Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731515
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 

W dniu 8 marca 2017 otrzymałem skanowany portal ze strefy >Tajemnice Apokalipsy < zawierający pytanie:  To teraz w 2017 roku skończy się świat?
 
Czy twierdzenie Portalu > Sigma of the End Times< jest twierdzeniem prawdziwym? Czy kłamstwem? Zapoznałem się z nim i mogę śmiało stwierdzić, że prawda Biblijna została zmieszana z nieprawdą, stając się winem szaleńczej rozpusty( Ob.14:8; 2;14-15,21), którym poi się ludzi nie studiujących Słowa Bożego. Dlatego nie znając dokładnie wypowiedzi proroków i samego Boga, twierdzenia takie stają się niepotrzebną sensacją.

Prawdą jest, że proroctwa na czasy końca wypełniają się na naszych oczach, ale nie jest to jeszcze CZAS KOŃCA! Jest to jedynie sygnał, wskazujący na to, że jesteśmy coraz bliżej godziny >O:00 Gdy studiujemy Stary Testament, a w nim opisy służby Arcykapłana w dniu sądnym, to dowiadujemy się, że w czasie tej służby słychać było dźwięk dzwonków umieszczonych na samym dole szat Arcykapłana, który poruszając się w drugim przedsionku dzwoniły, dając sygnał całemu narodowi izraelskiemu, że służba jeszcze trwa i jest jeszcze czas na pokutne modlitwy. Takim sygnałem dla nas, żyjących w czasie obecnym, są znaki wypełniających się proroctw, dając znać, że sąd niebieski jeszcze trwa i służba Arcykapłana porządku Melchizedeka nie została zakończona. Jest to więc jeszcze czas taki sam jaki był dany dla narodu izraelskiego na pokutne modlitwy, i zmienienie swego złego postępowania względem Boga, bliźniego i przyrody. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przyjmiemy do swego serca, Tego, który pragnie zamieszkać w nim. Jan w Ob. 3:20 pisze> Oto stoję u drzwi i kołacze: Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi (serca) wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną<

Dalej autor tegoż portalu twierdzi na stronie pierwszej, że wypełniły się wszystkie znaki zapowiedziane w Biblii i dodaje: bez wątpienia żyjemy w czasach ostatecznych. Tak; są to czasy ostateczne!! Ale, czy rok 2017 jest też czasem końca? I czy wszystkie zapowiedziane znaki  w Biblii się spełniły? Uważam, że nie wszystkie znaki się spełniły.Chciejmy zatem, zapoznać się z niektórymi znakami, które się jeszcze nie wypełniły, a zostały w Biblii zapowiedziane, i tak na przykład:

1) W Ewangelii Mateusza 24:14 jest napisane> I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo, wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec.< Czy w czasach nam współczesnych, nie głosi się już Ewangelii? Ewangelia jest głoszona, i tym samym obala twierdzenie, że zapowiedź ta została spełniona. Ludzie jeszcze poszukują prawdy Słowa Bożego i nawracają się, porzucając dotychczasowe fałszywe wierzenia i praktyki.

