Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
672121
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

 

Ksiądz Stanisław Małkowski w swym artykule z dnia 10,06,2016 dalej tak się wypowiada:(1) Kto jak nie wy, powinien wiedzieć, że Kościół, którym kierujecie tutaj na ziemi i za który ponosicie odpowiedzialność, nie może iść na kompromis ze światem,(2) który podporządkowała sobie Bestia. Wy , macie być pierwszym tego przykładem.(3)Jedna jest droga prawdy. Jeśli pojawiło się wiele fałszywych dróg, to właśnie wy powinniście zagubionym owcom wskazać prawdę, (4) że w Królestwie Królowej musi się także znaleźć miejsce dla Króla. Czy nie widzicie, że właśnie tego, wróg obawia się najbardziej? (5)Władzy Bestii trzeba powiedzieć zdecydowanie nie.

Aby można było bardziej zrozumieć wypowiedź księdza, ponumerowałem poszczególne myśli, aby można było przeanalizować je w konfrontacji z Ewangelią Jezusa i Apostołów, gdyż tylko wtedy będzie można ocenić czy nauki Kościoła z którego się wywodzi są zgodne z nauką Jezusa; Króla Królów i Pana Panów.Ob.17:14

 

W dniu 30.06.2016 r Grażyna D napisała: Panie Janie, twierdzi pan, że gdy człowiek umiera to idzie do grobu, a przecież w Ks. Koh. 12,7 jest napisane: I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch do Boga, który do dał. Jak mam to rozumieć?

 

Gazeta Warszawska z dnia 10-16.2016 r. opublikowała wypowiedzi Ks. Stanisława Małkowskiego następującej treści

W artykule z Części 1. Ks. Stanisław przedkłada pytanie Jezusa wynikłe z treści Ewangelii Łukasza 7:36-50
>W ewangelicznym wydarzeniu jest pytanie Jezusa wobec wszystkich
sprawujących władzę: kto jest dla was najważniejszyBóg czy człowiek?

  Gazeta Warszawska z dnia 10-06.2016 r. opublikowała wypowiedzi Ks. Stanisława Małkowskiego następującej treści:
 

 

 

Ksenia O w dniu 10.06,2016 zapytała:
Janku ? A jakie twoje jest zdanie na temat cudów? Czy w śród ludu wierzącego w dobie nam współczesnej, nie mogą pojawiać się cuda?

Kseniu! Witam cię Serdecznie!
Ja w przeciwieństwie do autora pana Olgierda Danielewicza potrafię racjonalnie myśleć i wierzę, że takie cuda jak i wiele innych pojawiających się w Kościele rzymskokatolickim, i w innych Kościołach wchodzących w skład ekumenicznej trójcy mogą się pojawiać i pojawiają się, gdyż Kościoły te otrzymują moc  od smoka. Jan w Apokalipsie pisze: 13:4.7-8 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; damo mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

 Zatem co Biblia mówi o tej trójcy, która od samego początku pojawienia się jej, walczy z Bogiem i ze świętymi? Trójca ta składa się z trzech potęg działająca globalnie na całym świecie. Są to: