Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808910
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia: 07,10,10·
Witaj Janku! Dziękuję za twoje odpowiedzi.
Jeśli chodzi o pytanie 1.(od kilku miesięcy zacząłem badać to zagadnienie) zarzuty są następujące:
a) Dn. 10,13 czytamy, że Michał jest jednym z pierwszych książąt, czyli nie jedynym. A więc jest dwóch archaniołów? Skąd wiemy, że Michał to Jezus.
b) 1Tes.4,16 Pan(Jezus) przyjdzie na głos archanioła. A więc Jezus nie może być Michałem, przecież nie przyjdzie na swój głos.
c) Dn. 12,1 Michał opiekun narodu Bożego. Jezus właściciel narodu Mt 1,21
d) w Liście do Kolosan 1:15-17 napisano, że „w nim” ( to jest w Chrystusie) „zostało stworzone” m.in. „wszystko, co jest na niebie”, w tym „nadziemskie władze i zwierzchności”. A zatem przez Jezusa stworzeni zostali wszyscy aniołowie, w tym również ich hierarchie, łącznie z archaniołem Michałem.
e), Judy 1: 4 Wkradli się, bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. W powyższym wersecie jest mowa o jedynym Panie i Władcy, czyli Jezusie. Dalej Juda pisze: Judy 1: 5 A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; Pan (jedyny) występuje tutaj w wydarzeniach ze Starego Testamentu - jedyny Pan Jezus Chrystus. Judy 1:14 O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, Juda pisze nadal o jedynym Panie -Jezusie Chrystusie , który przyjdzie (drugie przyjście) ze swoimi świętymi Judy 1:9 Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi. Pomiędzy wierszami, Juda pisze, że Michał mówi "niech cię Pan potępi". Jaki Pan potępi diabła, skoro tym jedynym jest Jezus? - Juda sam tak napisał. Michał przecież nie mówiłby do diabła o sobie, że go nie potępi, ale że zrobi to Pan, czyli też on. Janku oto najczęstsze zarzuty z którymi się spotkałem. Na niektóre znalazłem odpowiedzi. Ciekaw jestem twoich. Sprawa drugiego pytania. Całkowicie się z tobą zgadzam. Tak samo myślałem i znalazłem te same wersety na uzasadnienie. Sprawa Ap. 19,1 podobnie myślałem. Cieszy mnie to, że studiowanie niektórych trudnych zagadnień prowadzi do podobnych wniosków. Nad Hebr. 12, 23 i tronem Ducha Św. będę jeszcze myślał. Nie do końca przekonuje mnie twoja argumentacja. Pozdrawiam

 Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 15.10.10
Zgodnie z prośbą o dodatkowe pytania na temat „ Michała” przysłałeś mail (jak wyżej) z dodatkowymi pytaniami, do których chciałbym się odnieść.
Ad.a) Ja twierdziłem, że książę z Daniela 10, 13 jest Jezusem. Ty natomiast masz w tym względzie wątpliwości, gdyż w BT i BW tekst ten tak przedstawia: oto Michał jeden z pierwszych książąt przyszedł mi z pomocą, co świadczy, że jest przynajmniej dwóch Michałów, a Chrystus jest przecież jeden. BG i BNŚ natomiast teks ten oddaje: Michał jeden z przedniejszych książąt. Zatem czy wyrażenie „ jeden z przedniejszych” ma takie same znaczenie, co „ jeden z pierwszych” Doprawdy nie potrawie ci powiedzieć na tak zadane pytanie. Wiemy natomiast, że Lucyfer, który zbuntował się przeciwko Bogu w Królestwie Niebieskim w hierarchii zwierzchnictwa był czwartym po: Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Dlaczego, bo on był najbliżej Boga w hierarchii anielskiej, był Cherubem nakrywającym Ezech.28,14 BG. Był bezpośrednio w obecności Boga. Gdy Świątynia ziemska budowana była przez Mojżesza, na wzór niebieskiej, to dwa Cheruby nakrywały skrzydłami swymi ubłagalnię przy której Mojżesz rozmawiał z Bogiem 2Mojż 25,18.22; 4Mojż.7,89. A zatem czy te dwa Cheruby z nad skrzyni przymierza, zwaną też ubłagalnią, symbolizowały jednych z przedniejszych książąt anielskich? Do prawdy nie wiem i nie potrafię cię przekonać. Biblia na temat samego Michała trochę piszę i z tekstów tych możemy się dowiedzieć czy był tylko jeden Michał, czy było ich więcej: 1/ Daniel 12, 1 mówi o Michale Wielkim księciu, który wstawia się za swoim narodem, a zatem Kogo znamy z Biblii, że wstawiał się kiedyś i dziś za swoim narodem? Ja bynajmniej znam tylko jedna taką osobę, którą jest mój: wybawiciel i zbawca Jezus Chrystus.2/ Juda 9 Mówi nie tylko o sporze archanioła, ale o walce o ciało Mojżesza z Lucyferem, który nie zezwala na wzbudzenie go z martwych. Czy znamy w Biblii inną osobę, która zwyciężyła śmierć i diabła, prócz Jezusa Chrystusa? Ja bynajmniej takiej osoby Nie znam poza Jezusem. 3/ Ob.12, 7 Mówi o walce Michała z Lucyferem i jego aniołami, w której zwycięża „ Michał” i przegania ich z Królestwa Niebieskiego. Czy zatem zwycięzcą Lucyfera jest jakiś anioł lub książę anielski? Nie i to na pewno nie!. Bo bój toczył się o stanowisko i tron, jakie zajmował Jezus w hierarchii niebieskiej Izaj.14,12-14 Lucyfer chciał zrównać się Bogiem Ojcem i zamiast Syna Bożego zając Jego miejsce na Wysokiej Górze Izaj. 30,29; 31,4; 24,23. Walkę tą nie mógł nikt inny prowadzić, jak tylko sam Syn Boży, bo tylko wtedy była gwarancja zwycięstwa.
Ad.b/ 1Tes.4,16 Pan(Jezus) przyjdzie na głos archanioła. A więc Jezus nie może być Michałem, przecież nie przyjdzie na swój głos. Przeczytaj jeszcze raz ten werset, czy on mówi, że na głos Michała przyjdzie Jezus? Mówi na głos Archanioła a nie na głos Michała. Ten tekst nie można kojarzyć z tekstem z Judy, 9 w którym występuje Michał Archanioł, natomiast w 1Tesl.4,16 nie występuje Michał Archanioł, tylko Archanioł. Należy to rozumieć jak dwie osoby o innym imieniu: Michał Archanioł i Archanioł. W tekście Judy wyraźnie wskazane jest, że walka o ciało Mojżesza toczy sie po między Lucyferem a Jezusem, zwanym też Michałem Archaniołem a nie samym Archaniołem Końcówka tekstu, z Judy 9 mówi o tym, że „Michał Archanioł nie śmiał podnieść przeciwko niemu (Lucyferowi) sądu bluźnierczego, ale rzekł „ niech cię Pan zgromi” I w tym miejscu masz wątpliwości zastanawiając się, jaki Pan może potępić Lucyfera, jeśli Panem tym jest sam Jezus? Z tych też powodów masz wątpliwości, że Michał Archanioł nie może być Jezusem, Bo jakby mógł mówić sam do sienie. – Niech cię Pan zgromi. Otóż drogi przyjacielu w Biblii pod imieniem „Pan” występuje Bóg Ociec jak i Jego Syn, Jezus. Michał Archanioł wypowiadając słowa – niech cię Pan zgromi nie mówi o sobie, ale o swoim Ojcu ( niech cię mój Ojciec – Pan, zgromi Ps.110, 1) Gdy Wojtyła został wybrany na papieża przyjął dla siebie imię: Jan, Paweł II. Dlaczego przyjął imię składające się z dwóch imion? Logika podpowiada mi sama, dlatego, że pragnął kontynuować politykę Jana jak i Pawła II. Tak somo rzecz się ma do Jezusa, który występuje pod imieniem Michała – księcia i Archanioła. Przy okazji zachęcam cię do dalszego studiowania słowa Bożego. Wierze głęboko w to, że Pan pomoże ci zrozumieć każde słowo, werset i studiowany rozdział. Niech wszechmogący Bóg będzie z tobą przy tej pożytecznej pracy.

Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 18.10.10
Witaj Janku! Dziękuję za odpowiedzi. Pisałem ci, że od kilku miesięcy badam zagadnienie Michała Jezusa. Chciałbym podzielić się moimi uwagami.
