Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753908
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Cichocki Jan Do: Ks. gości www.zbawienie.pl      Dnia 09.08.2009  17:43  
Witam i serdecznie gratuluję za przyjemną stronę, którą uważam, że jest na przyzwoitym poziomie. Kochami przyjaciele nie wstydźcie się, kim jesteście. Dlaczego nie mówicie, z jakiej społeczności religijnej pochodzicie? Czyżby była ona dla Was zgorszeniem? Mimo, że przyjemnie się czyta wasze artykuliki, to jednak wiele wypowiedzi wasze nie pokrywają się z prawdą biblijną. Chętnie wziąłbym udział w publicznej dyskusji o ile wyrazicie na to chęć. Nie da się tego zrobić ani drogą mailową ani w księdze gości, gdyż obejmują one ograniczone miejsce na obszerniejsze wypowiedzi a ja chciałbym wyłuszczyć wszystko to, co jest niezgodne z Biblią. Adres mailowy znacie, odpowiecie  coś na ten temat? Serdecznie pozdrawiam!


From Jan Cichocki To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sent: August 11,2009    8:40 
I za tą odpowiedź na maila serdecznie dziękuję, choć wyczytałem z niej podstawę agresywną i przeciwstawną do drogi Chrystusa, który uczył pokory i ufności do drugiego człowieka. Tam gdzie jest agresywność nie ma Jezusa ani Jego Ducha.
Pozdrawiam.From: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. To: Jan Cichocki  Sent: August 11,08,09 08:59. 
No i wylazło szydło z worka...Agresja?  Mat. 10:16 Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do:  www.zbawienie.pl   z dnia 05.09.2009    10:11 
 Jeśli jestem wilkiem, do którego Chrystus chce wysłać Ciebie, musisz więc uważać abym Cię nie pożarł. Znając jednak Boga miłosiernego, który i wilków chce zbawić wierzę, że i mnie poprowadzi do znajomości prawdy, prawidłowego rozumowania i interpretacji Jego Słowa zawartego w Biblii. Dlatego też chciałbym się odnieść do artykułu „Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych”  Z nauką o śmierci jako śnie zgadzam się w zupełności, gdyż jest to nauka Biblijna, choć tekst z Ezech. 16:55 ,absolutnie nie pasuje do tej nauki, gdyż Ezechiel mówi o uduchowieniu i powrocie do korzeni wiary w Boga, a nie o zmartwychwstaniu (wzbudzeniu ze snu), które nastąpi wraz z powrotem Jezusa Chrystusa na naszą ziemię.( Ob.20,4.5.6; Jana 5,28-29) Zgadzam się też z nauką o sądzie, gdyż ona tez wypływa z nauki Apostołów i samego Chrystusa, ale nie zgodzę się z nauką, którą preferujesz w cytacie: „O ile perspektywa zmartwychwstania jest dla wierzących wspaniałą wizją istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że wzbudzenie z martwych nie gwarantuje wiecznego życia. Adam i Ewa zostali stworzeni, by żyć wiecznie, ale tylko według określonych warunków. Mieli być posłuszni i przestrzegać Boskiego Prawa. Takie same zasady będą obowiązywać w Królestwie Chrystusowym. Będą obowiązywać pewne reguły i tylko ci, którzy, będą ich przestrzegać, będą mogli żyć wiecznie” Nie mogę takiej nauki zrozumieć i dlatego mam pytanie, co stanie się, jeśli, ktoś nie będzie posłuszny i złamie te reguły? Czy znajdzie się ktoś, aby ponownie umrzeć? Taką naukę nie znajduję w całym Piśmie Świętym.
