych ksiąg i rozdziałów, według, których opisane są wydarzenia na tematy nas interesujące i są powiązane z opisami innych proroków, w których nie występują sprzeczności, ale opisy się uzupełniają.

W tym
miejscu pragnę nadmienić, że w żadnym Kościele poza adwentystami nie głosi się poselstwa o Proroctwie 2300 wieczorach i porankach, w którym umiejscowiona jest nauka: o sądzie, świątyni, o II i III przyjściu Jezusa na naszą ziemię. Wypływa to z tego, że proroctwo to zostało zapieczętowane na czasy ostateczne, Dan.12:4; 8:17 i nikomu poza adwentystami nie zostało ono objawione. Zrozumienie tegoż proroctwa nastąpiło po wielkim rozczarowaniu Millera i jego uczniów, którzy wyliczyli powrót Jezusa na rok 1844. Gdy Chrystus nie przybył, mała grypa adwentystów zaczęła w gorliwej modlitwie prosić Boga o zrozumienie tegoż proroctwa i w którym miejscu zaistniał błąd w odczytaniu go, wierząc, że Słowo Boże nie może się mylić. Błąd polegał nie w proroctwie, ale w interpretacji. Chrystus nie miał przyjść na ziemie 1844r, ale przejść z miejsca Świętego do Najświętszego w Świątyni Niebieskiej.
Jakubie! Nauka o Świątyni w Niebie nie wypływa wyłącznie z Proroctwa Daniela, ale ma swoje podłoże w innych tekstach w Starym jak i Nowym Testamencie, dlatego na temat Świątyni poświęcę więcej uwagi w następnym liście. PS, Jeśli masz dodatkowe pytania wypływające z mej odpowiedzi i dalsze wątpliwości pytaj. Przedstaw też własne zrozumienie Światyni Niebieskiej, o której wspominają teksty w Piśmie Świętym. Jak rozumiesz kapłaństo Jezusa, który jest: Kapłanem, Sędzią , Obrącą i Barankiem w jedej osobie? Jak można pogodzic, te wszystkie funkcje, które wykonuje  Jezus w niebie. Jak byś sam przedstawił naukę wypływającą z proroctwa o 2300 wieczorach i porankach?
Serdecznie pozdrawiam.