Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
748876
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

 

Poprzednie odpowiedzi Ad 1 i Ad 2 – w linku:
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/416-kto-otrzymal-imie-bestii-i-jej-nauki-a.html

Odpowiedź na Ad.3 zawiera pytanie:
Czy nauki babilońskie są naukami diabelskimi?
Pierwszą potęgą jest Babilon. Nazwa ta pochodzi od wieży Babel , którą zbudował Nimrod, pierwszy mocarz po potopie i król wybudowanego miasta Babilon. Ks. Rodzaju 10:10; 11:4.
 Budowa wieży jak i miasta była czynem sprzeciwiającym się woli Boga, który pragną aby ludzie po potopie rozmnażali się i napełniali całą ziemię, a nie gromadzili się w wielkich miastach.
                      Bóg przy stworzeniu pierwszych ludzi wyraźnie mówi: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili całą ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Ks. Wyjścia 2:28. Taki sam zamiar Boga był, i do ludzi po potopie. Ks. Rdz. 9:1-2.
                       Nimrod jednak sprzeciwił się Bogu i zaczął budowę miasta i w nich wieże, gdyż nie uwierzył Bogu i przymierzu Jego z ludźmi, o którym jest mowa w Ks. Rdz. 9:11-12> Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Potem Bóg dodał: ( wiersz 13) Łuk mój kładę na obłoku: aby był znakiem przymierza między mną, a ziemią<
 

 

Pan K. ... w dniu 02,01,2018 napisał:.

Witam. Jak uwolnić się od ducha katolicyzmu? Znajduje w Internecie wiele rzeczy świadczące o tym że jest to Babilon i jest szatańską nauką a w głowie ciągle natręctwo myśli że to dobry kościół. Czy mogę się modlić żeby to odeszło? Wiele osób mówi że czytając Biblie wątpliwości odejdą, ale przecież katolicy też ją czytają i nie odchodzą z tego kościoła. Pozdrawiam.

 Szanowny Panie K. ...  Witam Serdecznie.
                   
Treść listu pańskiego jest krótka, ale zawiera w sobie szereg znaków zapytania, które wymagają wyjaśnienia. Do nich zaliczam:
1) Czy można uwolnić się od ducha katolicyzmu?
2) Czy rzeczywiście duch katolicyzmu jest Babilonem?
3) Czy nauki babilońskie są naukami diabelskimi?
4) Czy modlitwy mogą nam pomóc w odejściu od ducha katolicyzmu?
5 ) Czy czytanie Biblii pomoże nam w pozbyciu się wszelkich wątpliwości?
 

Pan Piotr Szymon Kefas na swym portalu: > Biblijny Kościół? Który?  Napisał w dniu 25 sierpnia 2017 roku

 W Internecie roi się od korporacyjno-biznesowych nauczeń na temat finansów. Nie tylko w sieci. W Realu również. W nauczeniach tego rodzaju stosuje się socjotechnikę, techniki wywierania wpływu. W moim sercu jest pragnienie łożenia na Królestwo Boże jednak nie wpłaciłbym nawet wdowiego grosza na konta zborów duszpasterzy wygłaszających takie manipulacyjne kazania. Nie prowadzę biznesu z moim Bogiem, więc argumentacja w rodzaju: oddasz dziesięcinę- Bóg pobłogosławi ci wielokrotnie nie przedstawia dla mnie żadnej wartości. Co gorsza, osoby zwiedzione przez kaznodziejów korporacyjnej ewangelii sukcesu mają później niewłaściwą motywację serca, w którym rodzi się chciwość i nie biblijna roszczeniowa postawa względem Boga. Natomiast twierdzenie: nie płacisz dziesięciny-twoje finanse są pod przekleństwem stanowi jaskrawy przykład odrażającej psychomanipulacji. Kaznodzieje tego autoramentu nigdy nie będą nauczać o grzechu, konieczności upamiętania i pokuty bo znaczna część cielesnych chrześcijan opuści ich zbory a ich odejście wpłynie negatywnie na stan finansów zboru.

Niżej opisany temat pochodzi z Linku: 

https://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite       /whochangedsabbath.htm


   KTO ZMIENIŁ SZABAT Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ?

                                                         Rzymski Kościół Katolicki!

Jasne dowody pogwałcenia Prawa Bożego przez kościół, który sam otwarcie przyznaje się do ingerencji w zamierzenia Słowa Bożego. Czy autorytet kościoła katolickiego rzeczywiście stoi ponad Bożym Prawem obwieszczonym w Jego Świętym Piśmie?
W jaki sposób dzisiejsze kościoły Chrześcijańskie zostały zwiedzione, podążając śladami rzymskiego katolicyzmu?
                           WYPOWIEDZI TEOLOGÓW KATOLICKICH i PROTESTANCKICH
                           JEDNOZNACZNIE WYKAZUJĄCE CAŁKOWITĄ NIEBIBLIJNOŚĆ
                 ODRZUCENIA SZABATU (DNIA SIÓDMEGO) czy ZASTĘPOWANIA GO NIEDZIELĄ

 

Dalsze wypowiedzi Marii ze zjawy, są zaprzeczeniem naukom ewangelicznym, które były spisane pod natchnieniem samego Boga. Ap. Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3:15-16 (BT) pisze: >Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
A jeśli tak, to kim są ci, co głoszą inną ewangelią, nie zgodną ewangelią samego Boga? Odpowiedź daje nam ten sam Apostoł w liście do Gal. w 1:6-9 (BT) >Nadziwić się nie mogę, że od TEGO, który was łaską Jezusa Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją w śród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet i my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, Niech będzie przeklęty!
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze (raz) mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną (odmienną) od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty. A nie uznany za świętego - świętą.