Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798574
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

 
KS. ST. MAŁKOWSKI  Cz.3 W PKT. 3-5 PISZE :
(3)Jedna jest droga prawdy. Jeśli pojawiło się wiele fałszywych dróg, to właśnie wy powinniście zagubionym owcom wskazać prawdę, (4) że w Królestwie Królowej musi się także znaleźć miejsce dla Króla. Czy nie widzicie, że właśnie tego, wróg obawia się najbardziej? (5)Władzy Bestii trzeba powiedzieć zdecydowanie nie.

Pkt. 3) Niewątpliwie, prawdą jest, że droga ku zbawieniu jedna jest, a drogą tą jest Jezus Chrystus, który mówi w Jan.14:6:> Ja jestem droga i prawda, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie< Jaką więc drogę wskazuje Ksiądz Stanisław? Czy na Jezusa Chrystusa? Czy na papieża? Słuchając wypowiedzi różnych księży, nie będzie żadną pomyłką jeśli wskaże na tego drugiego. Nigdy nie słyszałem, żadnej wypowiedzi , w żadnym rządzie. w sejmie, ani przez przeciętnego obywatela naszego kraju, aby cytowano wypowiedzi Jezusa w sprawach moralności, prawa i etyki, ale cytowano wypowiedzi Jana Pawła II i obecnego Franciszka. Słyszałem ich wielokrotnie! O czym to świadczy? Ano o tym, że duchowieństwo jak i społeczeństwo naszego państwa, tak naprawdę nie zna Jezusa Chrystusa, Jego nauk i wskazań, wypowiadanych do całej ludzkości. Więcej lubią słuchać grzesznych ludzi, duchowieństwa i papieża niż samego Boga. A przecież tylko On, Jezus Chrystus posiada jedyną i prawdziwą prawdę, bez żadnego fałszu. To On Bóg mówi do każdego z nas:
#.Iz.41:13> Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawice i który mówię do ciebie: nie bój się, Ja cie wspomogę<
#.
Iz.44:8> Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie  opowiedziałem i nie zwiastowałem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie ma innej OPOKI, nie znam żadnej #.Iz.40:18-19> Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki?
#. Ez.13:3.6>Tak mówi Wszechmogący Pan: Biada prorokom głupim, którzy postękują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli! Mieli
fałszywe widzenia i
prorokowali kłamliwie, Mówią: to jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, że spełni się ich słowo.<

 Miło by mi było gdyby Ks. Stanisław z ambony głosił tą jedyną, rzeczywistą prawdę, a ona mówi:
1.
O tym, że Sobota jest Dniem Pańskim i to ona powinna być świętem, a nie niedziela.Mat:12:8; Łuk.23:54.56;Dz.15:21, 18:4; 2Moj. 20:10-11.
2.  O tym, że jedynym Ojcem Świętym Jest Bóg, a nie papież i duchowieństwo. Mat.23,8-10; Łuk. 11, 2.
3. O tym, że każdy nowonarodzony chrześcijanin jest Świątynią Ducha Świętego i dlatego nie powinien tej Świątyni niszczyć po przez jedzenie nieczystych i niezdrowych pokarmów, i napojów, niszcząc nasz organizm, a po przez wulgarne słowa, czyny i zachowania, bezcześcić ją. (1Kor.3,16.17)
4. O tym, że oryginalne dziesięć przykazań Bożych dalej nas obowiązują, że są one święte, niezmienne i wieczne (2Mojż.20.1-17; PS.111,7,8.)
5. O tym, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus a nie kapłani, Maria i wszyscy święci Żyd.3,1; 8,1-2
6.
O tym, że każda dusza jest śmiertelna Ezech. 18,4.20; Ob.16,3 1Mojż. 2,17 BG
7. O tym, że jedynie nieśmiertelnym jest Bóg 1Tym.1,17; 6,16
8. O tym, że po śmierci człowiek nie udaje się do nieba, czyśćca i piekła z wiecznie palącym się ogniem, lecz do grobu, w którym oczekuje na sąd
Boży,( Koh.12:14. 11:9; Hebr. 9:27; Rzym.2:1-3: Ob.14:7) by się rozliczyć z czynów dobrych, czy też złych. Z tych też względów osoby zmarłe nie mogą się objawiać ludziom żywym. Objawia się; Duch zły, a nie osoba zmarła – tak, jak, jest to, opisane w 1Sam. Rozdz.28:
Wiersz 3 mówi, że prorok Samuel umarł.
Wiersz 7.11 mówi, że Saul zapragnął wywołać ducha zmarłego Samuela.

Wiersz 13wskazuje, że kobieta zobaczyła ducha Saula wychodzącego z ziemi - grobu a, nie z nieba.
Wiersz 14, po opisie osoby wywołanej, Saul poznaje, że jest nią Samuel
Dalsze wiersze od15-19 przedstawiają już rozmowę Saula z duchem. Osoba wywołana nie była Samuelem, tylko diabłem, który przybrał postać Samuela. Diabeł aby zwieść i wybranych przybiera różne postacie. Może to być postać Anioła Światłości, Samuela,  zmarłej Marii, i wiele innych osób, aby przekonać, że > dusza< nie umiera, ale żyje. Jeśli dusza Samuela żyła, to dlaczego wychodzi z gronu – ziemi, a nie z nieba?

#2Piotr 3: 17 „ Wy, zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście nie dali się uwieść błędów tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnych stałości, i nie doprowadzili się do (własnego –moja uwaga) upadku BT
Czy kapłani posiadając Pismo Święte nie wiedzą?, że nauczają przykazania Boże fałszywe?, nie kompletne i zmienione? Czy robią to nie świadomie? Czy celowo? Dlatego Piotr ostrzega, że wiedząc o tym, że Prawo Boże przez duchowieństwo jest, nie przestrzegane, i nie szanowane, nie powinniśmy dać się im zwieść, by razem z nimi trwać w grzechu!

# Dlatego ewangelista Mateusz daje taką radę Mat 15: 14 „Zostawcie ich! To są ślepi przewodników ślepych. Lecz jeśli ślepy, ślepego prowadzi oba w dół wpadną BT”,

Nie jest to wina młodych ludzi, którzy z ochotnego serca udają na studia teologiczne by zostać biskupem a potem nauczać ludzi jak mają żyć, postępować i wypełniać wolę Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. To stanowisko w chrześcijaństwie zajmuje zaszczytne miejsce. Ap. Paweł w 1Tym 3:1-7; Tyt.1:7-9 przedstawia jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba ubiegająca się o biskupstwo i mówi:
Biskup jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku. Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej jaki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się sprzeciwiają.
Dlaczego więc, biskupstwo Kościoła Rzymskokatolickiego nie stosuje się do wskazań Ap. Pawła i nie naucza  prawowiernej i zdrowej nauki Słowa Bożego? A no dlatego, że otrzymali oni już w czasie studium nauki Babilońskie. Prawdę Słowa Bożego zmieszane z kłamstwem Smoka, który jest ojcem kłamstwa. Jan w 8:43-44 cytuje rozmowę Jezusa z Żydami, którzy podobnie jak i katolicy odeszli od zdrowej i prawowiernej nauki Słowa Bożego. Jezus mówi: Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo mówi, od sienie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa

Nic więc dziwnego, że duchowieństwo naucza tak, jak została im prawda przekazana w czasie studiów seminaryjnych, a ona w zrozumieniu założyciela zakonu Jezuitów; Ignacego Loyoli wygląda tak: >Jeśli coś wydaje mi się białe, będę twierdził, że to jest czarne skoro hierarchia kościoła tak sobie życzy. „Widząc przed sobą jeden tylko cel, interes Kościoła, że z jego wrogami, bez względu na to, kim są, osobami prywatnymi, całymi klasami czy rządami, walczyć należy, nie przebierając w środkach”( R.Wipper, Historia Kościoła Warszawa 1907 dz. Cyt.s.70 .<
 Więcej na temat kłamstw znaleźć można w linkach:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/78-effatha-w-konfrontacji-z-adwentystami.html

Księże Stanisławie parafianie wasi jak i księża są zagubieni. Nie znają nie tylko Prawdy Słowa Bożego, ale i samego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Niech choć w słowach Księdza spełni się modlitwa Jezusa odnotowana w:  Jana 17:3 >A to jest żywot wieczny, aby poznaliCiebie, Jedynego Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.Nauczaj tylko to, co nauczał Jezus i jego uczniowie i to wystarczy, aby społeczeństwo nasze zmieniło się diametralnie, ku pożytkowi własnemu i ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa.


Pkt. 4) W Królestwie Królowej musi się także znaleźć miejsce dla Króla. Czy nie widzicie, że właśnie tego, wróg obawia się najbardziej?

           Miły księże Stanisławie; jakże mało znasz swego Króla Królów i Pana Panów – Jezusa Chrystusa. On nie przyszedł na naszą ziemię aby zakładać jakiegokolwiek królestwa. Nie przyjął on też propozycji aby zostać Królem, gdy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy gdyż On jest Królem wszechświata, ponad wszystkimi królestwami. Czyżby królowanie Jezusa było uzależnione od Marii, która przypomina wam  księżom aby pamiętać, że musicie znaleźć w waszych nauczeniach miejsce dla Jezusa?  Czyż Matka Jezusa, Maria, która wyraziła zgodę by zostać osobą błogosławioną (Jana 1:28) i gotową do urodzenia ucieleśnionego Ducha (Jan.4: 24) w osobie Syna Bożego i człowieczego, była królową nieba w czasie zwiastowanie jej nowiny, że będzie matką Syna Bożego i człowieczego? Urodzenie Jezusa przez Marię nie było uzależnione od jej, woli, ale od Boga. To Bóg ją wybrał do zrealizowania zapowiedzianego proroctwa z Izaj. 7:14 i gdy została powiadomiona przez anioła, że będzie matką Syna poczętego przez Ducha Świętego, wtedy oświadcza: Oto ja służebnica Państwa, niech mi się stanie według słowa twego. Łuk. 1:38.

Słowa Marii są wyraźnym dowodem na to, że ona sama nie mówi o sobie, że jest Boginią czy też królową. Słowa jej świadczą, że Maria przyjmuje w pokorze zlecone jej zadanie i gotowa jest przyjąć rolę matki, dobrej żony i służebnicy. Z opisów Biblijnych wiemy, że Maria była bardzo dobrą żoną dla Józefa i matką nie tylko dla Jezusa, syna pierworodnego, ale i dla pozostałych dzieci , które jej się urodzili po narodzinach Jezusa. Była też dobra matką dla dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa. Biblia na temat ten, tak sprawozdaje:

#Mat.1:24-25A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadała mu imię Jezus.Po zapoznaniu się w tym tekstem, czy możemy w stu procentach być pewni, że Maria do końca swego życia pozostała w dziewictwie?
#Mat.12:46; Łuk. 8: 19-20; Mar.3:31-32;Wtedy przyszła matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A w około niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. A czy na podstawie tego sprawozdania możemy być pewni, że Maria była dziewicą, że jest Boginią - królową nieba i więcej nie urodziła dzieci? ( BW)
#Czy królowa nieba i jednocześnie Matka Boska nie powinna znać swego Syna? Łukasz sprawozdaje, że Maria jak i przybrany ojciec Jezusa – Józef, nie rozumieli swego syna, co do nim mówi i w jakim celu się narodził. Łuk.2:48-50
DOKTRYNA
wiary i nauka o Marii jest nauką zwodniczą, gdyż nie jest poparta żadnym dowodem Biblijnym. Tak i dzisiaj, gdy Jezus mówi w Słowie Swoim, zawartym w Biblii, współczesne chrześcijaństwo nie rozumie Go, tak, jak nie rozumieli Go przybrani rodzice i Żydzi.

