Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
754485
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima
 

    Maciej Głowicki

8 sierpnia o 08:56


   

Ja zacznę od mojej opcji. Jestem Katolikiem Rzymskim (w odróżnieniu od Grekokatolików i Ormian, którzy choć podlegają władzy Papieża, mają swoją obrzędowość), sympatyzuję z ruchem nieżyjącego już abp Marcelego Lefebvre czyli katolickim integryzmem. Charakteryzuje się przede wszystkim do powrotu do liturgii trydenckiej, uznając Novus Ordo Missae za protestancką (tak właśnie jest), brakiem poparcia dla szeroko promowanego ekumenizmu. Integryzm opiera się na ewangelizacji w katolickim rozumieniu tego słowa i głosi rygoryzm moralny. Nie zauważycie wśród tradycjonalistów katolickich nieskromnie ubranych kobiet czy mężczyzn. Nie ma też pielgrzymek z gitarami, czy Taize, gdyż jest to traktowane jako szkodliwe dla katolickiego ducha.

Miły Macieju

Gdy byłem katolikiem Rzymskokatolickim, to na lekcji religii usłyszałem wykład księdza, który wyjaśniał znaczenie nazwy słowa „katolik”. Mówił on, że słowo, „katolik”, oznacza inaczej mówiąc „powszechny”. Znaczy to, że Kościół katolicki jest Kościołem powszechnym – ogólnoświatowym. Jeśli tak to i ja chodź opuściłem  Kościół Rzymskokatolicki, jestem członkiem, kościoła katolickiego, jestem świadkiem Boga wstępującego w Biblii pod imieniem Jahwe, jestem też protestantem, ale tym, który zachowuje wszystkie nakazy Boga wskazane w Piśmie Świętym. Biblia bowiem mówi mi, że:

>Błogosławionym jest ten, który czyta, o ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem bliski jest<

Jedynym, Kościołem z którym się zaprzyjaźniłem i do niego przystąpiłem i który wymóg ten spełnia jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Kościół ten jest kościołem powszechnym ogólnoświatowym, jest Kościołem, który w naukach - w mowie i czynie zachowuje wszystko to, co Jehowa – Bóg Wszechmogący, Stworzyciel wszechrzeczy w ciągu sześciu dni, nakazał swoim sługom prorokom i apostołom do nauczania i przestrzegania. Pozostałe kościoły chrześcijańskie, które wiarę swą opierają na Piśmie Świętym, jest wiarą wybiórczą, cząstkową a nie opartą na całym Piśmie Świętym. Z wyznania twego wynika, że i ty do takowych wyznawców Boga należysz. Serdecznie pozdrawiam.