Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810601
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Od:  Adam Golebiewski  Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 12.03,2011
Witaj bracie Janie, przesyłam Tobie mój wczorajszy komentarz duchowy na temat tego, co wydarzyło się wczoraj w Japonii. Całość trwa 20 minut i znajduje się w tym linku: http://www.youtube.com/watch?v=uL7ko5RivuE
Cieszyłbym się, gdybyś, bracie, zechciał napisać choć kilka słów swojej refleksji w odpowiedzi na ten e-mail. Maranatha! Adam Gołębiewski.

Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Do: Adam Golebiewski z dnia 14.03.2011
Witam Cię Adamie z serdecznym podziękowaniem za przysłany link. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchałem Twego przesłania, jakie wygłosiłeś. Moje słowa refleksji nie będą, więc kontrowersyjne, ale jako apel ostrzegawczy wszystkim tym, którzy w większym czy też mniejszym stopniu oddalają się od Boga, Jego Przykazań i miłości okazaną nam w Jezusie Chrystusie. Twoje przesłanie spostrzegam, jako jedne z tych, które kilka lat temu wysłuchałem w kazaniu Kardynała Glempa, wygłoszone do polskich katolików w Warszawie, po katastrofie hali katowickiej. Katastrofę tą zaliczył on, jako jedną z przykrych doświadczeń dopustu Bożego za to, że nie przestrzega się należycie Przykazań Bożych. Kardynał wypowiedział znamienne słowa „ Czyż trudno jest być dobrym chrześcijaninem, żyć uczciwie i bogobojnie?” Słowa te stały się mą inspiracją do przyłączenia się do tegoż głosu i mówienia śmiało i głośno o tym, że czas powrotu naszego Pana jest bliski, a refleksje z naszego życia, postępowania i przykrych doświadczeń są konieczne. Słowa Kardynała, choć były wypowiedziane w dobrej wierze, stały się kontrowersyjne dla masmediów jak i samego duchowieństwa katolickiego. Słusznie spostrzegasz, że wydarzenia, które dzieją się w przyrodzie są nie tylko znakami obwieszczającymi bliski powrót Jezusa, ale też na opamiętanie się całej ludzkości na głoszone poselstwo ewangelii i zmienienia swego toku myśli, wzroku i postępowania. Wydarzenia, które dzisiaj się dzieją i dziać się będą, aż do powtórnego przyjścia Jezusa, mają swe odniesienia do następujących zagadnień:
1. Do wypełnienia się proroctw zapowiedzianych w Mateuszu 24, Łukaszu 21 i Marku 13.
2. Do opamiętania się ludzi całego globu i przyjęcie głoszonego poselstwa na zbawienie lub na świadectwo, zgodnie z tekstem Mat.24, 14·3. Wydarzenia, które dzieją się na świecie obwieszczają nam prawdę, że to dopiero początek boleści Mat.24, 8. Koniec boleści ustanie z chwilą zakończenia służby orędowniczej Najwyższego Kapłana – Jezusa Chrystusa w Świątyni niebieskiej.
4. Dopóki dzwonki u szat Najwyższego Kapłana dzwonią, wiemy, że jeszcze On oręduję za ludźmi i odwleka ze swoim przyjściem, dając szansę każdemu grzesznikowi na porzucenie swych złych występków 1Piotr 3, 10-13; Nastał, więc czas sądu Ob.14, 7 ale też czas na błagalne modlitwy, takie same, jakie miały miejsce w Dniu Pojednania.
Czyż głos Ezechiela nie powinien być słyszany i dziś? „ Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były zachętą do grzechu! Odrzućcie od siebie wszystkie wasze przestępstwa, które popełnialiście przeciwko mnie i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha, dlaczego mielibyście umierać? Ja nie mam żadnego upodobania w śmieci! Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie!! Ez.18, 30-32. Czyż z historii wybranego przez Boga narodu izraelskiego za mało mamy doświadczeń? Jak Bóg postępował i w jaki sposób ich prowadził? Wszystkie nieszczęścia, jakie nawiedzały Naród Izraela, były wprost proporcjonalne do ich występków. Im większe były ich odstępstwa od przykazań Bożych, tym więcej Bóg dopuszczał na nich cierpień i bólu. Bóg oddalał się od nich a wtedy przystępował szatan i to on powodował wszystkie nieszczęścia, o których i dziś mówimy. To nie Jahwe, był przyczyną ich cierpień, ale oni sami, gdyż oddalając się od swego Boga i zwracając się w kierunku bogów niemych, czynili wyłom w murze, który ich chronił od szatana. Murem tym były i są obecnie Przykazania Boga, które mówiły w tedy i dzisiaj „ nie będziesz czynił żadnej podobizny boga, aby oddawać mu pokłonu” (2Mojz.20,4-6) Przeczytaj też Izaj.40,18-21.25; 46,5-9) Jahwe wyraźnie w swej miłości przyobiecał „ Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu. Tyś Moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będą z tobą, gdy przez rzeki nie zatopią cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię ogień. Izaj.43,1- 3. Wszystkie dane obietnice Boże są obietnicami warunkowymi i nigdy one się nie spełnią dla tych, którzy oddalają się od Jedynego, Prawdziwego, Boga Stworzyciela nieba i ziemi. Nic, więc dziwnego, że Izajasz przypomina nam „Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię a grzeszników z niej wytępić.Izaj.13,9. Dlaczego? A no dlatego, że postępowania ludzkie są nikczemne, podłe, bez miłości do Boga, bliźniego i przyrody. Dalego Jan w Objawieniu pisze: „ Rozgniewały się narody a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym i tym co się boją Twojego Imienia, małym i wielkim i aby zniszczyć tych co psują ziemię  Ob.11,18.”Czy zatem możemy mieć pretensje do Boga za nieszczęścia i Jego intencje, którymi się kieruje? Izajasz tak mówi: „ Ukarze Ja świat za jego zło i niegodziwców za jego grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutnych poniżę. Uczynię człowieka rządszym niż najczystsze złoto i śmiertelnika droższym niż złoto z Ofiru. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą a ziemia poruszy się ze swego miejsca z powodu srogości Pana Zastępów w dniu jego srogiego gniewu. Izaj.13.11-13”. Zatem, dlaczego Bóg dopuszcza, aby takie rzeczy się działy? Dlatego, aby oczyścić człowieka z wszelkiego brudu nieprawości i sprawić, aby stał się on czystym jak najwyborniejsze złoto i być gotowym na zamieszkanie w Królestwie Jezusa Chrystusa. On niebawem przyjdzie i dokona ostatecznego żniwa ziemi Ob.14, 14-16 i zabierze swój snop do Królestwa Niebieskiego, by powrócić jeszcze raz ze zbawionymi, po 1000 – letnim królowaniu w niebie i już na stałe pozostać w swoim Królestwie, na odnowionej ziemi. „ Duch i Oblubienica mówią: przyjdź! A ten, kto słyszy niech powie: Przyjdź. A ten, kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź Panie Jezu!! Ob.22, 17. 20.”. Jeszcze raz dziękuję za link, i cenne myśli poruszone w twym przesłaniu, które wzbogaciły me wyobrażenie i mą wiarę w prawdziwą ewangelię i proroctwa, które wypełniają się na naszych oczach, pobudzając  mię do czujności i pilniejszego  studiowania Pisma Świętego. Bóg z tobą!

