Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
748884
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Kontrowersyjne

 

Gazeta Warszawska z dnia 10-16.2016 r. opublikowała wypowiedzi Ks. Stanisława Małkowskiego następującej treści

W artykule z Części 1. Ks. Stanisław przedkłada pytanie Jezusa wynikłe z treści Ewangelii Łukasza 7:36-50
>W ewangelicznym wydarzeniu jest pytanie Jezusa wobec wszystkich
sprawujących władzę: kto jest dla was najważniejszyBóg czy człowiek?

  Gazeta Warszawska z dnia 10-06.2016 r. opublikowała wypowiedzi Ks. Stanisława Małkowskiego następującej treści:
 

 

 

Ksenia O w dniu 10.06,2016 zapytała:
Janku ? A jakie twoje jest zdanie na temat cudów? Czy w śród ludu wierzącego w dobie nam współczesnej, nie mogą pojawiać się cuda?

Kseniu! Witam cię Serdecznie!
Ja w przeciwieństwie do autora pana Olgierda Danielewicza potrafię racjonalnie myśleć i wierzę, że takie cuda jak i wiele innych pojawiających się w Kościele rzymskokatolickim, i w innych Kościołach wchodzących w skład ekumenicznej trójcy mogą się pojawiać i pojawiają się, gdyż Kościoły te otrzymują moc  od smoka. Jan w Apokalipsie pisze: 13:4.7-8 I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; damo mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

 Zatem co Biblia mówi o tej trójcy, która od samego początku pojawienia się jej, walczy z Bogiem i ze świętymi? Trójca ta składa się z trzech potęg działająca globalnie na całym świecie. Są to:

 

Artykuł Cud Eucharystyczny został skanowany z miesięcznika Znaki Czasy

 

 Pan  B. H. B  w dniu 26,01,2016 napisał  do mnie obszerny list, który zawiera następujące treści:

AKAPIT 22) Obawiam się, że ci, którzy przestrzegają siódmego dnia, wlewają nowe wino do starych bukłaków; używajmy raczej nowych pojemników, zapewnionych nam przez naszego Zbawiciela (Mat. 9:17). „Wszystkiego doświadczajcie”, włączając te sprawy, a jeśli stwierdzicie, że są zgodne ze Słowem Bożym, obyście doznali łaski, by działać w tym pełnym świetle, które było symbolizowane przez światłość Synaju, i odpoczywać w tym lepszym sensie. Dla mnie wielką pociechą było to, że zbawienie nie zawisło na takiej niepokaźnej linie jak przestrzeganie tygodniowego odpoczynku.