Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808911
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


W swej skrzynce pocztowej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dnia 07.10.2009 otrzymałem maila z powiadomieniem, że w wizji internatowej pojawił się nowy serwer; www.razemdlaewangelii.pl. Z chęcią zapoznałem się z treściami tam opublikowanymi i odczytałem: „Razem Dla Ewangelii" jest inicjatywą chrześcijan z różnych kościołów, złączonych wspólnym pragnieniem zwiastowania Ewangelii i troski o zdrową naukę biblijną. Swoją tożsamość opieramy na wspólnym Wyznaniu Wiary i Wartości oraz na życiu zgodnym ze składanymi deklaracjami. W ten sposób Razem decydujemy się działać Dla Ewangelii, ku chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.” Ponieważ obok wspaniałych nauk zaczerpniętych z Biblii zauważyłem, nauki niezgodne z Biblią postanowiłem więc zadać pytania następującej treści: 
=W jaki sposób pragniecie, pragnienia swe, spełnić? Każdy przyłączający się zbór do was, pochodzący z różnych dominacji protestanckich ma własną odrębną drogę, własną organizację kościelną, własną doktrynę wiary i to bardzo często nie zgodną z naukami Jezusa i apostołów.
=Po zapoznaniu się z waszymi uzgodnieniami w sprawach wiary stwierdzam, że niczym one się nie różnią od ogółu chrześcijaństwa począwszy od katolików, prawosławia i protestantyzmu. Zatem czy potrzeba jest tworzenia nowego tworu wyznaniowego do którego Chrystus i tak powie „Nie znam was”
=Jak można zaufać i na nowo narodzić się w waszej wspólnocie, w której ostrzegacie przed wiecznym potępieniem piekielnym, zapewniając nowonarodzonych, że to cierpienie jest sprawiedliwym wyrokiem Bożym? Gdzie taka nauka zawarta jest w Biblii? Ja bynajmniej jej w ogóle nie znajduję. Jest to raczej nauka diabelska ośmieszająca Boga miłosiernego i Jego sprawiedliwości. Czy jesteście gotowi oprzeć swą naukę o piekle na konkretnych tekstach biblijnych? Proszę podać je! Gdybyście znali Jezusa, znalibyście też i Jego głos i szlibyście Jego drogą, którą wytyczył w czasie swego życia na ziemi. Jana 10,15.27; 1Jana 2,3-4; Kol.2,8; Gal,1,7-8. Jeśli Chrystus a następnie apostołowie nie głosili o piekielnych mękach, to jak wy możecie ją głosić?
=Następnie mówicie: „ Oczekujemy Nieba – nowej rzeczywistości, w której Bóg na wieki będzie nam Ojcem a my Jego ludem” i w tej nauce nie mówicie pełnej prawdy, choć troszeczkę prawy jest, gdyż Biblia uczy, że przy powtórnym przyjściu Jezusa, „zmartwychwstali zbawieni” udają się do nieba, „nie na wieli” jak głosicie tylko na tysiąc lat.Ob.1,7; 14,4-5.14; 1Tes.4,17; Ob.20,4. Dlaczego tylko na tysiąc lat? Bo zgodnie z wersetem Ob.20,4 ci, którzy ożyli w pierwszym zmartwychwstaniu dopuszczeni zostają do uczestniczenia w sądzie(1Kor.6,2-3;1Piotr4,17) nad tymi, którzy nie ożyli aż tysiąc lat się spełni Ob.20,5-6; Dopiero po sądzie tysiącletnim, który odbywa się w niebie, Jezus Chrystus wraz ze zbawionymi powraca w Nowym Jeruzalem na ziemię i po oczyszczeniu jej ogniem (Ob.20,7-10), stwarza nową ziemię i nowe niebo w którym zamieszka na wieki. Tak, więc zbawieni będą przebywać na wieki nie z Bogiem Ojcem ale z Jego Synem i nie w niebie ale na nowej ziemi. Ob21,1-5.Taka jest prawda panowie z „ Razem dla Ewangelii„ Chętnie podejmę dyskusję na temat piekła i jego piekielnych mękach. Serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do wysłuchania wywiadu na temat piekła:


