Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731508
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

Poznajcie Prawdę, a Prawda Was wyswobodziJana 8,32

Szanowny Panie, Otto Heit po zapoznaniu się z naukami Pana, polegającymi wyłącznie na głoszeniu nieprawdy o innych, chciałbym się odnieść do wszystkich Pana wywodów i wykazać, że Pan się myli. Nieprawdy mogą być oparte na nieznajomości tych, o których Pan pisze, brakiem wiedzy biblijnych lub złośliwością. Według mego rozeznania nauki Pana w konfrontacji z naukami Adwentystów D.S. są w 90 % nie prawdziwe, lub kłamliwe. Proponuję swoją stronę internetową, w której może Pan znaleźć większość zagadnień poruszonych w swych naukach i po zapoznaniu się z nimi, może pan zmieni swój stosunek do Adwentystów, pilnego studium Biblii i analizy faktów a nie plotek.  Moje strony to:
 www.korzenie.cp.win.pl  i   www.konfrontacje.com.pl

Coraz częściej rozlegał się głos z ust z Jana Pawła II o konieczności powrotu do korzeni chrześcijańskiej Europy. Pragnę, więc przybliżyć historię o pierwotnych korzeniach Chrześcijańskiej Europy. Jakie były nauki Kościoła pierwotnego chrześcijaństwa, praktyki kultowe i życie ludzi nowonarodzonych? Jak daleko dzisiejsza Europa odeszła od tych korzeni w nauczaniu, w praktykach kultowych i samym życiu ich wyznawców? Czy człowiek tęskniący za dawną Europą uczynił coś, aby zreformować swój Kościół do takiego stanu, które podobne byłoby do wczesnochrześcijańskiego Kościoła Europejskiego? Absolutnie nic! 

Chciał on widzieć Europę według własnego wizerunku. Europę Średniowiecza, w której władza ustawodawcza i wykonawcza niezależnych państw była podporządkowana pod władzę kościelną. Czyż nie o takiej Europie tęsknił nasz ukochany Jan Paweł II?