W Dn 10,13 słowo ahad niektórzy znawcy hebrajskiego proponują przetłumaczyć jako pierwszy. W Dn słowo to występuje w takim tłumaczeniu w 1,21;7,1;9,1;11,1. Wyglądało by to tak pierwszy z pierwszych książąt (czyli najważniejszy) Takie tłumaczenie ma sens w kontekście Dn 8,25 tam czytamy książę książąt. chodzi o tą samą postać. Sprawę 1Tes.4,16 widzę następująco. Ponieważ jestem wnikliwym badaczem Biblii przesyłam ci moja(z pomocą pastora) analizę lingwistyczną tekstu 1Tes,4,16 potwierdzającą poprawne tłumaczenie przedstawione w Biblii Gdańskiej i Brzeskiej słowa "głos", które powinno być przetłumaczone "głosem" A więc Gdyż sam Pan na dany rozkaz z głosem archanioła. Chrystus przychodzi z głosem archanioła (czyli swoim). Oto dowody: ἐν φωνῇ można przełożyć na: wśród głosu, z głosem, na głos, głosem to ostatnie tłumaczenie pojawia się kilka razy w księdze Objawienia Jana, np.: 5:2; 14:7.9.15; 19:17 tłumaczone w następujący sposób- głosem . Syntagma to evn fwnh/|, gdzie przyimek evn może przyjmować różne znaczenia, w zależności od formy gramatycznej słowa, z którym się łączy. W tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem evn z dativem (celownikiem) rzeczownika fwnh, – głos. evn – w połączeniu z dat. może być tłumaczony następująco:
1. O miejscu - dosłownie; a. O miejscu, w którym się coś znajduje lub dokonuje – w, na, np.: Mt 2,1a – w Betlejem; Mt 3,1b – na pustyni; Ap 12,1 – na niebie. b. Dla oznaczenia bliskości, sąsiedztwa – przy, blisko, obok, np. Łk 13,4 – obok Siloe; J 8,20a – przy skarbcu; Ef 1,20b – po prawicy. c. W oznaczeniu źródła cytatu – w, u, np.: Łk 24,44 – w Prawie Mojżesza. 2. Dla oznaczenia osoby lub rzeczy, względem której lub w zależności od której coś się spełnia: J 3,15 – w kogoś wierzyć; Mt 21,42b – przed czyimiś oczyma. 3. Dla oznaczenia bliskości z kimś/czymś., wśród, między, np.: Mt 2,6 – wśród głównych miast; Rz 1,12a – wśród was. 4. Dla oznaczenia rzeczy, w które ktoś jest wyposażony, które ktoś z sobą niesie, z, np.: Łk 1,17a – iść z duchem i mocą; 1 Kor 4,21 – przychodzić z rózgą
Podkreślony punkt 4. jak najbardziej wspiera przekład, w którym głos archanioła, trąba Boża są własnością Pana, odnoszą się do podmiotu o` ku,rioj. Zobacz, że faktycznie wszystkie z elementów pojawiających się po o` ku,rioj dotyczą właśnie jego osoby, tj. evn keleu,smati(evn fwnh/| avrcagge,lou kai. evn sa,lpiggi qeou/.
Analiza na podstawie Grecko-Polski Nowy Testament- wydanie interlinearne
1Tes.4,16 οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον
BW Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
BT Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
BG Gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpie
Ap 5,2και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσοντα εν φωνη μεγαλη τις εστιν αξιος ανοιξαι το βιβλιον και λυσαι τας σφραγιδας αυτου
BW Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?
BT I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
BG I widziałem Anioła mocnego, wołającego głosem wielkim: Kto jest godzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci ich?
Ap14,6 λεγοντα εν φωνη
BW donośnym głosem
BT głosem donośnym
BG głosem wielkim
Ap14,9 και τριτος αγγελος ηκολουθησεν αυτοις λεγων εν φωνη μεγαλη ει τις το θηριον προσκυνει και την εικονα αυτου και λαμβανει χαραγμα επι του μετωπου αυτου η επι την χειρα αυτου
BW A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
BT A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
BG A trzeci Anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim: Jeźli się kto pokłoni bestyi i obrazowi jej, i jeźli weźmie piętno na czoło swoje albo n
Ap14,15 και αλλος αγγελος εξηλθεν εκ του ναου κραζων εν μεγαλη φωνη τω καθημενω επι της νεφελης πεμψον το δρεπανον σου και θερισον οτι ηλθεν σοι η ωρα του θερισαι οτι εξηρανθη ο θερισμος της γης
BW A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi.
