Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
724979
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

 

Zgodnie z zapowiedzią przy omawianiu Portalu> Sign of the End Times< z sensacyjnym pytaniem: 2017 - to teraz skończy się świat?Postanowiłem skanować z książki > Apokalipsa< XIII Rozdział Objawienia Jana, w którym można znaleźć wyjaśnienia symboli zwierząt i ich znaczenie w zapowiedzianych proroctwach. Zachęcam do, dokładnego zapoznania się z nim i zastanowienia się, co one mogą oznaczać w dzisiejszych czasach dla świata i naszej ojczyzny, gdyż wypełnianie się ich jest widoczne na naszych oczach.

 

 Na stronie drugiej > 2017 - teraz kończy się świat? >Sign of the End Times, podaje tekst (BT) z 2Tym.4:3-4, który zawiera następującą treść.> Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnej pożądań (chodzili), ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiastkom. Interpretacja tych dwóch tekstów jest prawidłowa i odnosi się do naszych czasów. Całe niemalże chrześcijaństwo odstąpiło od nauczania prawdy nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. A jakie to są kłamliwe prawdy, przyjmowane przez współczesne kościoły chrześcijańskie? Niech wskażę je nam - sama Biblia:

1) W 1Jana BT 2:4 jest napisane> Kto mówi - znam Go a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy <A oto te kościoły, które chcą zaliczać się do chrześcijaństwa, a nie zachowują Jego przykazania:

 

W dniu 8 marca 2017 otrzymałem skanowany portal ze strefy >Tajemnice Apokalipsy < zawierający pytanie:  To teraz w 2017 roku skończy się świat?
 
Czy twierdzenie Portalu > Sigma of the End Times< jest twierdzeniem prawdziwym? Czy kłamstwem? Zapoznałem się z nim i mogę śmiało stwierdzić, że prawda Biblijna została zmieszana z nieprawdą, stając się winem szaleńczej rozpusty( Ob.14:8; 2;14-15,21), którym poi się ludzi nie studiujących Słowa Bożego. Dlatego nie znając dokładnie wypowiedzi proroków i samego Boga, twierdzenia takie stają się niepotrzebną sensacją.

 

W dniu 04.02.2017 Jan W. napisał:

Witam Janie!
 Znam niektórych adwentystów, którzy w wielu punktach rozumowania wiary wyznawanej przez nich, odbiega od twych wypowiedzi. Czy zaliczasz siebie do wyznawców konserwatywnych?, czy liberalnych? Czy mógłbyś określić granicę jednych od drugich?

Janie W, Witam cię Serdecznie.
 Gdybyś napisał coś więcej na temat liberałów czy konserwatystów łatwiej było by mi określić tą granicę o którą pytasz.  Nie mniej na postawie osobistych rozmów z niektórymi adwentystami przed laty, mogę ci odpowiedzieć, lecz będzie to odpowiedź znacznie w skróconej formie. Zanim to jednak uczynię chciejmy określić kim są konserwatyści w odróżnieniu od liberałów, choć tak naprawdę nie wiem czy wyznaczona granica ta, będzie granicą prawidłową. Gdyż uważam, że każdy z nas może mieć własną granicę podziałów.

Kilka tygodni temu znalazła się w mojej skrzynce pocztowej ulotka na której na samym dole widnieje jej adresat:
                Facebook.com/Tajemnice Pisma Świętego

Treść ulotki zawiera cztery pozycje mówiące o miłości Bożej i brzmią one


1) Bóg cię kocha.Jest to zapewnienie samego Boga, bo Bóg sam w sobie jest Miłością w 1Jana 4:8 jest napisane: Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż BOG JEST MIŁOŚCIĄ, a wiesz 16 rozwija tą myśl i mówi: A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Tekst ten wyraźnie wskazuje, że Bóg kocha każdego człowieka, dlatego zesłał Syna Swego na tę ziemię (Jana3:16), aby uleczyć nas od zarazy grzechu i umierając, wykupić nas od kary śmierci. Na temat wykupienia Ap. Paweł w 1Pior.1:18-19 mówi > Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego , przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nie skazitelnego. A Jan w Ob.5:9 prawdę tą potwierdza i mówi: >I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Ap. Paweł do Rzym. 3:10 mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy przez to stali się nieużyteczni (wiersz 12). Stali się przestępcami Prawa Bożego, za przestępstwo, którego jest kara śmierci. Dlaczego? Bo zapłatą za grzech jest śmierć a ceną za wykupienie od tej śmierci, jest śmierć niewinnego Baranka - Jezusa Chrystusa, przez którą grzesznik otrzymuje dar łaski Bożej darmo ( Rzym.6:23), przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Dlatego od tej chwili zostaliśmy zobowiązani do zmiany swego postępowania Rzym.6:3-6

Zatem . Aby cię Bóg umiłował musisz sam miłować, o czym mówią nam wcześniej cytowane wiersze Słowa Bożego. Miłość grzesznika do Boga nastąpi wtedy gdy poznasz Boga. W modlitwie Jezusa prosi On swego Ojca: A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jana 17:3. Gdy poznamy Boga Miłosiernego, Wybaczającego i Sprawiedliwego wtedy zrozumiemy że: