Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
670809
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

Coraz częściej rozlegał się głos z ust z Jana Pawła II o konieczności powrotu do korzeni chrześcijańskiej Europy. Pragnę, więc przybliżyć historię o pierwotnych korzeniach Chrześcijańskiej Europy. Jakie były nauki Kościoła pierwotnego chrześcijaństwa, praktyki kultowe i życie ludzi nowonarodzonych? Jak daleko dzisiejsza Europa odeszła od tych korzeni w nauczaniu, w praktykach kultowych i samym życiu ich wyznawców? Czy człowiek tęskniący za dawną Europą uczynił coś, aby zreformować swój Kościół do takiego stanu, które podobne byłoby do wczesnochrześcijańskiego Kościoła Europejskiego? Absolutnie nic! 

Chciał on widzieć Europę według własnego wizerunku. Europę Średniowiecza, w której władza ustawodawcza i wykonawcza niezależnych państw była podporządkowana pod władzę kościelną. Czyż nie o takiej Europie tęsknił nasz ukochany Jan Paweł II?