OBIAWIENIA FATIMSKIE A PRAWDA BIBLIJNA

Biblia wyraźnie poucza, że każda dusza umiera.(1Mojz.2,17;Kaz. Salom. 9,5) Nieśmiertelność posiada tylko Bóg. (1Tym.1,17) Chociaż w Biblii odnajdujemy takie postacie jak Enoch czy też Eliasz, którzy nie umarli, ale żywo zostali wzięci do nieba to jednak pozostali wiedzą, że umrzeć muszą. Śmierć ta dotyczy nie tylko ciała, ale i psychiki, świadomości, rozumu – które w połączeniu z ciałem stanowią dusze. W Piśmie Świętym jest opis ludzi nowo narodzonych, którzy po wyznaniu wiary zostali ochrzczeni i przyjęci do Kościoła. Przedstawiono to tak:” Ci wiec, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz” Dz.A.2,41. Nie byli to duszyczki mgliste gdzieś unoszące się i niewidoczne, ale biologiczni ludzie w ciele wraz ze swoja wrażliwością, inteligencją, psychiką i wolną wolą. Gdy taki człowiek umiera, umiera też jego ciało wraz we swoją wolą, psychiką, -- duszą. 
Ponieważ Pismo Święte milczy na temat wniebowzięcia Marii, matki Jezusa, nie może być mowy o tym, że znajduje się ona w niebie,. Bynajmniej na temat ten Biblia nic nie mówi. Ostatnia księga Biblii „ Apokalipsa „ została napisana przez umiłowanego ucznia Jana, któremu Jezus z krzyża Golgoty powierza opiece swoją matkę.( Jana 19,26)Maria wcześniej umiera od Jana i gdyby było tak jak naucza Kościół Katolicki, że Maria jest w niebie na pewno Jan napisałby o tym. A co na ten temat mówi tradycja?
W IV wieku obchodzono na wschodzie święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, która przy zaśnięciu miała 70 lat, zaś w VI wieku na zachodzie za sprawą cesarza Maurycego (582-602) ustalono święto zaśnięcia na dzień 15 sierpnia Nie jest to jeszcze dogmat na temat wniebowzięcia. Dogmat Kościoła Katolickiego o wniebowzięciu powstał dopiero za Piusa XII w roku 1950, nie mówi on jednak o dacie tegoż wniebowzięcia.
Pragnę w tym miejscu nadmienić, że święta na cześć matki, królowej niebios nadają cesarze a nie synod biskupi. Dlaczego?  Bo w pogaństwie święto to było dobrze znane. Czczono matkę bogów, królową niebios i tą tradycje  przeniesiono jedynie na grunt chrześcijański.
Zatem objawienia Maryjne, a było ich kilkanaście, są niczym innym jak tylko oszustwem tego samego kłamcy, który zwiódł Ewę wypowiadając do niej słowa – „na pewno nie umrzesz” (1Moż.3,4.) On też zwiódł króla Saula, gdy Bóg odwrócił się od niego.(1Sam.28, 7- 17.)
Zgodnie z ostrzeżeniem Boga przed oszustwami w czasach ostatecznych, które rozpoczęły się od 1844r, diabeł będzie czynił różne cuda, aby zwieść i wybranych, a nawet przemieniać się będzie w anioła światłości tak jak to się stało w Fatimie. Mat.24,24; 2Kor.11,14-15. Ponieważ w dalszym ciągu przekazuje się społeczeństwu, rzekomą prawdę o obiawieniach fatimskich, zachęcam do wysłuchania następujących audycji z linku:
1.O nieśmiertelności duszy
http://konfrontacje.com.pl/audycje/wywiady.html
2. O Kulcie Marii


3.Wykład A.Pali o Charyzmatach