Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810592
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

JMK w dniu 09.03.2013 Napisał: ·
Witam
Pana.
Chciałem zapytać o pewną kwestię:
1- Czy kościół Adwentystów jest staro czy nowo testamentowym?
2- Czy wyznawcy kościoła ADS nazywają swój kościół prawdą?
3- Kiedyś słyszałem, że kościół Adwentystów pochodzi od czasów pierwszych chrześcijan. Czy to prawda?
Pozdrawiam. JKM

Szanowny Panie serdecznie witam. Maila z zapytaniami otrzymałem i chętnie na nie odpowiem. Na wstępie chciałbym poinformować, że wszystkie korespondencje związane z zapytaniami i odpowiedziami na nie, są publikowane na mej stronie w artykułach konfrontacyjnych lub pozostałych. Jeśli są jakieś zastrzeżenia lub uwagi proszę o ich sprecyzowanie. Dziękuję.

Odpowiadając na pytanie Ad 1- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem Starotestamentowym jak i Nowotestamentowym, bo wychowuje swych wyznawców tego, co zaleca Apostoł Paweł i Jan. W 2Tes.3:16 Jest napisane: „Cale pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i wychowywania w sprawiedliwości”, Jeżeli całe Pismo Święte, które obejmuje Stary jak Nowy Testament jest przez Boga natchnione to wszystko, co pochodzi z natchnienia Bożego powinniśmy wyżywać i praktykować w swym życiu. Jan w Ob. 1: 3 myśl tą uzupełnia tak: „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nich jest napisane” Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, choć powstał dopiero w dziewiętnastym wieku, to jednak w swych zasadach wiary powraca do Starego jak i Nowego Testamentu.

Ad 2- TAK! Wyznawcy Kościoła tak go nazywają! Ale nie tylko Adwentyści swój Kościół tak nazywają. Nie znam, żadnego kościoła chrześcijańskiego, który mówiłby o swym kościele, jako tym, który nie posiada Prawdy.. Mówią chodźcie do nas, bo tylko u nas jest prawda. Ale czy tak rzeczywiście jest? Wszystkich kościołów chrześcijańskich jest około 300-400. Czy prawd jest aż tyle? Jezus mówi o sobie, że to On jest jedyną prawdą i życiem! On jest Słowem drogą i prawdą!! Jan 14:6. Nie w Kościołach jest Prawda, ale w Jezusie i w Jego Słowie!! Jezus w swej kapłańskiej modlitwie ( Jana17: 17) wypowiada takie oto słowa: „Poświęć ich w prawdzie twojej, Słowo twoje jest prawdą!! Prawda jest tylko jedna i to od Boga zależy, którą z wymienionych prawd Bóg zaakceptuje za swoją prawdę. Gdy Chrystus przyjdzie po raz drugi przyzna się tylko jednego Kościoła, choć ich będzie wiele. Więcej na ten temat znajdziesz w linku: http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/76-dwa-koscioly-ii-adwentu.html


Ad 3- Nie, to źle Pan słyszał lub źle zrozumiał tą wypowiedź. Adwentyści nie istnieją od czasów apostolskich. Jak wspomniałem wcześniej Adwentyści powstali dopiero w dziewiętnastym wieku, ale nauki, które wyżywali pierwsi chrześcijanie są takie same jak wyżywają Adwentyści obecnie. Wierzyli oni w drugi adwent, i oczekiwali go, tak jak wszyscy apostołowie i ewangeliści. Wierzyli też, że zbawienie jest darem Bożym, ofiarowanym przez Boga darmo. Dzięki zbawiennej łasce w Jezusie Chrystusie, każdy grzesznik ma dostęp do swego Ojca niebieskiego. Wierzyli w natchnienie Słowa Bożego, które  jest w całej Biblii i że z tego Słowa nie może być nic pominięte i nie może być nic dodane. Gdyż Biblia i tylko Biblia jest miernikiem Prawdy, która może wykryć i naprawić wszystkie nauki niezgodne z wolą Bożą i nauczyć, jak ma żyć nawrócony chrześcijanin w życiu codziennym. Dlatego Adwentyści starają się żyć zgodnie z tym, co zaleca Biblia Jan Ob.1: 3; 2Tes.3:16; Mat.5: 18-19; 7: 21-23; Kaz. 12:13-14. Zachęcam do studium Pisma Świętego i odkryte w niej Prawdy stosować w swym życiu i postępowaniu.
Serdecznie pozdrawiam.