Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
827887
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

Bartosz w dniu 03.04.2014 Napisał:

 

Witam panie Janie na imię mi  Bartosz mam 15 lat. Może zacznę od początku od około roku mam problemy psychiczne mam zdiagnozowaną nerwicę lękową i objawy depresji zaczęło się to od znęcania się w szkole, ale także od poznawania prawdy o moim Kościele, czyli KK. Ostatnich dni są dla mnie bardzo trudne bardzo spodobał mi się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i tak szczerze nie wyobrażam sobie siebie w innym Kościele jak tylko w tym. Bardzo wiele czytałem o waszych doktrynach i już wiele rozumiem. Wiele napotkałem na swojej drodze przeszkód i przez nią straciłem całkowicie chęć do życia tylko pan mi może pomóc.Znalazłem sobie nawet bardzo fajny zbór, ale zaraz panu opiszę całą sytuacje.  W Internecie jest multum artykułów mówiących o E.  White, że jest fałszywym prorokiem, nauczała niezgodnie z Biblią, że wy nauczacie niezgodnie z Biblią, że jesteście sektą, że nazywacie Watykan antychrystem a prowadzicie z nim ekumenizm, że uważacie Jezusa za archanioła itd.
Ja się tego wszystkiego naczytałem mam 2 znajomych adwentystów uspokajają mnie, ale ja nie wiem, co się ze mną dzieje, cały się trzęsę nie widzę sensu życia. Tak bardzo chciałbym do was wstąpić i żebyście byli naprawdę Kościołem Jezusa, ale boje się, że wejdę do jakiejś sekty i będę musiał z niej wyjść a ja chce być w jakimś Kościele, czyli waszym do końca moich dni. Czy na pewno nie jesteście sektą, czy naprawdę jesteście prawdziwym Kościołem Bożym, czy E.W nauczała zgodnie z Biblią i jest na prawdę prorokiem?
Panie Janie jest pan moją ostatnią deską ratunku błagam o pomoc, bo nie wiem, co będzie dalej z moim życiem, jeśli pan mi nie pomoże.


Miły Bartoszu! List twój otrzymałem i serdecznie dziękuję, żeś napisał do mnie.
Na wstępie chciałbym poinformować, że wszystkie korespondencje związane z zapytaniami i odpowiedziami na nie, będą publikowane na mej stronie w artykułach konfrontacyjnych lub pozostałych. Jeśli są jakieś zastrzeżenia lub uwagi proszę o ich sprecyzowanie. Dziękuję.


List twój
jest otarciem twej duszy, w której szczerze odkrywasz wszystko to, co cie trapi i martwi, dlatego i ja będę szczery w stosunku do ciebie. Abyś lepiej mię zrozumiał, co chcę ci przekazać w odpowiedzi na twój list, powołam się na Apostoła Pawła, który daje rady młodemu Tymoteuszowi, wtedy, gdy zaczęły się wkradać do zboru odmienne nauki, od tych, które głosił Paweł. Niewątpliwie, Tymoteusz był nieco starszy od ciebie, nie mniej potrzebował wsparcia i pouczenia. Pisze on w 2Tym.1:12-14: „ Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On ( Jezus – moja uwaga), mocen jest zachować to, co mi powierzono, do Onego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, która usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.”
Dlatego i ja nic więcej nie mogę ci poradzi jak to, co radzi Apostoł Paweł. Wzoruj się na zdrowej nauce, która jest zawarta tylko w Biblii i nie szukaj jej w Internecie.
Gdy byłem w twoim wieku, a wiek ten był rokiem 1947 to w kontakcie z Biblią byłem już kilka lat. Jednak do pełnej wiadomości nauk Kościoła Adwentystów doszedłem w roku 1949, w którym zdecydowałem się przyjąć chrzest Biblijny przez zanurzenie. W tym czasie nic nie słyszałem o E. G. White i książek jej nie czytałem. O Ellen White dowiedziałem się dopiero po pięciu latach będąc członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i to nie przez adwentystów, ale przez osobę spotkaną przypadkowo w podróży, z którą rozpocząłem dyskusję. I to ona, gdy dowiedziała się, że jestem adwentystą, zaczęła krytykować Kościół i  E. White stawiając, mniej więcej, takie same zarzuty, z którymi i ty się spotykasz w Internecie. W tamtych czasach Internet nie był tak rozpowszechniony jak dzisiaj, dlatego do adwentystów rzadziej docierały podobne przypadki. Ale to, że spotkałem się z uwagami krytycznymi, zainteresowałem się książkami E. G. White i zacząłem je czytać. I o dziwo zamiast sprzeczności z Biblią, o które była krytykowana, spostrzegłem całkowitą zgodność jej nauk, z nauką Biblijną. Czym więcej poznawałem E.G. White, po przez czytanie jej książek, tym bardziej dochodziłem do uwiarogodnienia powołania jej przez Boga w czasie, gdy proroctwo o 2300 wieczorach i porankach miało być odpieczętowane i upublicznione. O proroctwie tym pisze Daniel w 8: 13-14 mówiąc, że nieznajomość nauki o Świątyni Niebieskiej, która jest pomijana i poniżana w chrześcijaństwie, trwać będzie aż do 2300 wieczorów i poranków. Gdy nastąpi czas wypełnienia się tego proroctwa, wówczas Świątynia Niebieska powróci do swego prawa – wiersz 14. O zapieczętowaniu proroctwa napisane jest w Danielu, 12: 4 „ Ale ty Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę, aż do czasu ostatecznego. Wraz z wypełnieniem się proroctwa o 2300 wieczorach – latach, słowa zapieczętowane zostają zrozumiane i odpieczętowane, a poselstwo w nich zawarte głoszone. Czyni to mała grypa ludzi, wywodzących się z Adwentystów Dnia Siódmego, która powstała po rozpadnięciu się Adwentystów Dnia Pierwszego, oczekującego powrotu Jezusa w 1844r.
Proroctwa z Daniela nikt poza Adwentystami Dnia Siódmego nie wykłada i nie naucza o naukach, które w nich są zwarte. A są to: - Nauka o Świątyni, Sądzie, pieczętowaniu, i powtórnym Przyjściu Jezusa. Nauki te rozpoczęli głosić i głoszą do dnia dzisiejszego jedyne Adwentyści Dnia Siódmego.
 Drogi Bartoszu, w tym miejscu chciałbym cię zachęcić do pilnego studiowania Pisma Świętego, nie szukaj prawdy, które przekazują różne Kościoły w Internecie, bo jedyną prawdę znajdziesz w Biblii i tylko w Biblii, do której zachęca też E. White słowami „
Biblia i tylko Biblia jest jedynym źródłem prawdy. Ona też powinna być jedynym testem prawdy. Gdy ugruntujesz się w jedynej prawdzie zawartej tylko w Biblii, wówczas łatwiej ci będzie testować pozostałe prawdy, które są głoszone w różnych kościołach chrześcijańskich, a jest ich około trzech tysięcy. Czy wszystkie te kościoły posiadają prawdę? NIE! Jedyną prawdą jest Jezus Chrystus i Jego Słowo zawarte w Biblii i tylko w Biblii. Ci, co krytykują E. G. White za to, że głosi nauki nie zgodne z Biblią kłamią. Zapoznaj się w jej wypowiedzią upublicznioną w Manuscript 9, 1888 s.170
„Nigdy więcej nie cytujcie moich słów i nie powołujcie się na nie, jeśli nie zamierzacie być posłuszni Biblii. Gdy przyjmiecie Biblie i uczynicie ją swoim pokarmem, czyniąc ją częścią swego charakteru, to, gdy to zrobicie, wówczas lepiej zrozumiecie, jak należy przyjąć rady od Boga.W odpowiedzi na twe pytania i wątpliwości przedstawię ci niektóre linki, w których znajdziesz odpowiedzi: ···1) Czy Ellen White jest prorokiem!  Na to pytanie  E. G. White tak odpowiada: W Wydawanych poselstwach t.1 s.32 „ W mojej młodości kilka razy zapytano mnie: Czy jestem prorokiem? Zawsze odpowiadałam –„ Jestem posłanką Pana, a nie prorokiem i w Tamże” tak o sobie pisze: „ Nie roszczę sobie prawa do nieomylności, ani nawet do doskonałości chrześcijańskiej. Jeśli o sobie pisze, że nie jest prorokiem, to też nie może być fałszywym prorokiem. Nieprawdaż? Ale niektórzy ją tak nazywają i dlatego nasuwa się pytanie, dlaczego niektórzy adwentyści ją tak nazywali w przeszłości i nazywają obecnie?  Odpowiedź znajdziesz tu:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/206-pytanie-wiktor-rardyn-3-o-e-white.html
2) Nauczanie E. White i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nie zgodne z Biblią? Gdyby tak było jak twierdzą krytykujące osoby E. White i Kościół, to zaręczam cię, że nie przystąpiłbym do tego Kościoła, gdyż zależy mi na zbawieniu tak samo jak tobie. Tak jak już wspomniałem ci, gdy dotarły do mnie słowa krytyki, to po przeczytaniu kilku książek White nie stwierdziłem, aby jej nauki były nie zgodne z naukami Pisma Świętego, wręcz przeciwnie, kierują każdego czytelnika do Biblii i tych tekstów, które są pomijane w naukach innych Kościołów na skutek nie zrozumienia ich, czy też lekceważenia. Niemalże wszystkie Kościoły zarzucają adwentystom, że nauka o Świątyni niebieskiej, Sądzie niebieskim, Arcykapłanie i Jego służbie w Świątyni niebieskiej, o ważności przykazań Bożych, o śmiertelności duszy ludzkiej itp. są naukami nie zgodne z Biblią, ale czy rzeczywiście tak jest? Krytyka jest nieuzasadniona i nie pokrywa się z prawdą. Czepianie się słów E. G. White, które używa w formie parafraz dla jaśniejszego zrozumienia nauki wypływającej z całej Biblii, nie są w konfrontacji z Biblią, ale ją wzbogacają o te fragmenty, które w Biblii są tylko wspomniane. Biblia w wielu przypadkach nie podaje szczegółów i dlaczego takie przypadki sama uzasadnia w Jana w 21: 25 pisze: „Wiele innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby spisać. Tekst ten możemy śmiało odnieść też do dokonań Boga w Starym Testamencie, gdyż i w Starym Testamencie występują fragmenty tylko wspomniane a nieopisane szczegółowo. Dlatego na podstawie proroctwa Amosa w 3: 7 „zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi Swego planu swoim sługom, prorokom.”, Możemy śmiało przyjąć, że dar widzeń, który otrzymała E.G. White jest wypełnieniem proroctwa z Joela, z 3: 1-2, który mówi: „A potem, – (kiedy? - Moja uwaga) wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, Dlatego uważam i tak wierzę, że widzenia, które otrzymywała Ellen White pochodzą od Boga i opisy tych widzeń nie są w sprzeczności z Biblią chodź ich nie ma w Biblii, ale dotyczą tych wydarzeń, które są tylko zasygnalizowane w Biblii a ona je rozwija pokazując obraz rzeczywisty.
Przedstawię ci tylko jeden link na ten temat, choć w serwerze jest ich dużo więcej. Po zapoznaniu się z nim sam przekonasz się, czy zarzuty są uzasadnione.
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/272-jakub-k-czy-e-white-sama-sobie-przeczy.html
3) Czy adwentyści są sektą? Na temat już odpowiadałem i odpowiedź tą znajdziesz tu:-
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/281-czy-adwentysci-sa-sekta.html 
Drogi Bartoszu po dokładnym zapoznaniu się z twoimi linkami,  które mi przysłałeś odpowiem ci w następnym liście, ale nieco później. Jeśli masz jakieś pytanie, co do mej odpowiedzi
obecnej
pytaj. Serdecznie Pozdrawiam.