Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
753894
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Biblia jest księgą przewidującą o Nowym porządku świata fragmenty z ksiązką Clifforda Goldsteina „Dzień Smoka” 

Gdy po raz pierwszy czytałem Biblie z księgi Objawienia 13 i 14 rozdział nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób mocarstwo symbolizowane w postaci zwierzęcia o dwóch rogach baranich może dojść do tak potężnej siły, aby przemówiło jak smok i narzucało swój dyktat ekonomiczny i polityczny, gdy na drodze stoi tak potężny przeciwnik, jakim był wówczas Związek Radziecki. Nieco więcej światła dotarło do mnie w wiadomościach medialnych, które komentowały w 1979r, że oto papież Jan Paweł II wizytuje po raz pierwszy Stany Zjednoczone, kraj, który do niedawna, posiadał w swej konstytucji  zakaz jakichkolwiek kontaktów z Watykanem.

 

 

Szybko sięgnąłem po książkę Ellen White „ Wielki Bój „ i na str. 391 przeczytałem „ Wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych traktuje obawy przed katolicyzmem, jako fanatyzm. Nie widzą oni w charakterze i postawie Rzymu nic takiego, co byłoby przeciwne kierunkom wolnościowym i nie dostrzegają w jego rozwoju żadnego złowieszczego znaku. Porównajmy, więc niektóre zasady ustroju państwowego Stanów Zjednoczonych z zasadami Kościoła rzymsko- katolickiego„. „ Konstytucja Stanów Zjednoczonych gwarantuje wolność sumienia. Jest to podstawowe prawo każdego obywatela. Natomiast papież Pius IX – nie omylny w sprawach wiary, w swej encyklice z dnia 15,08.1854r. powiedział „Niedorzeczne i błędne nauki lub inne brednie broniące wolności sumienia są największym błędem, zarazą najbardziej dla państwa niebezpieczną” i w swej innej encyklice z dnia 8.XII1,1864 r. rzucił klątwę na wszystkich, którzy stoją w obronie sumienia i wiary, jak również na tych, którzy, twierdzą, że Kościół nie powinien używać przemocy” „ Pokojowy stan Rzymu w Stanach Zjednoczonych wcale nie oznacza zmiany jego dążeń. Papiestwo jest tolerancyjne tam, gdzie jest bezsilne”. Wyjaśnia to Biskup Connor: „ Wolność religijna jest tolerowana do momentu, w którym możliwe staje się jej ograniczenie bez narażenie na szkodę katolicyzmu”. Aby polityka Watykanu mogła być zrealizowana, musi nastąpić zbliżenie protestantów z katolikami amerykańskimi i nie tylko. Dzięki „ świętemu przymierzu” Watykanu ze Stanami Zjednoczonymi rozpada się Związek Radziecki. W 1989r pionier pierestrojki ZSRR –Gorbaczow odwiedza Watykan i wyraża zgodę na nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Witając się z „ Jego Świątobliwością „ oświadcza, że uważa go za najważniejszego Przywódcę religijnego w świecie. Świat wkroczył, więc w „nowy porządek świata „.

W dniu 30 X.1990 R. Bush- senior, prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że „ONZ może pomóc by zajaśniał nowy dzień...Nowy porządek świata”

Obecnie, te nowe porządki wcale nie są nowe. Pojawiają się stale, za każdym razem, gdy powstaje nowe mocarstwo światowe. Mocarstwem tym po upadku ZSRR stają się Stany Zjednoczone! „ Gdy marksistowska koalicja obaliła rząd w Etiopii, do kogo zwróciły się obie strony o mediację? Do Stanów Zjednoczonych. Gdy B. Jelcyn objął urząd prezydenta, gdzie złożył pierwszą wizytę? W Stanach Zjednoczonych. Gdy burze i powodzie zdewastowały Bangladesz, gdzie szukano pomocy i ratunku? W Stanach Zjednoczonych. Gdy Saddam zajął Kuwejt, czyje wojska szły na czele oswobodzicieli? Stanów Zjednoczonych. Gdy w Polsce powstała Solidarność, z jakiego kraju otrzymała pomoc materialną i wsparcie? Stanów Zjednoczonych. A następnie, aby osłabić i obalić komunizm w środkowej europie, z jakim krajem Watykan zawarł przymierze? Stanami Zjednoczonymi. W czasach nam współczesnych, gdy pojawił się ogólnoświatowy terroryzm, kto pierwszy rozpoczął z nim walkę? Stany Zjednoczone. Dlaczego J.Arafat nazwał Waszyngton „nowym Rzymem? Dlatego, że obecnie Stany Zjednoczone dominują nad całym światem tak jak dawniej Rzym pogański, z którego wyłonił się mały róg potęga o odmiennej orientacji polityczno-religijnej. Proroctwa z Daniela i Objawienia wyraźnie wskazują, że po osłabieniu politycznym małego rogu- Rzymu papieskiego wyłoni się inna moc, o której Objawienie mówi „Widziałem inne zwierze, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok” (Ob.13, 11) Stany Zjednoczone, choć w początkowej fazie ukazują się, jako łagodne zwierze, jako baranek, to w drugiej fazie swego przeistoczenia zaczną przemawiać, jako smok. To nagłe wyniesienie do rangi „smoka” jest znamienne, gdy przypomni się, że jeszcze przed kilku laty pojawiały się alarmistyczne hasła, iż Ameryka zapomniała czytać i pisać, a także walczyć. Japonia i Niemcy wydawały się być daleko w przodzie w edukacji,  bystrości i dyscyplinie, a Ameryka jak sądzono pozostaje daleko w tyle. Pisarz Paul Kennedy, wyczuwając nastroje ekonomistów, historyków i znawców polityki, ostrzegał, iż upadł Babilon, upadł Rzym, przyjdzie też kolej na Amerykę. Obawiając się upadku Ameryki, szczególnie w dziedzinie ekonomii, Paul Mead pisał w 1990 roku: „Przewiduję, że świat będzie się składał z trzech wielkich bloków. Jeden bazujący na Zachodniej Europie, drugi zdominowany na Japonię i Chiny a trzeci na najsłabszej i najbardziej pogrążonej w kłopotach Ameryce.” W roku 1987 James Chale pisał w magazynie „ Atlantic Monthly”, że Ameryka nie chce zmienić strukturę swych sojuszy w sposób, który mógłby uczciwie odzwierciedlać jej coraz mniejszą rolę w świecie. Po wojnie w Zatoce Perskiej, zniknął mit o upadku Ameryki. Zaszłe wydarzenia nie powstrzymały Ameryki od przewodniczenia koalicji przeciwko Saddamowi i pomimo problemów ekonomicznych, Ameryka podjęła się roli przywódcy, nie tylko Zachodu, ale prawie całego świata.

Obecna bezkonkurencyjna pozycja Stanów Zjednoczonych pasuje dokładnie do adwentystycznego scenariusza ostatnich dni. Adwentyści od samego początku zdecydowanie twierdzili, że Ameryka musi się stać dominującą potęgą militarną i polityczną. Jak inaczej mogłaby zmusić świat do przyjęcia „ znamienia zwierzęcia”? (Ob.13, 12-18)Identyfikacja Ameryki była nadzwyczajna z dwóch powodów. Po pierwsze miała miejsce w czasie, gdy inni uważali rolę Ameryki za pozytywną. Herman Melville pisał w 1850 roku: „ My Amerykanie, jesteśmy szczególnym, wybranym narodem – Izraelem naszych czasów, nosicielami arki wolności dla świata. Bóg to przewidział i ludzkość oczekuje wielkich czynów od naszego narodu; a my odczuwamy je w naszej duszy”.„ Bóg przygotowuje Anglosasów do ich misji”. Po drugie. Adwentyści dokonali tej identyfikacji w czasie, gdy Stany Zjednoczone trudno było uważać za potęgę w skali światowej nie mówiąc już o dominacji. W roku 1851 J.N Andrews był pierwszym adwentystą, który ogłosił drukiem, że protestancka Ameryka to moc przedstawiona przez drugie zwierzę ( wychodząca z ziemi uwaga moja). W rozważaniach na temat 13 i 14 rozdziału Objawienia, Andrews określa dwurogie zwierzę, jako „ nasz własny kraj”, Stany Zjednoczone. W 1888 roku Ellen White pisała bardzo dobitnie:, „Jaki naród Nowego Świata w roku 1798 stawał się coraz silniejszą i większa potęgą, a także zwrócił na siebie powszechną uwagę świata? Odpowiedź może być tylko jedna. Są to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej WB s.356), „ Jeśli interpretacja, że Stany Zjednoczone maja zmusić świat do przyjęcia znamienia zwierzęcia, wydawała się nieprawdopodobna jeszcze dwadzieścia lat temu, to, co o niej myślano w połowie ubiegłego stulecia, gdy wielkimi potęgami były: Prusy, Francja, Austro-Węgry i Anglia?. W roku, 1851 gdy Andrews opublikował swoja identyfikację dwurogiego zwierzęcia, Stany Zjednoczone miały w czasie pokoju armię składająca się z dwudziestu tysięcy żołnierzy, co było jedną dziesiątą armii walczącej pod Waterloo. Trzydzieści siedem lat przed ukazaniem się artykułu Andrewsa Brytyjczycy spalili Waszyngton ( 1814). Jeszcze w 1876 roku Ameryka nie mogła sobie poradzić z Indianami. Czyż miał być to kraj, który zamierzał zmusić świat do przyjęcia obrazu zwierzęcia?