Znajduje natomiast, że Pierwszy świat oczyszczony był tylko wodą, ale drugi oczyszczony zostanie ogniem. 2Piotra.3,6-7.10, Dlatego powtórki naruszenia jakiegokolwiek prawa po zmartwychwstaniu nie będzie, bo ogień spali szatana, jego aniołów, jego ludzkich popleczników i atmosferę. Nie będzie, więc pokusy! Ob.20,7-10; Ezech.38,22; Łuk.17,29; Bóg zniczy zło i nie będzie nikogo, kto by kusił. Ci, którzy  zmartwychwstali są przez tysiąc lat wraz z Chrystusem w niebie i tam biorą udział w sądzie nad tymi, którzy nie uczestniczyli w pierwszym zmartwychwstaniu. Biblia na ten temat tak mówi: „ Ob.20,4 I.cz. Widziałem trony i usiedli ma mich ci, którym dano prawo sądu; i w ostatniej części: Ci ożyli i panowali z Chrystusem tysiąc lat” Oni są też błogosławionymi, bo uczestniczą w  pierwszym zmartwychwstaniu Ob.20.6. W niebie znaleźli się wszyscy ci, którzy zostali zapisani w księgi żywota w czasie obecnego sądu. „ Ob.14,7 Ulęknijcie się Boga i chwałę mu oddajcie, bo godzina sądu jego nadeszła”. W sądzie, który nadszedł, rozpatrywane są losy ludzi, którym dano czas łaski na poprawę swego życia i podjęcia decyzji na kroczenie drogą dobra, czy też zła. Drogą Chrystusa i Jego sprawiedliwości, czy szatana i jego niesprawiedliwości. Czas narodom na opamiętamie wyznaczono w proroctwie o dwóch tysiącach trzystu wieczorach i porankach (Dan. 8,14;7,25; 9,24-27; 12,2.4.; Ob.11,1-3) Przy powtórnym przyjściu Chrystusa Ci, którzy są zapisani w księgach żywota idą do nieba Ob.1,7; 14,4-5.14. dołączając do Niego na obłoki: 1Tes.4,17” A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak na zawsze będziemy z Panem” To o nich Apostoł Paweł mówi w 1Kor.6,2. I cz.„Czysz nie wiecie, że święci świat sądzić będą? i w wierszu 3 I Cz. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy. Sąd nad ludźmi przynależnymi do „Świątyni Bożej”. Ob.11,1.  Wstań i zmierz „ Świątynię Bożą i ołtarz, i tych co wielbią w niej Boga” sądzeni są w pierwszej kolejności. W 1Piotr.4,17 tak jest napisane: „ Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?. Sądzeni w pierwszej kolejności, maja prawo do pierwszego zmartwychwstania Ob.20,6. Inni nie zapisani księdze żywota (niesprawiedliwi) nie ożyli, aż się skończy tysiąc lat (Ob.20,5.) Przez okres tysiącletniego Królestwa Chrystusa w niebie, trybunał niebieski przegląda księgi tych (niesprawiedliwych), którzy maja swój udział w drugim zmartwychwstaniu.” Ob.20,11-12 „Potem widziałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. Ujrzałem umarłych wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi i inną księgę otwarto, którą jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów” (Ich życia, moja uwaga, bo w księdze życia nie znaleziono nic, co byłoby godne uwagi) Po zakończeniu sądu nad tymi, którzy nie ożyli w pierwszym zmartwychwstaniu, Chrystus ponownie pojawia się nad nasza planetą, lecz już nie na obłoku, lecz w realnym świętym Jeruzalem stępujące z nieba wraz ze zbawionymi ludźmi. „ I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi Ob.21,2.3.10”
W tym też czasie powstają z grobów niesprawiedliwi, szatan znów ma swych podwładnych, którzy nie ożyli w pierwszym zmartwychwstaniu Ob.20,5.7 i pod jego kierownictwem oblegają nowe Jeruzalem, które osiada na Górze Oliwnej: „ Zach.14,4 Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga na południe” 
Wtedy, tak jak na Sodomę i Gomorą Bóg spuszcza z nieba ogień, który pochłania ich Ob.20,9.i po oczyszczeniu ziemi ogniem, Bóg tworzy trzeci nowy świat, w którym zamieszkają zbawieni wraz z Chrystusem, tak jak Adam i Ewa w Raju Eden. W raju tym nie będzie już drzewa wiadomości dobrego i złego, jedynie znajdzie się tam drzewo żywota, liście, którego służyć będą do uzdrawiania narodów. Ob.22,2 Na nowej ziemi w królestwie Chrystusowym nie będzie już żadnego sądu, bo ci, którzy tam się znaleźli są bez zmazy, są czyści, są wybieleni krwią Baranka (Ob.1,5 ;5,9; 7,14) Na ten temat ewangelista Jan tak pisze: „Jan 5,24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota”. Nie ma więc pan racji Panie Krzysztofie, że po zmartwychwstaniu nie ma gwarancji życia wiecznego. Tak więc doszedłem do końca mej wiary i zrozumienia Słowa Bożego na temat „ zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych „ i jak zapewne zauważyłeś jest to nauka choć na pozór podobna do Twojej, to jednak jest odmienna i według mnie niezgodna z nauką Jezusa i Apostołów.

Krzych67@ do Cichocki Jan   z dnia 7.09.09    21:04 
Witaj.
