Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
840781
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

OBRZĘDY W KOŚCIELE ADWENTYSTÓW:

1 > Chrzest Święty zgodnie z poleceniem Jezusa odnotowanym w Mat.28:19-20. „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego
co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrzest poprzedza  nauka!. Czy niemowlaka można czegokolwiek nauczyć?
Zatem? Katolicka wersje chrztu Janowego, jest przeciwstawna wersji Biblijnej. Historia jak i Biblia o chrzcie sprawozdają:- Do XII wieku chrzczono przez zanurzenie, gdyż tylko taki chrzest mógł symbolizować śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie oraz pogrzebanie starego człowieka i wynurzenie nawróconego. Nowotestamentowe słowo "chrzczę" (gr. baptizo) znaczy "zanurzam" (Mat.3:16; Dz.Ap.8:36-39). Do dziś w Gnieźnie czy w południowej Europie, gdzie zachowały sie wczesne kościoły, można zobaczyć baptysteria, w których chrzczono przez zanurzenie. Kardynał J. Gibbons przyznał: "Najstarszą formą Chrztu św. było zanurzenie. Jest to widoczne nie tylko z lektury Ojców Kościoła i wczesnych rytuałów łacińskich i wschodnich, lecz także z listów św. Pawła, który pojmuje Chrzest, jako kąpiel (Efez.5:26; Tyt.3:5; Rzym 6:4-6.i wiersze 11-12.

Biblijnym warunkiem chrztu jest pouczenie o zasadach wiary Jezusa, pokucie i śmieci starego człowieka i jego zmartwychwstanie do  nowego życia w Jezusie Chrystusie. (Mat.28:19; Mar.16:16; Dz. Ap 2:38).
Osoba która zdecydowała się przyjąć chrzest zawiera przymierze z Bogiem, oświadczając, że wierzy i przyjmuje wszystkie nauki którymi została obdarzona, za wskaźnik; jak ma żyć, mówić i postępować w swoim życiu.
Niemowlę nie może zrozumieć ani spełnić żadnego wskazania uwarunkowanego do przyjęcia chrztu, dlatego w pierwszych wiekach chrzczono tylko dorosłych i to przez zanurzenie. Sobór w Kartaginie w 418 r. opowiedział się za chrztem dzieci a nie dorosłych w brew temu, co nakazują ewangelie..

Dlatego też Adwentyści chrzczą przez zanurzenie. A oto przykłady!

Chrzest święty w Zatoniu               Czas nagrania 18:25
  *.  
https://www.youtube.com/watch?v=g8QFzHsll2Y

       Biblijny chrzest w Wilkasach. Czas nagrania 28:48
  *.   
https://www.youtube.com/watch?v=-DlVU-15cIA

      Swiadectwo nawrócenie studentki uraińskiej
       i jej chrzest                                Czas Nagrania 12:51
 
  * . 
https://www.youtube.com/watch?v=GOQs2KegwkI

      Chrzest w Krakowie                   Czas Nagrania 1:08,16
  * > https://www.youtube.com/watch?v=smUpOeILSFI


2 > Wieczerza Pańska połączona z obrządkiem pokory - obmywania nóg.

Obrządek Wieczerzy Pańskiej i obmywanie nóg ma swe oparcie na tekstach: Jana 6:47-51.53-58; Mat.26:26-29; Łuk.22:14-20; Obmywanie nóg przed spożyciem chleba i wina nie jest praktykowane u katolików i prawosłowian jak i u protestantów wbrew temu co mówi Jezus przez Jana w 13:3-5 i 12-16> Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Ojca wyszedł i do Ojca odchodzi. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziawszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, znów usiadł i rzekł do nich: Czy wiecie com wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście  nawzajem umywać nogi.
Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawde powiadam wam: Sługa nie jest wiekszy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał
Aby bardziej przybliżyć oba te obrządki pragnę zaprosić was do wysłuchania kazania pastora Dariusza Jankiewicza. Czas Nagrania 25:25

 * > https://www.youtube.com/watch?v=o3AW7TVlJp0             Czas Nagrania 03:00
 * > 
https://www.youtube.com/watch?v=-cI1Seq_krs              Czas Nagrania  43:27

 * > http://www.adwentysciusa.com/wieczerza-panska/           Czas Nagrania  05:00
  * > https://warszawa.adwent.pl/wieczerza-panska-3/              W zdjęciach

Wykłady.
M.Finley Wykład proroctwa o liczbie 666
1*.https://www.youtube.com/watch?v=4BLe4SxSeRY
http://konfrontacje.com.pl/audycje/wyklady-biblijne/98-wykady-marka-findleya.html