2) W Objawieniu 14: 7 jest napisane > Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wódCzy sąd Boży został już zakończony w świątyni niebieskiej? Jeśli tak by się stało, to i przyjście Jesusa by się już spełniło zgodnie z tekstami Dan. 7:13; Dz.1:11; Mat 24:30. Zatem, Sąd jeszcze trwa i drugie przyjście Jezusa nie nastąpiło, i zapłata za czyny ludzkości, te tajne jak i jawne nie została wypłacona. Jan w Objawieniu 22:12 Pisze:> Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynkom. (Ob.12:18)< A jaka to jest zapłata dla tych, którzy psują ziemię, i trwają uporczywie w swych przyzwyczajeniach i tradycjach grzesznych? Na pytanie te Apostoł Paweł odpowiada w liście do Rzymian 6:23 tak:> Zapłatą za grzech jest śmierć…, która trwa od momentu Adama i trwać będzie aż do samego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, ale śmierć nie ta, ale ta - druga – ostateczna, o której jest napisane w Ob. 20:6.A Jan w wierszu 14 o śmierci tej, tak mówi:> I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego: owe jezioro ogniste to (jest) druga śmierć< Na podstawie tych wypowiedzi wynika, że wyżej wymieniony portal nie mówi pełnej prawdy, gdyż i ta zapowiedź nie została spełniona, bo owe jezioro ogniste jest przygotowane do unicestwienia wszystkich grzeszników przy trzecim przyjściu Jezusa Chrystusa w Nowym mieście Jeruzalem. Przeczytaj  Ob.20:7-10; Objawienie 21:2-3.
Więcej na temat ten, będzie można znaleźć w artykule skopiowanym z książki >Apokalipsa< autorstwa Andrzeja Górskiego, która wydana była w 1988 roku. Kserokopia tego artykułu w następnej kolejności.

3) Jan w Objawieniu 13:11-14 zapowiada: >Widziałem inne zwierze, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władze pierwszego zwierzęcia na jego oczach (opisanych w wierszach 1-10). Zwierze to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, ( któremu zadano śmiertelną ranę w 1798r) więcej o zwierzęciu z ziemi znajdziesz w linku: .
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/67-usa-siodm-poptg-.html

Dalej w wierszach 13 i 14 Jan pisze, że zwierze czynić będzie wielkie cuda, tak że i ogień spuszczać będzie na ziemię na oczach ludzi. By zwodzić mieszkańców ziemi przez te cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia (pierwszego), namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.<
                         Gdy protestanckie Stany Zjednoczone połączą swe wysiłki z wyznawcami rzymsko-katolickimi do wywyższenia autorytetu papieża, który może połączyć w jedną całość wszystkie religie i ochronić świat od wojen , terroryzmu i podziałów międzywyznaniowych. Wtedy to się stanie i owy posąg opisany w Biblii stanie się rzeczywistością. Będzie to posąg o podobnym znaczeniu, jaki zaistniał w czasie niewoli babilońskiej - narodu wybranego. O tym posągu mowa jest w Dan 3:1.3.5-7. Dekret króla Nebukadnesara zapowiadał karę dla tych którzy nie pokłonią się temu posągowi. Brzmi on tak: > ( wiersz 6) Kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.< Natomiast kara dla tych, którzy nie oddadzą pokłonu posągowi z Ob.13:15 brzmi tak:> I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną pobici Pierwsze wzmianki o rozpoczęciu budowania podwalin tego posągu odnotowujemy pod koniec XX wieku, choć przebłyski tego projektu zauważamy dużo wcześniej w USA. To nasz polski papież Jan Paweł II zaprasza do Watykanu - stolicy swego państwa, wszystkich przywódców poszczególnych kościołów, aby wspólnie z mim, każdy modlił się do swego Boga o ogólnoświatowy pokój. Był to, pierwszy krok do utworzenia ogólnoświatowej koalicji trzech potęg: Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka. W śród modlących byli przywódcy z kościołów prawosławnego, grekokatolickiego, protestanckiego i różni przywódcy z kościołów wschodnich, które w doktrynie wyznawanej wiary - dążą po przez coraz doskonalsze czyny (karmę), stać się bogiem. Owa filozofia węża z ogrodu Eden, jest nauką smoczą, która zgodnie z proroctwami Słowa Bożego doprowadzi do koalicji ekumenicznej, która otworzy rząd ogólno światowy z przywódcą o nie podważalnym autorytecie – papieżem.

Każdy następny papież, po Janie Pawle II będzie politykę tą kontynuował
Gdy były Prezydent Izraela Szimon Peres zaproponował papieżowi Franciszkowi stworzenia ogólno światowej Organizacji Religii Zjednoczonych, papież odpowiedział, że istnieją w Watykanie instytucje, które zajmują się podobnymi sprawami. Więcej w tej sprawie znajdziesz w: 
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320

Na podstawie i tych wydarzeń opisanych w proroctwie nie mogę stwierdzić, że one się spełniły. Są one raczej sygnałem o tym, że zapowiedziane wydarzenia, ( o połączeniu wszystkich religii i wydaniu dekretu o zabijaniu wszystkich tych, którzy nie oddadzą pokłonu posagowi, który został zbudowany przez Smoka, Bestię i Fałszywego Proroka), zaczęły się spełniać , gdyż koalicja Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka, jeszcze nie nastąpiła i dekret przez nią planowany nie został ogłoszony.
Więcej proroctw na temat Bestii znajdziesz w linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/380-ks-stanislaw-malkowski-w-cz-3-pisze.html

4) Dalej Jan w Ob.13:16 pisze: > On (posąg) sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce, albo na swoim czole.< Czy ta zapowiedź się już spełniła? Nie! Bestia, która otrzymało moc od Smoka, obecnie czyni wszystko, aby jej zamiary zostały spełnione. Jan W Ob.13:3-4 J tak się wypowiada:> A Jedna z głów jego została śmiertelnie zraniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dal zwierzęciu (zranionemu) moc, a także zwierzęciu oddali pokłon mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż z nim może walczyć? Aby zrozumieć zapowiedzi prorocze powinniśmy wyjaśnić na podstawie Pisma Świętego, czym jest wspomniane znamię z Ob. 13:16?

Najprościej moglibyśmy powiedzieć, że znamieniem może być każdy znak, który wskazuje na jego właściciela i wszystkich podwładnych którzy pod ten znak podlegają. W Biblii znamy trzy takie znamienia – znaki Boga Stworzyciela i znak tego, który z Nim walczy – Smoka – diabła. Zatem zapoznajmy się ze znakami Boga, który oddziela swój lud, od tych którzy maja ponieść karę drugiej - wiecznej śmierci.

1 - wszy Znak odnotowany jest w 2Mojż.12 Rozdziale, w którym opisana jest Wielkanoc narodu izraelskiego przed wyprowadzeniem go z niewoli Egipskiej. W nocy tej jest zabijany Baranek, krwią którego mazane są odrzwia i naproża domów izraelskich, by oddzielić ich od  Egipcjan wiersz 6-7. A wierz 13 wyjaśnia: > A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i niedotkanie was zgubna plaga….krew Baranka, która oddzielała ich od Egipcjan.

Z Drugim znakiem zapoznajemy się w Ks. Ezechiela 9:4-6. Czytamy tam > I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta Jeruzalem, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają (boleją) i jęczą przed wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! A do innych rzekł: Przejdźcie przez miasto i zabijcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej Światyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem.
O przyczynach tej kary jest napisane w Ez.8:5-18; Jer.25:29; 1Piotr 4:17. Znak na czołach, jest znakiem oddzielającym tych, którzy wierni są Bogu, od tych, którzy czynią bezprawie i lubują się w bałwochwalstwie.

Trzecim znakiem oddzielających lud Boży, od tych, którzy czynią bezprawie jest >Sobota siódmy dzień tygodnia, odnotowany w IV Przykazaniu Boga i zapisany w 2Mojz.20:8-11. Sobota jest znakiem danym nie tylko hebrajczykom 2Mojż 31:13, ale wszystkim tym, którzy dzięki Jezusowi zostali włączeni do narodu wybranego. I o tym mówi Ap. Paweł do Galacjan w 3:28-29 tak:> Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama i dziedzicami według obietnicy.