Pkt.5. Władzy Bestii trzeba powiedzieć zdecydowanie nie.
Ależ tak! Ks. Stanisław ma rację. Bestii naród polski powinien powiedzieć zdecydowanie – NIE! Ale czy to jest możliwe? Do póki Polacy nie poznają prawdy o Bestii, kim ona jest i do czego dąży, Bestia będzie się czuła bardzo dobrze w realizacji swych zamierzeń i celu. A jakie są jej cele i zamierzenia ? Niewątpliwie w dobie współczesnej najważniejszym celem jej jest, umocnienia swej mocy! Kohelet w 8:6 mówi: Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd, gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży.  Był czas kiedy Bestia opisana w Dan.7:25-26 wykonała swoje zamierzenia i cel, za co została osądzona i pozbawiona władzy. A teraz nastają takie czasy aby po osłabieniu Bestii przez zadanie jej rany, mogła znów osiągnąć moc pierwotną, o której mówi, Stephen Keenan, Dectrinal Cathechism s.174, w odpowiedzi na zadane pytanie: Czy Kościół Rzymski może dowieść, że posiada moc ustanawiać święta w formie przykazań, pada odpowiedź „ Gdyby takiej mocy nie posiadał, nie ustanowiłby zachowania niedzieli, jako święta, pierwszego dnia tygodnia, zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, dokonując zmiany, która nie ma autorytetu Pisma Świętego”.

Sobota jest znakiem – pieczęcią Boga, którą oddziela ON swój lud od pogańskich narodów: Ez.20:12.20 ; Izaj.66:19. Natomiast niedziela jest
znakiem – pieczęcią, władzy Bestii, która otrzymuje moc od Smoka: Ob. 13:4.7-8. Pełnia władzy Bestii zranionej w 1798 r nastąpi dopiero w tedy, gdy wszyscy mieszkańcy naszego globu otrzymają znamię – pieczęć Bestii na swojej prawej ręce, albo na swoim czole Ob.13:16. Pieczęć otrzymana na prawej ręce, oznacza, że ta osoba, która ją otrzyma będzie przestrzegać ustawy, zabraniającej pracy w niedzielę. Natomiast położona pieczęć na czole, oznacza, że osoba która ją otrzyma jest zgodna w wolą Bestii i przyjmuje dekret jej do przestrzegania i respektowania. W wielu krajach Europejskich Ustawy zabraniające pracy w niedziele w sklepach handlowych od dawna istnieją. A w Polsce dopiero w dniu 02,09,2016r.wpłynął obywatelski wniosek do Sejmu o wprowadzenie podobnej ustawy. Solidarność, która jest inicjatorem i zwolennikiem wprowadzenia takiej ustawy, uzasadnia, że chodzi o to, że pracownicy w marketach i sklepach o większej powierzchni, są przemęczeni nadmierną pracą. Jeśli to jest prawdą, to dlaczego nie daje się wyboru dla tych, którzy chcieli by pracować w niedziele? Czy to, tylko o to chodzi? Nie! Nie chodzi to, tylko o troskę ludzi pracujących. Chodzi raczej o to, aby niedzielę podwyższyć i nadać jej wyżą rangę  niż posiada ją obecnie. Ubiegają się o to wszystkie dominacje chrześcijańskie, które zamiast Dnia Pańskiego – Sobotę święcą niedzielę – dnia pogańskiego. Nie jest to też, tylko inicjatywą obywatelską, ale inicjatywą inspirowaną przez duchowieństwo, które czynnie przeciwstawia się Prawu Bożemu
                                           Bestii przecież o to chodzi, aby zamiast Dnia Pańskiego wywyższyć dzień Bestii. Wtedy szybciej i łatwiej będzie utworzenie koalicji ekumenicznej: Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka.
Błogosławieństwa Bożego życzę wszystkim tym, którzy poszukują rzeczywistej prawdy Słowa Bożego, a nie nauki ludzkie. Mateusz w 15:9 mówi: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno ucząc zasad podanych przez ludzi
Izaj.56:10-11
Serdecznie Pozdrawiam