BT I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!
BG A drugi Anioł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp twój, a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął, ponieważ się dostało żniwo ziemi.
Ap19,17 και ειδον ενα αγγελον εστωτα εν τω ηλιω και εκραξ εν φωνη μεγαλη λεγων πασιν τοις ορνεοις τοις πετωμενοις εν μεσουρανηματι δευτε και συναγεσθε εις το δειπνον του μεγαλου θεου
BW I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,
BT I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga,
BG I widziałem jednego Anioła stojącego w słońcu i wołającego głosem wielkim, mówiąc wszystkim ptakom latającym po pośrodku nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga, →W Łk 23,46; J11,43; Dz7,57; Ap 5,12; Ap 6,10; Ap7,10-słowo φωνη (N-DF-S ) czyli takie same kategorie jak w 1Tes.4,16 przetłumaczono głosem, a nie jak w 1Tes.4,16 głos → W Mt3,3; Mk1,3.11;Łk 3,4; J12,28;Dz 10,15; Hbr.12,26; Ap 1,15; Ap 10,8;Ap 16,17 - słowo φωνη (N-NF-S ) przetłumaczono jako głos, czyli tak jak w 1Tes.4,16 chociaż są inne kategorie gramatyczne. Pozdrawiam
Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 22.10.10
Witam!
Dziękuję za piękną wykładnię tekstów odnoszących się do Archanioła jak i Michała. Lepszej wykładni, jaką zaprezentowałeś nie byłbym wstanie ci przedstawić, jest dobra i ja się z nią zgadzam. Doprawdy jesteś pilnym Bereiczykiem Dz. 17, 11 i tak trzymaj, a Pan będzie z tobą.
Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 24.10.10
Witaj Janku! Dziękuję za przychylną recenzję moich rozważań. Mam pytania
1. W Ap 20,10 użyto wyrażenia na wieki wieków. Niektórzy odczytują to dosłownie, czyli grzesznicy będą cierpieć na zawsze. Podaje się argument z Ap 4,9 . Czytamy tam o Bogu, że żyje na wieki wieków(czyli na zawsze).To samo wyrażenie, więc jeżeli Bóg żyje na wieki, to podobnie grzesznicy będą cierpieć na wieki.
2.W Ap czytamy o ludziach- rod królewski i kapłański będą królować na ziemi. Wiele osób na podstawie tego wersetu twierdzi, że w czasie milenium Jezus założy królestwo na ziemi. Pozdra
wiam.
Od: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do: rafaldejko@o2.p z dnia 26.10.10
Witam cię z wielką radością, dlatego, że trwasz przy w studium Słowa Bożego. Aby zrozumieć odpowiedź na wymienione pytania, rozpocznę od:

 Ad.1
, czy wyrażenie „ na wieki wieków” z Ob.20, 10 odnosi się do wiecznych cierpień grzeszników? Dla pełniejszego zrozumienia tegoż wyrażenia podam ci analogiczną myśl z innego tekstu. U Judy 7 wierszu czytamy: „Jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie (położonej miasta), w podobny jak i one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład przez to, ponoszą karę wiecznego ognia.
 Analogiczna myśl cierpień Smoka (diabła), Bestii i Fałszywego proroka z Objawienia na „ wieki wieków” i zniszczenie Sodomy i Gomory z Judy, ogniem wiecznym, ma ten sam sens i przyczynę, dla której zostaną zniszczeni. I tak jak Sodoma i Gomora nie pali jeszcze do dzisiejszego dnia, tak i diabeł i jego zwolennicy nie będą męczeni wiecznie. A zatem czego dotyczy wyrażenie z Objawienia i Judy? A no tego, że nie będą  palić się wiecznie, lecz tak długo, aż nie spalą się całkowicie. Czysz nie pali się ogień, dlatego, że ma coś do spalenia? Jeśli spali się drzewo, śmiecie i wszystko to, co ma się spalić, ogień gaśnie i go już nie ma? Czyż nie tak się ma sprawa z ogniem? Dlatego wyrażenie wieczne oznacza unicestwienie całkowite, i na wieki wieków, bo już nigdy zło, ani szatan, nie powstanie.