Napisałeś ciekawy list, który nie może być umieszczony w księdze gości z wiadomej przyczyny - zbyt długi. Jeśli masz ochotę, pogadajmy na temat Biblii. Napisałeś: "Czy znajdzie się Ktoś, aby ponownie umrzeć? Taką naukę nie znajduję w całym Piśmie Świętym." Potem napisałeś: "Dlatego powtórki naruszenia jakiegokolwiek prawa po zmartwychwstaniu nie będzie, bo ogień spali szatana, jego aniołów, jego ludzkich popleczników i atmosferę. Nie będzie, więc pokusy" Janie, Biblia mówi, że szatan będzie najpierw związany ale potem jeszcze raz uwolniony i zwiedzie masy ludzi. Dopiero po wszystkim na zawsze spalony w jeziorze ognia. W tym czasie, kiedy będzie związany, mimo braku pokus ludzie będą mimo wszystko czynić zło i będzie jeszcze śmierć. Śmierć także będzie zniszczona aż wszystko się wypełni. W tysiącleciu naprawienie wszystkich rzeczy będzie działo się stopniowo. Ja to wnioskuje z nauk Biblii. Chciałbyś o tym pogadać na konkretnych przykładach z Biblii? Pozdrawiam cię pokojem Bożym. Czasem bywam na gg12251541. Krzysztof

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Księga gości www.zbawienie.pl z dnia 08.09.2009
Zgodnie z nauką Biblijną wierzę, że po zmartwychwstaniu, które będzie miało miejsce przy powtórnym przyjściu Chrystusa na naszą ziemie, nie będzie już grzechu. Zbawieni, którzy powstali z martwych i ci sprawiedliwi, którzy doczekali żywo powrotu Chrystusa, są porwani na obłoki i razem z Chrystusem udają się do nieba na okres trwania tysiącletniego sądu nad tymi, którzy nie powstali, aż tysiąc lat się spełni. (Ob.20,5-6; 1Tes.4,17). Pozostali ludzie ( niesprawiedliwi ) są pobici od chwały oblicza Pańskiego. Ziemia posłana jest trupami, miasta w gruzach i taki stan trwa przez okres tysiąc lat na naszej ziemi. i w Tym czasie niema nijkogo na ziemi, poza zbuntowanymi Aniołami. Okoliczności braku ludzi sprawiają, że szatan jest związany tymi okoliznościami, bo nie ma ludzi, aby ich zwodzić i kusić. Nie jest, więc prawdą jakoby ludzie w okresie tysiąclecia byli na ziemi i w tym czasie czynili jeszcze zło. Jeśli by tak było, to szatan nie byłby związany na tysiąc lat, lecz miał swobodę swej kusicielskiej pracy. A Biblia mówi, że będzie on w tym czasie związany na tysiąc lat. Dopiero po okresie tysiącletnim, jest drugie zmartwychwstanie (niesprawiedliwych), szatan zostaje rozwiązany bo ma znowu kogo kusić i podburzać do oblężenia stępującego z nieba nowego Jeruzalemu. Wtedy, gdy otoczą ze wszech stron miasto święte spada ogień i spala ludzi, szatana i jego aniołów. Na potwierdzenie tej nauki przedstawiam teksty z Pisma świętego.
Wydarzenia w czasie drugiego powrotu Chrystusa: Wszyscy ujrzą Syna Bożego przychodzącego na obłokach Mat. 24,30; 0b.1,7. Przyjdzie, aby zabrać sprawiedliwych do siebie Jan 14,3. Wszyscy sprawiedliwi zmartwychwstają z grobów i razem ze sprawiedliwymi, którzy doczekają powrotu Jezusa są pochwyceni na obłoki 1Tes.4,17.;Izaj.26,19. Dla niesprawiedliwych powrót Chrystusa jest dniem okrutnym; ziemia obrócona w pustynię, grzesznicy są wytępieni Izaj.13,9.; Joel 2,1.3.10; Ob.6,12; Ps.110,6. Ziemia zasłana jest trupami Izaj.5,25; Mal.3,19 i w tym czasie nie ma ani jednego człowieka, który zostałby przy życiu.
Po zabraniu sprawiedliwych do nieba, rozpoczyna sie tysiąclenie i w tym okresie rozpopczuyna się: sąd nad tymi, którzy nie zmartwychwstali ze sprawiedliwymi Ob.20,5; Dan 7:10  Sądowi przewodniczy Jezus Jan w 5,22 z udziałem zbawionych. Ob.5:11; 20:4.11-12. W sądzie uczestniczą zbawieni z ziemi Ob.20,4.; Dan.7,22.. W tym czasie szatan uwięziony jest na czas trwania sądu, który trwa tysiąc lat Ob.20,1-3. Ziemia w dalszym ciągu jest bez żywych ludzi, aż do momentu drugiego zmartwychwstania grzeszników dla których niema już ratunku.
Wydarzenia pod koniec tysiąclecia i po tysiącleciu.
