Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
762967
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

 

Dalsze wypowiedzi Marii ze zjawy, są zaprzeczeniem naukom ewangelicznym, które były spisane pod natchnieniem samego Boga. Ap. Paweł w 2 Liście do Tymoteusza 3:15-16 (BT) pisze: >Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.
A jeśli tak, to kim są ci, co głoszą inną ewangelią, nie zgodną ewangelią samego Boga? Odpowiedź daje nam ten sam Apostoł w liście do Gal. w 1:6-9 (BT) >Nadziwić się nie mogę, że od TEGO, który was łaską Jezusa Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją w śród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet i my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, Niech będzie przeklęty!
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze (raz) mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną (odmienną) od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty. A nie uznany za świętego - świętą.

 

W Katolickim Serwisie Apologicznym, bardzo dokładnie przeczytałem artykuł napisany przez autora Giuseppe Ferrari na temat pastoralnych praktyk kultowych; uprawianych przez różne sekty. Artykuł ten powstał z inicjatywy Kongregacji Nauk Wiary, która została przemianowana ze Świętego Oficjum, powołanego przez papieża do zwalczania innowierców w czasie średniowiecznej inkwizycji. Kongregacja Nauk Wiary, przejęła  więc zadania Świętego Oficjum, nie tylko do zwalczania innowierców, ale i do przygotowywania strategii połączenia się z nimi w umocnieniu pozycji papiestwa w polityce ogólno światowej tworząc tak zwaną> Organizację Zjednoczonych Religi

 http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html

 

W Katolickim Serwisie Apologicznym, bardzo dokładnie przeczytałem artykuł napisany przez autora Giuseppe Ferrari na temat pastoralnych praktyk kultowych; uprawianych przez różne sekty. Artykuł ten powstał z inicjatywy Kongregacji Nauk Wiary, która została przemianowana ze Świętego Oficjum, powołanego przez papieża do zwalczania innowierców w czasie średniowiecznej inkwizycji. Kongregacja Nauk Wiary, przejęła  więc zadania Świętego Oficjum, nie tylko do zwalczania innowierców, ale i do przygotowywania strategii połączenia się z nimi w umocnieniu pozycji papiestwa w polityce ogólno światowej tworząc tak zwaną> Organizację Zjednoczonych Religi<, o której mówił, były Prezydent Izraela Szimon Peres w rozmowie z papieżem Franciszkiem. Zapoznaj się z treścią ich rozmowy w:
 
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/swiat-polityki-i-religii/320-smok-bestia-i-falszywy-prorok.html

 

Zgodnie z zapowiedzią przy omawianiu Portalu> Sign of the End Times< z sensacyjnym pytaniem: 2017 - to teraz skończy się świat?Postanowiłem skanować z książki > Apokalipsa< XIII Rozdział Objawienia Jana, w którym można znaleźć wyjaśnienia symboli zwierząt i ich znaczenie w zapowiedzianych proroctwach. Zachęcam do, dokładnego zapoznania się z nim i zastanowienia się, co one mogą oznaczać w dzisiejszych czasach dla świata i naszej ojczyzny, gdyż wypełnianie się ich jest widoczne na naszych oczach.

 

 Na stronie drugiej > 2017 - teraz kończy się świat? >Sign of the End Times, podaje tekst (BT) z 2Tym.4:3-4, który zawiera następującą treść.> Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnej pożądań (chodzili), ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiastkom. Interpretacja tych dwóch tekstów jest prawidłowa i odnosi się do naszych czasów. Całe niemalże chrześcijaństwo odstąpiło od nauczania prawdy nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. A jakie to są kłamliwe prawdy, przyjmowane przez współczesne kościoły chrześcijańskie? Niech wskażę je nam - sama Biblia:

1) W 1Jana BT 2:4 jest napisane> Kto mówi - znam Go a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy <A oto te kościoły, które chcą zaliczać się do chrześcijaństwa, a nie zachowują Jego przykazania: