Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
672115
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

Niżej opisany temat pochodzi z Linku: 

https://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite       /whochangedsabbath.htm


   KTO ZMIENIŁ SZABAT Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ?

                                                         Rzymski Kościół Katolicki!

Jasne dowody pogwałcenia Prawa Bożego przez kościół, który sam otwarcie przyznaje się do ingerencji w zamierzenia Słowa Bożego. Czy autorytet kościoła katolickiego rzeczywiście stoi ponad Bożym Prawem obwieszczonym w Jego Świętym Piśmie?
W jaki sposób dzisiejsze kościoły Chrześcijańskie zostały zwiedzione, podążając śladami rzymskiego katolicyzmu?
                           WYPOWIEDZI TEOLOGÓW KATOLICKICH i PROTESTANCKICH
                           JEDNOZNACZNIE WYKAZUJĄCE CAŁKOWITĄ NIEBIBLIJNOŚĆ
                 ODRZUCENIA SZABATU (DNIA SIÓDMEGO) czy ZASTĘPOWANIA GO NIEDZIELĄ

 

Dalsze wypowiedzi Marii ze zjawy, są zaprzeczeniem naukom ewangelicznym, które były spisane pod natchnieniem samego Boga. Ap. Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3:15-16 (BT) pisze: >Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
A jeśli tak, to kim są ci, co głoszą inną ewangelią, nie zgodną ewangelią samego Boga? Odpowiedź daje nam ten sam Apostoł w liście do Gal. w 1:6-9 (BT) >Nadziwić się nie mogę, że od TEGO, który was łaską Jezusa Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją w śród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet i my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, Niech będzie przeklęty!
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze (raz) mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną (odmienną) od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty. A nie uznany za świętego - świętą.

 

W Katolickim Serwisie Apologicznym, bardzo dokładnie przeczytałem artykuł napisany przez autora Giuseppe Ferrari na temat pastoralnych praktyk kultowych; uprawianych przez różne sekty. Artykuł ten powstał z inicjatywy Kongregacji Nauk Wiary, która została przemianowana ze Świętego Oficjum, powołanego przez papieża do zwalczania innowierców w czasie średniowiecznej inkwizycji. Kongregacja Nauk Wiary, przejęła  więc zadania Świętego Oficjum, nie tylko do zwalczania innowierców, ale i do przygotowywania strategii połączenia się z nimi w umocnieniu pozycji papiestwa w polityce ogólno światowej tworząc tak zwaną> Organizację Zjednoczonych Religi

 http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html

 

W Katolickim Serwisie Apologicznym, bardzo dokładnie przeczytałem artykuł napisany przez autora Giuseppe Ferrari na temat pastoralnych praktyk kultowych; uprawianych przez różne sekty. Artykuł ten powstał z inicjatywy Kongregacji Nauk Wiary, która została przemianowana ze Świętego Oficjum, powołanego przez papieża do zwalczania innowierców w czasie średniowiecznej inkwizycji. Kongregacja Nauk Wiary, przejęła  więc zadania Świętego Oficjum, nie tylko do zwalczania innowierców, ale i do przygotowywania strategii połączenia się z nimi w umocnieniu pozycji papiestwa w polityce ogólno światowej tworząc tak zwaną> Organizację Zjednoczonych Religi<, o której mówił, były Prezydent Izraela Szimon Peres w rozmowie z papieżem Franciszkiem. Zapoznaj się z treścią ich rozmowy w:
 
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html

 

Zgodnie z zapowiedzią przy omawianiu Portalu> Sign of the End Times< z sensacyjnym pytaniem: 2017 - to teraz skończy się świat?Postanowiłem skanować z książki > Apokalipsa< XIII Rozdział Objawienia Jana, w którym można znaleźć wyjaśnienia symboli zwierząt i ich znaczenie w zapowiedzianych proroctwach. Zachęcam do, dokładnego zapoznania się z nim i zastanowienia się, co one mogą oznaczać w dzisiejszych czasach dla świata i naszej ojczyzny, gdyż wypełnianie się ich jest widoczne na naszych oczach.