Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731508
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kilka tygodni temu znalazła się w mojej skrzynce pocztowej ulotka na której na samym dole widnieje jej adresat:
                Facebook.com/Tajemnice Pisma Świętego

Treść ulotki zawiera cztery pozycje mówiące o miłości Bożej i brzmią one


1) Bóg cię kocha.Jest to zapewnienie samego Boga, bo Bóg sam w sobie jest Miłością w 1Jana 4:8 jest napisane: Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż BOG JEST MIŁOŚCIĄ, a wiesz 16 rozwija tą myśl i mówi: A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Tekst ten wyraźnie wskazuje, że Bóg kocha każdego człowieka, dlatego zesłał Syna Swego na tę ziemię (Jana3:16), aby uleczyć nas od zarazy grzechu i umierając, wykupić nas od kary śmierci. Na temat wykupienia Ap. Paweł w 1Pior.1:18-19 mówi > Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego , przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nie skazitelnego. A Jan w Ob.5:9 prawdę tą potwierdza i mówi: >I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Ap. Paweł do Rzym. 3:10 mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy przez to stali się nieużyteczni (wiersz 12). Stali się przestępcami Prawa Bożego, za przestępstwo, którego jest kara śmierci. Dlaczego? Bo zapłatą za grzech jest śmierć a ceną za wykupienie od tej śmierci, jest śmierć niewinnego Baranka - Jezusa Chrystusa, przez którą grzesznik otrzymuje dar łaski Bożej darmo ( Rzym.6:23), przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Dlatego od tej chwili zostaliśmy zobowiązani do zmiany swego postępowania Rzym.6:3-6

Zatem . Aby cię Bóg umiłował musisz sam miłować, o czym mówią nam wcześniej cytowane wiersze Słowa Bożego. Miłość grzesznika do Boga nastąpi wtedy gdy poznasz Boga. W modlitwie Jezusa prosi On swego Ojca: A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jana 17:3. Gdy poznamy Boga Miłosiernego, Wybaczającego i Sprawiedliwego wtedy zrozumiemy że:

2) Bóg kochał cię wczoraj. I 3) Będzie kocha jutro. 4) Będzie cię kochał zawsze. Słowo >na zawsze<w moim przekonaniu jest słowem > warunkowym< Bo, Czy Bóg będzie cię kochał zawsze? Bez względu na twoje postępowanie? Prawdą jest, że miłość Boża nigdy nie ustaje, ona jest wieczna, tak, jak sam Bóg, wieczny jest. Dlatego miłość wieczna obejmuje człowieka dziś, jutro i będzie obejmować aż do samej śmierci. Bóg człowieka kocha! Ale nienawidzi w nim grzechu. Dlatego Słowo Boże wskazuje, które rzeczy nienawidzi Bóg. Są one streszczone w Przyp.6:16-19 >Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną. Serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego. Składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi.<  A Psalmista dodaje w 26:5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnikami.< Dlaczego?  Bo Bóg też nienawidzi! Psalmista odpowiada: Ps. 45:8 > Jezus miłuje sprawiedliwość a nienawidzi bezprawia…  .< Zatem! Czy Bóg będzie kochał człowieka, który uporczywie kłamie, kradnie zabija, obmawia, cudzołoży, nienawidzi, nie potrafi przebaczyć i nie respektuje pozostałych wskazań dotyczących Prawa Bożego? Miłość jest wieczna, ale łaska udzielona grzesznikowi przez wykupienie, ma swój czas i na ten temat Biblia mówi:„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoja porę. Jest czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania, tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów”. Jest też wyznaczony czas na upamiętanie się, nawrócenia i porzucenia złych nawyków osoby ułaskawionej. Kaz.3:1-4.
Bóg dawniej jak i dziś cały czas apeluje: Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził… - , mówi Wszechmogący Pan. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! Odrzućcie od siebie wszystkie wasze przestępstwa popełnione przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umrzeć…? Ez.18:30-31.

 Parafrazując wypowiedzi dotychczas przedstawione i konfrontując je z wypowiedziami Boga do pierwszej swej Oblubienicy – Izraela, z chrześcijaństwem, to są one niemal identyczne i koniec obu oblubienic: Izraela i Chrześcijaństwa będzie podobny. O pierwszej Oblubienicy Bóg mówi:W czasie króla Jozjasza rzekł Pan do mnie: Czy widziałeś co uczyniła odstępna żona, Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko powróci do mnie, lecz niepowróciła. I widziała to nie wierna jej siostra – Juda ( Ez.16:45-47). Widziała także, że Ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, nie wierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła, i także oddawała się nierządowi.
       
Jedynym powodem odrzucenia pierwszej Oblubienicy było zerwanie ślubowania małżeńskiego, w którym Izrael jednogłośnie wypowiada: > W Mojż. 24:7-8 >Wszystko co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni.

Mimo stawiania niemych Bogów przy każdym drzewie, drodze, kapliczce, to i tak, nie przynoszą one żadnego błogosławieństwa i nie słuchują żadnej modlitwy. Czy bóg niemy, głuchy i martwy, może wysłuchiwać prośby i pomóc w czymkolwiek? Nawet noszenie ich na swych ramionach przez ludzi rozumnych i ich kapłanów w procesjach i pielgrzymkach nie przyczynią się do tego, że bogowie ci przemówią i wysłuchają! Zawsze  będą bogami martwymi!! Czytaj cały rozdział 16 Ks. Ezechiela lub z niego wybrane wiersze: 17-22; 24-26; 31-34.38.; Ez.23:37; Jer.11:13

Mimo tego, że Izrael był narodem bałwochwalczym, Bóg kochał ten naród, dlatego dał mu czas na opamiętanie się i powrót do swego Jedynego Boga: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czas ten został wyznaczony w proroctwie Daniela o 2 tysiącach i 300 wieczorach i porankach. Czytaj w Dan.9:24-27. Wyliczenie tego czasu znajdziesz w linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/141-c-d-pytania-i-idpowiedzi-cz7.html

 Czas łaski darowany dla narodu Izraela przez Boga, był czasem wyznaczonym na 490 lat a jaki jest czas dla współczesnego chrześcijaństwa?
                           

Cała ludzkość, żyje od 1844r. w czasie sądu, o którym jest napisane w Ob.14:7 > Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon; Komu? Temu, który stworzył niebo i ziemię i morze, i źródła wód< Tekst ten mówi nie tylko o sądzie, który trwa obecnie, od 1844r,i trwać on będzie, aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Czas ten, jest jednocześnie ostrzeżeniem, takim samym jak był dla narodu Izraelskiego, gdy ten odszedł od właściwej wiary i Boga. Ostrzeżeniem tym jest, ten sam werset z  Ez.18:31-32, kierowany nie tylko do Izraela, ale też do obecnego chrześcijaństwa.

Przykazanie czwarte wyraźnie mówi: Nie będziesz czynił żadnego obrazu i podobizny aby się im kłaniać i oddawać cześć. 2Mojż.20:4-6. To ostrzeżenie jest skierowane do różnego rodzaju religii i kościołów, przypominając jednocześnie o tym, że żyjemy w czasie sądu, który trwa od 1844 i trwać będzie, aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystus. Dlatego pytam; czy od roku 1844 chrześcijaństwo powinno w dalszym ciągu tkwić w bałwochwalstwie, i mieć rożnego rodzaju bóstwa i świętych, w postaci figur i w malowideł? Jeśli posiadają, to los ich będzie identyczny, taki sam, jak spotkał naród Izraelski. Zostaną odrzuceni!! W czasie sądu, wszystkie nasze i całej ludzkości czyny i rzeczy tajne i jawne Bóg na sąd przywiedzie. O tym jest napisane w Ks. Kaz. 12:13-14 >…Bój się Boga i przestrzegaj Jego Przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie  sąd nad każdym czynem, i nad każdą rzeczą tajną – dobrą, czy złą< Rzym2:16; 2Piotr.5:10.
Ponieważ nie znamy dnia ani godziny
powrotu Jezusa, to musimy przyjąć, że czas łaski darowany nam jak i całej ludzkości trwa w okresie naszego życia, który trwa lat siedemdziesiąt, a komu sił staje lat osiemdziesiąt Ps.90:10. Czy oddawanie pokłonu obrazom, figurkom i świętym za naszego życia, jest wolą Boga? Jan wyraźnie mówi, że pokłon powinien być oddawany tylko Bogu, Stworzycielowi i Wykupicielowi nas od kary śmierci.

Wszystkie religie i kościoły, które nie przestrzegają reguł Boskich, tak jak Żydzi będą odrzuceni i nigdy nie wejdą do odpocznienia wiecznego w Jezusie Chrystusie. W końcowym rozrachunku Jesus powie im: Nigdy was nie znałem idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Mat. 7:23. Dlatego ostrzega: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu: owczym, kapłańskim, czy też pastorskim, gdyż wewnątrz są wilkami drapieżnymi (Mat.7:15-16), wmawiają wam, że Każdy, kto źle czyni dobry jest w oczach Boga i w takich ma ON upodobanie Mal.2:17. Przekonywanie, że Bóg będzie cię kochał zawsze nie zależnie od tego, jakie życie prowadzisz jest nauką zwodniczą,  gdy mówią wystarczy tylko wierzyć a będziesz zbawionym.!  Bóg jest miłosiernym, ale jest też Bogiem sprawiedliwym! Dlatego każdemu odda to, co mu się należy. Tych, którzy miłują Boga zgodnie z czteroma, a bliźniego z sześcioma wskazaniami Prawa Bożego zabierze w czasie powtórnego przyjścia do siebie zgodnie z tekstami zapisanymi w: 1Tes. 4:15-16; A Jan w Objawieniu 14:4-5 mówi: >Są to ci, którzy z kobietami – ekumenią się nie skalali; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. W ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są czyści w wiarze Jezusa, mimo swych grzechów (wiersz 12). Czytaj też Rzym 3:23-24; Nauka protestantów w sprawach zbawczych oparta tylko na wierze bez wzbogacenia jej na innych wersetach Pisma Świętego może być nauką zwodniczą! Więcej na ten temat piszę w:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/372-list-pana-h-h-p-z-dnia-31-01-2016-cz-10.html

Natomiast w stosunku do tych, którzy czynili bezprawie i nigdy nie wyznali swych grzechów( 1Jana 1:9; Mat.12:31) i nie naprawili swoich podłych czynów, Bóg mimo swej miłości przygotował im inne miejsce zgodnie z tekstami: Ob.20:15 - Jezioro ogniste, w którym znajdzie się cała trójca – Smok, Zwierze i Fałszywy Prorok (wiersz 10); Mat.25:41 Wysłuchasj też nagranie w You Tube i porównaj: wejdż strona gówna i tam historia temat: Siekiera do korzeni drzew juz przylożona

Jeśli masz pogląd odmienny niż wyraziłem go w niniejszym artykule; napisz lub zadaj pytanie w Kontaktach lub w e-mailu.
 Serdecznie pozdrawiam w nowym już, 2017 Roku, wszystkich stałych jak i przypadkowych gości na mej stronie internetowej.
PS. Aby powiększyć obraz, kliknij w otwórz, a ptem pokaż obraz!!