I tak jak, sobota była dla Izraelczyków znakiem Bożym Ez.20:12.20, tak i w czasach ostatecznych sobota będzie znakiem Bożym dla tych, których Bóg wybrał do uratowania w czasie zesłania plag (Ob.15:1; Ob16:1-21) i ucisku wielkiego. Daniel w 12:1 tak o nim pisze:> W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym czasie wybawiony będzie twój lud, każdy kto jest wpisany w księgi życia.< Tak jak przed wyjściem z niewoli narodu wybranego przez Boga, Bóg zszyła plagi na Egipt i ratuje swój lud, tak i w czasach końca Bóg ześle plagi i uratuje swój lud nie tylko przed plagami, ale też przed uciskiem wielkim.

DiabełSmok, też ma swój znak i jest on w konfrontacji ze znakiem Boga, z którym walczy i to mu jak dotychczas się udaje

Znakiem tym w przeciwieństwie do znaku Boga, jest niedziela, pierwszy dzień tygodnia, zamiast soboty, dzień siódmy tygodnia. O ile sobota określa moc twórczą Boga, którą stwarza wszechświat w siedmiu dniach, tak moc Smoka, którą przekazuje Bestii zranionej, określa moc Bestii w zmienieniu Prawa Bożego i uświęceniu swojego pierwszego dnia tygodnia – niedzieli, zamiast Soboty, Boskiego - siódmego dnia tygodnia.

Niedziela znana była w pogaństwie dużo wcześniej niż narodził się Jezus Chrystus. Był to dzień boga słońca, a nie dzień Pański.
Kościół Rzymskokatolicki tego się nie wypiera i jeden z biskupów katolickich wypowiada się tak:> Kościół przejął od pogaństwa niedzielę i uczynił ją niedzielą chrześcijańską i w ten sposób pogański dzień słońca, poświęcony Bulderowi, stał się chrześcijańskim dniem słońca poświęconym Jezusowi. ( Catholic Word „ Świat katolicki” z marca 1894)
 
„ Możecie przeczytać Biblię od Księgi Genesis do Księgi Objawienia i nigdzie nie znajdziecie najmniejszej wzmianki, nakazującej święcenia niedzieli. Pismo Święte kładzie nacisk na religijne zachowanie soboty, dnia, którego my nigdy nie święcimy” ( amerykański kardynał Jakub Gibbons w Faith of our Fathers z 1976r s.86)

Sobotę święcili ludzie od Adama i Ewy, Patriarchowie Starego Testamentu, jak i Apostołowie  wraz z Jezusem Nowego Testamentu. Nakaz świętowania tego święta jest odnotowany w dziesięciu przykazaniach - Ks. Wyjścia 20:8-11 (BT), i dany do upamiętnienia nie tylko Boga Stworzyciela, ale  i Boga Wykupiciela ludzi zniewoli grzechu.
            Ks
. P. Prawa 5:15 mówi:> Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię z stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem; przeto nakazał ci Pan, Bóg twój strzec dnia szabatu<

Egipt i Babilon jest synonimem wszelkiego grzechu, dlatego Bóg nawołuje w Apokalipsie 18:2-4 tymi słowami>
 I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – Stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha i ptaka nieczystego, budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.

Gdy przyglądamy się dzisiaj działaniom Watykanu i wsłuchując się w liczne wypowiedzi papieża Franciszka, senatorów, duchowieństwa i posłów na temat projektu ustawy niedzielnej w naszym kraju, to w nie sposób zauważyć, że połączenie chrześcijaństwa uczestniczącego u Jana Pawła II na wspólnej modlitwie zbliża się ku zakończeniu. Prawo niedzielne w Europie istnieje już w wielu państwach, a niebawem nastąpi to i w Polsce, a tym samym naród nasz włączy się do budowania fundamentów pod budowę obrazu Bestii współczesnej, na wzór średniowiecznej i wszyscy ci, którzy nie oddadzą jej pokłonu będą pobici.

Dalsze odpowiedzi na wypowiedzi portalu jak wyżej będą w następnym artykule. Do artykułu w portalu można wejść wpisując w wyszukiwarce > 2017 – to teraz skończy się świat?<