Pod koniec okresu tysiącletniego następuje II zmartwychwstanie i szatan jest uwolniony Ob.20.5-7; Pojawiają się ludzie z drugiego zmartwychwstania. Na niebie ukazuje się Nowe miasto Jeruzalem stępujące na ziemię wraz z Jezusem i zbawionymi ludźmi Ob.21,2-4. Szatan i jego wzbudzeni zwolennicy otaczają miasto święte wraz z Jezusem i Jego zbawionymi ludźmi; wtedy spada ogień z nieba i pochłania ich 0b.20,8-10. Po spaleniu wszelkich nieczystości ziemia przywrócona zostaje do pierwotnego stanu bez grzechu, zbuntowanych aniołów i ich zwolenników. Ob21,1.5-8 Szanowny Panie Krzysztofie w Biblii nigdzie nie znalazłem, aby w okresie tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, które jest w niebie a nie na ziemi, ktoś z ludzi na ziemi żył. W tym czasie ziemia jest bezludna. Przebywa tylko szatan wraz ze zbuntowanymi aniołami. Po drugim zmartwychwstaniu umarłych, nie ma możliwości, aby ktoś z ich się nawrócił, bo spalenie ogniem oznacza drugą wieczną śmierć, o której Biblia mówi: „ Udziałem bojaźliwych i niewierzących i skalanych i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga - i ostateczna, moja uwaga. Ob.21,8. Pozdrawiam

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   11,09,09  
Witaj. Sporo znowu napisałeś w księdze gości i nie da rady tego zamieścić. Co powiesz o tym wersecie? Izaj. 65:20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. Napisałeś, że w tysiącleciu nikogo nie będzie na ziemi. Kiedy i gdzie to będzie się działo? Nie pisz do księgi gości, tylko normalnie odpisz na mojego maila.
From: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sent: Wednesday, September 11, 2009 3:57 
Witam serdecznie.
Zgodnie z życzeniem aby korespondencja nasza odbywała sie drogą mailową przysyłam Ci moją odpowiedź jak ja rozumiem tekst z Izaj.65,20 przy którym zapytujesz " Kiedy i gdzie się będzie to odbywało?" Panie Krzysztofie aby odpowiedzieć Panu na pytanie” Kiedy i gdzie będzie się to działo” najpierw chciałbym Pana zapytać, czy jest Panu wiadome, że w Piśmie Świętym występują proroctwa obok proroctwa bezpośredniego, na okoliczność konkretnego wydarzenia, także proroctwa o podwójnym znaczeniu? Takim proroctwem jest właśnie proroctwo Izajasza z rozdziału 65, które przedstawia nam naród Izraelki oporny, nie posłuszny odchodzący od Boga, do którego Bóg wysyła swych posłańców aby Ci zmienili bieg wydarzeń i poprzez upomnienia, karcenia i przestrogi dla tego narodu, mogli go sprowadzić, ze złej na dobrą drogę. Wiemy jednak, że to się nieudało. Izajasz obok zapowiedzi różnych kar, przedstawia nam to, co by się stało z tym narodem, gdyby odwrócili się od bałwochwalstwa i od złych występków. Byli by narodem świętym i błogosławionym czując się tak jak by byli w Królestwie Bożym już tu na ziemi i mogli by tak żyć, gdyby byli posłuszni Jego woli. Inaczej mówiąc byliby ambasadorami nowego, tego niebieskiego Królestwa Bożego. Wiersze 20-25 przestawiają nam jak te Nowe Królestwo będzie wyglądać. Przeciw waga dwóch różnych królestw; Królestwa jako narodu izraelskiego na ziemi, w którym ludzie żenią się, rodzą, pracują, starzeją i w końcu umierają i drugie Królestwo jako przeciwwaga tego ziemskiego królestwa, Królestwo w odnowionej ziemi, gdzie życie zbawionych będzie całkiem odmienne. Czas, więc na konkretną odpowiedź. Panie Krzysztofie wydarzenia opisane w Izajaszu 65.20 nie będą się działy nigdzie, ani w okresie tysiącletnim Królestwie szatana na ziemi, bo tysiąc lat jest takim królestwem na ziemi, ani w narodzie izraelskim, do którego proroctwo to było kierowane. Dlaczego? Bo jak już wcześniej pisałem w tysiącleciu nie ma żywych ludzi (Izaj.5,25; Mal.3,19), A Izrael chociażby przyjął nauki Boże i stał się wykonawca Jego Prawa żyłby przecież jeszcze między narodami ościennymi, których mógłby ewangelizować i sprowadzać, ze złej na dobrą drogę. Ponieważ proroctwo z Izajasza zawarte w 65 rozdziale od 17 do 25 wiersza, dotyczy Izraela, jak też i Nowej Ziemi, a nie okresu tysiącletniego, pragnę coś więcej wypowiedzieć się o tych dwóch przeciwstawnych sobie królestwach: Królestwa Izraelskiego takiego jakie było by przed powrotem Jezusa na naszą ziemię, gdyby się odwrócili od złych dróg i Królestwa Jezusa w Odnowionej Ziemi. Analiza wiersza 20 w odniesieniu do dwóch tych królestw wygląda następująco:
1.Nie będzie już tam niemowlęcia. W Izraelu: żeniliby się i rozmnażali. Niemowlęcia były by. Na Nowej Ziemi nie będą się żenić i rozmarzać. Nie będzie, więc niemowląt.(Mat.22,30)
2.Które żyło tylko kilka dni: w Izraelu niemowlęcia by nie umierały, ale dożywały by wieku stuletniego. Na Nowej Ziemi nie będzie niemowląt ani śmierci (Dan.12,2; Jan 5,24; 1Jana 5,11; Ob.20,13-14)
3. Ani starca, który by nie dożył swojego wieku. W Izraelu każdy dożyłby starości a mimo tego czułby się jak młodzieniec. Na Nowej ziemi nie będzie starców w sensie biologicznym (1Kor.15, 40.43.51; Filip.3,21) Na Nowej ziemi nie będzie starców w sensie biologicznym (1Kor.15, 40.43.51; Filip.3,21)
4.Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. W Izraelu byliby starcy w wieku stu lat a mimo to czuliby sie jak młodziency. Na Nowej Ziemi, starcy, którzy zmarli przed przyjściach Chrystusa, powstają z grobów jako młodzieńcy i tam takimi pozostaną. ( Izaj.65, 20; 1Kor.15,40,43,51; Filip,21; Izaj.40,31)
5.A kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. W Izraelu, ludzie mogli by jeszcze popadać w grzech dożywszy stu lat i klątwa taka mogłaby ich dotykać, gdyż na ziemi nie ma sprawiedliwego (Rzym.3,4.10.12);  
Na Nowej Ziemi, starców, grzechu jak i klątwy nie będzie bo wszyscy grzesznicy na sądzie zaliczeni zostali za nie winnych, szaty ich wyprane są we krwi Baranka, są czyści i bez grzechu. ( Ob.20,11-12; Mat.25,33; Ob.7,9.14; 19,8, Ez.18,9; Mat.13,41-42; 25,46)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z dnia 16.09.09.  6:39W
Witam!
Zanim odpowiem, czy mógłbym prosić o link do jakiejś strony internetowej przedstawiającej podobne zrozumienie, doktryny itp.? Do tej pory nie spotkałem się z "proroctwami o podwójnym znaczeniu" i aby dobrze zrozumieć znaczenie, chciałbym poczytać o innych, podobnych. Pozdrawiam.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Z dnia 19.09.09   01:30 
Witam cie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie to, o co Pan prosi nie jestem wstanie spełnić, bo żadnego linku w tej sprawie nie znam, ale mogę wskazać Panu gdzie w Biblii znajdzie Pan podobne proroctwa. Rzecz jasna nie będę wyszukiwał wszystkich proroctw dwuznacznych, ale zapewniam Pana, że w Biblii takie są. Na przykład: W Mat.24, 2-3 czytamy: „Czy nie wiecie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony, a następnie w wierszu 3 uczniowie zadają pytanie „ Powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i koniec świata? Mamy, więc już w tych dwóch wersetach wskazówki, że Jezus mówić będzie o proroctwie końcu świata i o zburzeniu Jerozolimy a więc o dwóch różnych wydarzeniach, przy identycznym pouczeniu jak ludzie wierzący powinni się zachować w Jerozolimie w czasie oblężenia (Ezech.16,39; Jer.5,29: Łuk.21,20-21) I przed samym powtórnym przyjściem Chrystusa (zwanym też końcem świata). Mat.24,16-17 tak mówi:, „ Gdy więc ujrzycie na miejscu Świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel 12,11- Kto czyta niech uważa. Wtedy Ci co są w Judei, niech uciekają w góry; kto na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego. Proroctwo to odnosi się, więc do mieszkańców Jerozolimy jak i do ludzi czasów ostatecznych, końcowych, żyjących w godzinie sądu. Mar.13,1-2.4-23.29; Mat.24,2-33. Przy czytaniu 24 rozdziału Mateusza proszę zwrócić uwagę na werset 33 „ Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi” Dla Jerozolimy znakiem ostrzegawczym było oblężenie jej (Łuk.21.20) a dla ludzi żyjących w obecnym czasie znakiem ostrzegawczym są wypełniające się proroctwa opisane w wersetach Łuk.21,8-28. Jedni i drudzy gdy ( ujrzą to wszystko ) powinni uciekać!  Proroctwa, o dwuznacznym znaczeniu znajdzie Pan w księgach Izajasza ale też i w innych. Proszę trochę więcej czasu poświęcić na studium ksiąg Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela i wyłuszczyć to, co dotyczy cielesnego narodu izraelskiego i Izraela duchowego. Najlepiej poznaje się Słowo Boże, jeśli się go studiuje samemu z modlitwą. Życzę tego Panu z całego serca.

Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do: krzych67@.pl
Panie Krzysztofie przedstawiłem Panu Moje osobiste zrozumienie i interpretację wiersza 20 z 65 rozdziału księgi Izajasza. Jeśli Pana rozumowanie byłoby słuszne, że wiersz 20 z 65 rozdziału Izajasza dotyczy okresu tysiąclecia, które w Biblii występuje po powrocie Chrystusa, przed którym występują siedem plag opisanych w Ob.15 rozdziale, po których ziemia staje się pustkowiem, a to, co pozostało po plagach, ulega całkowitemu unicestwieniu przy przyjściu Jezusa na ziemię, to jak Pan wyjaśni? Skąd się wzięli ludzie po wniebowstąpieniu Jezusa wraz ze zmartwychwstałymi (sprawiedliwymi) ludźmi? A niesprawiedliwi jeszcze nie zmartwychwstali? (Ob.20,5) Bo tysiąc lat dopiero się rozpoczyna? Proroctwo wynikające z liturgii Starotestamentowej w dniu sądnym wyraźnie wskazuje, że Azazel dociążony jest grzechami ludzi i po oczyszczeniu świątyni i ludzi przez Najwyższego Kapłana, wyprowadzany jest on na pustynię, aby tam zginąć (3Mojż.16,9-10. 21-22 ; Izaj.13,9; Ob.20,1-3) Na pustyni tej zginie po okresie tysiącletnim szatan (Ob.20,10) i wszyscy ci, którzy powstali z martwych w drugim zmartwychwstaniu Ob.20,13-14. Unicestwienie wszelkiego zła ma odbyć się na pustyni, a ziemia taką się stanie w czasie Powrotu Chrystusa. Mówisz o mylnych moich założeniach i argumentacji, gdyż jest błędna koncepcja, że na ziemi nie będzie w czasie Tysiąclecia ludzi, gdyż wszyscy zostaną wytraceni. Biblia mówi tylko o wytraceniu uporczywych grzeszników i naprawieniu Ziemi z tymi, którzy pozostaną (Izaj.24:6). Nie można budować zrozumienia na wyrwanych z kontekstu wersetach. Nie wolno nimi manipulować i wklejać dla uzasadnienia doktryn nie mających zasadności. Zawsze oczywiście można wprowadzić dogmat, ale to zostawiam kościołom nominalnym, w których człowieka stawia się ponad Boga. Pozdrawiam i zachęcam do czytania Biblii w całości i po uprzedniej modlitwie. POKÓJ :)  Krzysztof (nie Pan, bo Panem moim jest Jezus a my to są marne stworzenia, które mogą sobie pogadać a prawdziwy czyn zostawmy Bogu)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Dnia 18,09,09    2:21 
Witam. 
Nie dostałem linka, więc piszę w międzyczasie. W wypowiedzi otrzymanej poprzednio widzę podchodzenie do tekstu biblijnego z gotową koncepcją  i sądzę, że bardziej gotowa jest tę koncepcję upowszechniać, niż szukać prawdy. Myślę, że owa "gotowa koncepcja" pokazuje się już przy czytaniu Izajasza 65. Tam nie ma żadnych warunków wstępnych, żeby można było powiedzieć, że skoro Izrael ich nie spełnił, to proroctwo to nigdy się nie wypełniło. To jest nieprawda. Werset Izaj. 65:17 nie zawiera ani cienia warunku, wątpliwości. Jest to stwierdzenie woli Bożej: "Gdyż oto stwarzam". Tak jak na początku Bóg stworzył niebo i ziemię nie pytając nikogo i nie stawiając żadnych warunków, tak tutaj obwieszcza, że stwarza nowe niebo i ziemię. Zamierzenia Boże nie podlegają żadnym ludzkim warunkom, są niezmienne i pewne. Bóg ma wszelką moc, by zrealizować swoje zamierzenia obojętnie, czy ten czy inny człowiek, naród chce z Nim współpracować, czy nie. Bóg tworzy sobie ludzi i narody, gdy tego potrzebuje. Wybiera swoich sług z łona matki, zatwardza serca tych, na których chce swoją moc okazać. On jest El-Szaddaj, Bóg wszechmogący.
