Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
725002
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

Stowarzyszenie EFFATHA Sekty, Zagrożenia wiary, Apologetyka, umieściło na swej stronie internetowej artykuł wyjaśniający znaczenie bestii apokaliptycznej z Ob.13, 1-8 i 18 wiersz, zarzucając adwentystom kłamstwo w interpretowaniu tych tekstów. Autor tego artykułu odrzuca wypowiedź historyka Adolfa Harmacka. Powiedział on: „Rzymski kościół…. Zajął miejsce światowego cesarstwa rzymskiego i obecnie jest jego kontynuacją. Papież jest następcą cezara (Adolf Harnack, What is Christianity; New York, Pulman, 1901 pp. 269.270) Jest rzeczą oczywistą, że papiestwo odpowiada tej symbolice” Autor artykułu celowo zaciemnia rzeczywistość i to, co mówią i piszą historycy przypisuje adwentystom. Adwentyści przy interpretacji tekstu z Apokalipsy, jedynie cytują wypowiedzi innych uczonych historyków i teologów na poparcie swych racji.

Szanowny Panie Włodzimierzu Bednarski !
Bardzo cenię Pana wysiłek podjęty w walce obrony swej wiary. Wysiłek ten jest jednak oparty na bardzo słabych argumentach i bardzo silnym kłamstwie. Bowiem twierdzi pan, że:

 

Panie Krzysztofie, Pana list z dnia 14.X.2007 nie dawał mi spokoju i dlatego jeszcze raz go przestudiowałem i postanowiłem ustosunkować do każdej Pana sugestii, wątpliwości i dodatkowego wyjaśnienia, jak ja odbieram ewangelię! Proszę wybaczyć, ale musiałem dokonać korekty do listu z dnia 28.10.2007 List z dnia 14.X.2007 Rozpoczyna Pan tekstem z Rzym 11.16. Brzmi on tak:

-1Pyta się Pan czy jestem Adwentystą od około 60 lat?. Obecnie w sierpniu minęło mi 77 lat. Chrzest Biblijny przyjąłem w wieku 17 lat. Tak. Adwentystą jestem już 60 lat.


Wszystkim tym, którzy poszukują rzeczywistej prawdy, a nie błędnej interpretacji Słowa Bożego, artykuł ten poświęcam
Pan Wiktor Kotulski w swej książce elektronicznej opublikowanej w portalu:
http://ellenwhite.dekalog.pl/przeciw/index.htm#artykuly  podejmuje publicznie debatę na temat E.G. White i jej dzieł w konfrontacji z Biblią i jak sam się wyraża, doktrynalnymi naukami adwentystów dnia siódmego poddając je krytyce. We wstępie do książki „ Szkice Lektur Nieobowiązujących” autor sam przyznaje, że E.G White wywyższa Biblię i dalej mówi jej słowami: „ Pismo święte wyraźnie stwierdza, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszystkie nauki i doświadczenia ( Wielki Bój -1998 s.10-11). Dalej autor mówi: „Dziwi mię stwierdzenie, że jej pisma są autorytatywnym źródłem prawdy (być może powstałe po roku 1885) podając teksty z 2Sam.7,28 i Jana 17,17, które mówią, że Słowo Boże jest Prawdą” sugerując tym samym, że pisma E.G White prawdy tej nie posiadają.  Zgodnie z sugestią samego autora jak i wskazaniami E.G White chciejmy bliżej zapoznać się z tokiem myślowym i krytykującymi wywodami autora w Rozdziale I