PS: Pragę Cię jednocześnie powiadomić, że twój link wraz z twoją wypowiedzią umieściłem w swym serwerze. Link:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/pozostale/161-moje-refleksje-na-mail-adama-1.html

 Od: Adama Golebiewski Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dnia 14.03.2011.
Witaj bracie, dziękuję za Twoją odpowiedź. Dziękuję również za Twoje cenne przemyślenia oraz przesłanie tych ważnych tekstów ze Słowa Bożego. Ja obecnie opracowuję kolejny filmik, w którym chciałbym mówić na temat bezpestkowych owoców, które dziś są tak bardzo popularne. Wczoraj z małżonką byliśmy na zakupach i kupiliśmy dwie kiście winogron. Po przyjeździe do domu okazało się, że kupiliśmy winogrono, które nie ma w sobie pestek. To wydarzenie stało się dla mnie bodźcem do podzielenia się nowymi myślami, jeżeli chodzi o przynoszenie Bogu owoców naszego życia duchowego. Jeżeli nagram to i wstawię do Internetu i, jeśli będziesz sobie tego życzył, z miłą chęcią prześlę do Ciebie link do mojego opracowania na video. Pozdrawiam serdecznie, życząc wielu doświadczeń z Panem. Adam
Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Do: Adam Golebiowski  z dnia 15,03,2011
Witam Adamie. Dziękuję ci za to, że jesteś i twą ocene mych przemyśleń. Chętnie przyjmę twój następny link. Myślę, że będzie godny do opublikowania i poddania go pod dyskusje w mym serwerze. Pozdrawiam ciebie, twą małżonkę i pozostałych członków twej rodziny. Bóg z Wami!