Twierdzenie, że proroctwo Izaj. 65:17 się nie wypełniło i się nie wypełni jest sprzeczne z Biblią i bardzo, bardzo przekre... Chyba że źle zrozumiałem przesłaną wypowiedź. Po drugie stwierdzenie, że w tysiącleciu nie będzie żywych ludzi z powołaniem się na miejsca, które mówią o wytraceniu niepobożnych, jest absurdalne. Przecież Bóg zapowiadał wytracenie Izraela i wytracił z niego niepobożnych, rozpędził go na cztery wiatry, a Izrael przecież nadal istnieje. Czy w Izraelu też nie ma żywych ludzi, bo wiele proroctw zapowiada wytracenie niepobożnych z tego ludu? Gdyby tak było, to w ogóle w Królestwie nie byłoby nigdy żywych ludzi, bo wszyscy jesteśmy grzeszni i wszyscy zostalibyśmy wytraceni. Na szczęście Bóg okazał swoją miłość i mądrość, a nie tylko sprawiedliwość, a już w żadnym wypadku nie taką, jaką przypisują mu niektórzy ludzie. Bóg ma cudowny plan ratunku dla wszystkich swoich stworzeń. Bóg nie tworzy czegoś po to, by to zniszczyć. Chyba że jakiś demiurg. Ale my wierzymy w Boga a nie w demiurga. A teraz odpowiedzi na konkretne zarzuty do prawidłowej, moim zdaniem, interpretacji Izaj. 65
1.Nie będzie już tam niemowlęcia. W Izraelu: żeniliby się i rozmnażali. Niemowlęcia były by. Na Nowej Ziemi nie będą się żenić i rozmażać. Nie będzie, więc niemowląt.(Mat.22,30)
 W Królestwie Bożym (po Tysiącleciu) rzeczywiście nie będzie niemowląt. Kto zostanie "uznany godnym" życia w przyszłym wieku nie będzie się żenił i za mąż wydawał (Łuk. 20:35). Moim zdaniem werset Izaj. 65:20 nie mówi, że w opisywanych tu nowych niebiosach i nowej ziemi w ogóle nie będzie dzieci, bo przecież poniżej mówi, że "nie będą płodzić na postrach", tylko że dzieci nie będą umierać, ze względu na poniższe słowa: "dziecię we stu latach umrze". Umieranie niemowląt i dzieci to jedno z nieszczęść, jakie dotykają nasz biedny, marny świat. Te słowa zapowiadają, że ten koszmar się skończy. Wszystkie dzieci będą dorastać i "nie będzie niemowlęcia" bo niemowlęta dorosną do wieku dojrzałego, a więc nie znaczy to, że ich całkiem nie będzie
2.Które żyło tylko kilka dni: w Izraelu niemowlęta by nie umierały, ale dożywały by wieku stuletniego. Na Nowej Ziemi nie będzie niemowląt ani śmierci (Dan.12,2; Jan 5,24; 1Jana 5,11; Ob.20,13-14)
Z przytoczonych wersetów nie wynika, jakoby w Nowej Ziemi nie miało być niemowląt ani też, że nie będzie śmierci. Śmierć będzie zniszczona dopiero na końcu panowania Chrystusa (1 Kor. 15:26) i o tym momencie mówi Obj. 20:14, ale to będzie po zakończeniu Tysiąclecia.
3. Ani starca, który by nie dożył swojego wieku. W Izraelu każdy dożyłby starości. Na Nowej ziemi nie będzie starców w sensie biologicznym (1Kor.15, 40.43.51; Filip.3,21)
Zgoda, i o tym właśnie mówi ten werset: że nie będzie starców. Choć dokładnie nie wiemy, jak to się stanie, czy ludzie "odmłodnieją" w grobie, czy też dopiero po zmartwychwstaniu. Ale wydaje mi się, że ludzie powstaną w doskonałych ciałach według osobistego kodu genetycznego, czyli nie wyjdą z grobu zgarbieni i pomarszczeni, ale w pięknych dojrzałych ciałach.
4.Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni. W Izraelu byliby starcy w wieku stu lat. Na Nowej Ziemi, starcy, którzy zmarli przed przyjściach Chrystusa, powstają z grobów jako młodzieńcy i tam takimi pozostaną. ( Izaj.65, 20; 1Kor.15,40,43,51; Filip,21; Izaj.40,31) Jeszcze raz, ten werset mówi, że nie będzie starców. Grzesznicy zaś, choć nie będą starcami w wieku stu lat, i tak umrą.
5.A kto grzeszy, dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. W Izraelu, ludzie mogli by jeszcze popadać w grzech dożywszy stu lat i klątwa taka mogłaby ich dotykać, gdyż na ziemi nie ma sprawiedliwego (Rzym.3,4.10.12);  Na Nowej Ziemi, starców, grzechu jak i klątwy nie będzie bo wszyscy grzesznicy na sądzie zaliczeni zostali za nie winnych, szaty ich wyprane są we krwi Baranka, są czyści i bez grzechu. ( Ob.20,11-12; Mat.25,33; Ob.7,9.14; 19,8, Ez.18,9; Mat.13,41-42; 25,46)
Tak się stanie, ale dopiero po procesie naprawy. Nikt automatycznie nie pozbędzie się grzechu. Pokonanie grzechu to długi proces pokuty i naprawy. Apostoł Paweł opisuje ten proces o siedmiu stopniach (2 Kor. 6:11). To jest praca, która wymaga wielu lat. Wiemy to z doświadczenia. Choć ludziom w Nowej Ziemi pod Nowym Niebem będzie znacznie łatwiej, bo nie będą zwodzeni przez szatana, kuszeni przez świat i osłabiani przez grzeszne ciało. Ale mimo wszystko pozbycie się grzechu, złych przyzwyczajeń, starych sposobów myślenia będzie wymagało procesu pokuty, który zapewne potrwa lata, może nawet u niektórych dziesiątki lat.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dnia;19,09,09   8:43
Witam.
Piszesz w mailu z dnia 18.09.09 ,że przedstawiając wersety z Pisma Świętego wychodzę z gotową koncepcją i nie szukam prawdy, otóż chcę cię zapewnić, że mocno się mylisz. Zależy mi na zbawieniu i prawdy usilnie poszukuję, dlatego wywody swoje opieram tylko na Biblii a nie na doktrynach ludzkich, zawartych w książkach i broszurach. Pisałeś w dniu 11 sierpnia 2009r zadając mi pytanie: na podstawie mego twierdzącego stwierdzenia, że w tysiącleciu nikogo nie będzie na ziemi podając tekst z Izaj.65,20 „ Kiedy i gdzie to będzie się działo? Wiersz 20 nic nie mówi o Nowej Ziemi, choć wiąże się on z zapowiedzią Nowego Nieba i Ziemi. Wiersz 17 nie stwierdza wcale, że Bóg stwarza Nową Ziemię i Nowe Niebiosa, tylko, że zapowiada „ Oto ja stworzę” ( dopiero w przyszłości – moja uwaga.). Nie ma tutaj terminu podanego w czasie, kiedy będzie ono stworzone. Nie ma też wzmianki, aby Bóg wymagał ludzkiej pomocy do stworzenia Nowej Ziemi i Nieba. Jeśli chodzi o stworzenie pierwotne naszej ziemi wypowiedź jest twierdząca „ Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” 1Moj.1,1. i tak jak Bóg nie potrzebował nikogo do pomocy przy stwarzaniu świata pierwotnego tak i w przyszłości nie będzie żadnej pomocy przy stworzeniu nowego świata. Nie znajdziesz też mego stwierdzenia, że zapowiedziane proroctwo o stworzeniu Nowego Nieba i Ziemi z wiersza 17 się nie spełni, wręcz przeciwnie wierzę i to głęboko wierzę w dotrzymaniu obietnic Bożych. Czytając twoją wypowiedź doszedłem do wniosku, że stworzenie Nowej Ziemi i Nieba umiejscawiamy w różnym czasie. Ja twierdzę, że Nowa Ziemia i Nowe Niebo stworzone zostanie po okresie tysiącletnim. Twierdzenie swoje opieram na następujących tekstach:Ob.15,5-6; 16,1-12 Opisujących 6 plag, które poprzedzą drugie przyjście Chrystusa. W plagach tych giną ludzie mimo to nie porzucaja swoje grzechy. A Ob.9,20-21 tak oddaje stan duchowy pozostałych ludzi przy życiu.„Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom, oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Następne Wersety, którym zawierzyłem to: z Jana 6,40 , „ A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym; Ob.1,7 Oto Przychodzi wśród obłoków, i ujrzy Go wszelkie oko, a także i ci, którzy Go przybili, i będą biadać nad min wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen; 1Tes.4,15-17 „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, Az do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”; Izaj.13,9 „Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić” Jer.4,23-26.„Spojrzałem na ziemie, oto pusta i próżna, ku niebu a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem a oto nie było człowieka i wszystkie ptaki odleciały. Spojrzałem a oto pole urodzajne stało się pustynią a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar Jego gniewu.” Jer.9,21„  Mów: Tak rzecze Pan. Trupy ludzkie leżą jak nawóz na polu i jak za żniwiarzem snopy, których nikt nie zbiera.” W wyżej wymienionych wersetach przedstawiony jest obraz naszej ziemi, jaki będzie po pierwszym zmartwychwstaniu wszystkich wierzących, którzy wraz z Chrystusem porwani są na obłoki aby z nim pozostać na zawsze. Po wniebowstąpieniu Chrystusa wraz ze zbawionymi rozpoczyna się okres, tysiąclecia. Tak ja rozumiem drugi adwent Jezusa Chrystusa i początek uwięzienia szatana na okres tysiąc lat. Łatwiej będzie nam dyskutować, jeśli zapoznam się z twoim wykładem na temat drugiego powrotu Jezusa Chrystusa i umiejscowienia w czasie okresu szatana i rozpoczęcia okresu tysiąca lat, o którym mówisz, że jest to Królestwo Chrystusa na ziemi. Proszę cię udokumentuj swój wykład tekstami Biblijnymi, abym mógł zrozumieć twój tok myślowy na ten temat. Nie będę, więc komentował dalszych twych wypowiedzi z maila 18,09,09, gdyż bez uzgodnienia poglądów, kluczowej nauki Biblijnej o tysiącleciu, trudno będzie prowadzić dyskusji o sądzie, Nowej Ziemi i przebywaniu „ na zawsze” Chrystusa ze zbawionymi, którzy powracają na ziemie w świętym nowym Jeruzalem. Proszę cię wyjaśnij mi? Co to są za ludzie na ziemi w tysiącleciu, co oni robią, kogo ewangelizują, gdzie w tym czasie jest Chrystus, szatan? Czy są to ludzie zbawieni i przez pomyłkę Chrystusa nie załapali się z nim na obłoki? Proszę cię pobudź mą wyobraźnię, być może się mylę i nie znam pełnej prawdy? Za szczegółowy wykład na ten temat będę ci wdzięczny! Pozdrawiam Janek.