O Ameryce można mówić, że dopiero w I wojnie światowej zaczęła dorównywać do potęg międzynarodowych. A w roku, 1933 gdy Hitler doszedł do władzy armia Stanów Zjednoczonych zajmowała szóste miejsce w świecie i była mniejsza od armii Hiszpanii, Turcji a nawet Polski. Po II wojnie światowej w niedługim czasie Związek Radziecki zaczął dominować w liczebności armii. Prześcigną ją w postępach opanowania przestrzeni międzyplanetarnej i gdy do równał w swej sile do Stanów Zjednoczonych, trudno było uwierzyć, że to Ameryka będzie tą siłą, która narzuci światu przyjęcia znamienia Bestii i oddania jej pokłonu.

Tak jak narody ariańskie stanowiły przeszkodę dla biskupów rzymskich do objęcia władzy religijno-politycznej nad monarchami Europy Zachodniej, tak Związek Radziecki wraz ze swymi sojusznikami był przeszkodą Stanom Zjednoczonym do stania się jedynym supermocarstwem światowym. Tak, więc koalicja zwierzęcia z morza ze zwierzęciem z lądu likwiduje jedyną przeszkodę, jakim był Związek Radziecki i ościenne satelity komunistyczne. W ten Sposób Stany Zjednoczone stają się supermocarstwową potęga światową.

Po upadku Związku Radzieckiego ukazał się w 1992 roku tajny dokument w prasie (New York Times), przekazany przez urzędnika, który uważał, iż dyskusja na temat wytycznych Planu Obrony Stanów Zjednoczonych powinna być publiczna. Dokument ten ujawniał politykę militarną Ameryki w nowym porządku świata. Jego przewodnią myślą było, że skoro już Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem światowym, to pozycja ta powinna być utrwalana. „ Naszym głównym celem, pisano, jest zapobiec powstaniu nowego rywala, czy to na terytorium byłego Związku Radzieckiego, czy też gdzie indziej, który mógłby stanowić zagrożenie, tak jak niegdyś Związek Radziecki. Wymaga to, abyśmy uniemożliwili wrogim siłom objęcia kontroli w takim stopniu jak to czyniło byłe ZSRR. Stany Zjednoczone muszą okazać się przywódcą wystarczająco silnym, by ustanowić i bronić nowy porządek, który przekona potencjalnych przeciwników, że nie muszą dążyć do odegrania większych ról lub przybierać agresywniejszą postawę po to, by ochronić swe prawowite interesy, Na koniec, musimy zastosować skuteczne środki, by powstrzymać potencjalnych przeciwników nawet przed aspiracjami do objęcia większych ról regionalnych, czy też globalnych”

Ameryka oczywiście posiada coś, o co warto zadbać, to cechy podobne barankowym: demokrację i wolność religijną. Niestety proroctwo pokazuje jednak, że przemawiać będzie jak smok ( Ob.13, 11) i sprawi, że ziemia i jej mieszkańcy oddadzą pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana została wygojona (Ob.13, 12) .. Sprawi też, że wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną pobici (Ob.13.15) Ameryka stanie się nowym Watykanem. Choć niektórzy zwą ja Nowym Rzymem. Nadchodzi, więc czas, że Stany Zjednoczone zrewanżują się Watykanowi za pomoc w zwycięstwie nad Związkiem Radzieckim, teraz oni udzielą pomocy Watykanowi w umocnieniu jego pozycji w Świecie, a kto nie będzie posłuszny ustalonym regułom podany będzie każe do śmieci włącznie.

KSIĄŻKĘ NABYĆ MOŻNA PISZĄC NA ADRES: www.znakiczasu.pl/sklep

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.