Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
808938
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


Władysław Polok emerytowany kaznodzieja w Znakach Czasy napisał:
Jeden
z wybitnych historyków europejskich minionego stulecia powiedział, że każdy europejczyk ma ranę w sercu. Każdy też Polak po roku 1975 miał podobna ranę - była nią utracona na 123 lata niepodległość Polski. Była to też przyczyna ciągłych powstań i buntów, chociaż nie miały szans powodzenia. Faktycznie od czasu upadku imperium zachodniorzymskiego ( 476 rok n.e.) historie Europy należałoby nazwać dziejami walki o jej ponowne zjednoczenie. Wysiłki te nie były pozbawione sukcesów. Wystarczy wspomnieć, Karola Wielkiego, Karola V Habsburga, Ludwika XIV, Napoleona, ambicje Hitlera i wielu innych. Po Każdej takiej próbie pozostawały płaczące wdowy i sieroty, zrujnowana ziemia zroszona krwią i potem. Czy Europa i świat nigdy nie będą zjednoczone? Czy urzeczywistnienie tych … ( Ciąg Dalszy artykułu w dokumencie skanowanym jak niżej)

 

 

(Ciąg Dalszy artykułu po dokumencie - skanowanym). Daniel 2,41-44 Dotyczy tylko jednego kontynentu.
Miniatura świata
Współczesna Europa może być traktowana, jako miniatura świata, a europejskie zjednoczeniowe wysiłki mogą być postrzegane bardziej, jako przykład globalnych dążeń do zjednoczenia wszystkich narodów, ludów, języków w silną, podobną do żelaza wspólnotę. Mimo chwilowych i lokalnych sukcesów Boże Słowo przekazane przez Daniela dwa i pół tysiąca lat temu przepowiada w ostateczności fiasko takich dążeń. Gdy Europa była jedynym spadkobiercą kultury grecko-rzymskiej i centrum świata, spojrzenie europocentryczne było zrozumiałe i w pewnym stopniu uzasadnione. Dzisiaj globalne spojrzenie jest jedynie właściwe. Zanim nadejdzie wieczne królestwo symbolizowane przez potężny kamień – opokę, również ewangelia wieczna, jako ostatnie Boże orędzie do świata będzie zwiastowana „ mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, językom i ludom”.   Ob.14, 4. Globalny świat wymaga globalnej misji. Jak będzie wyglądało to wieczne królestwo założone przez Chrystusa po Jego powtórnym przyjściu? „ I widziałem nowe niebo i nową ziemie – albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i otrze Bóg łzę z oczu ich i śmieci już nie będzie – ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie 0b. 21, 4. Do tego czasu nic nadzwyczajnego na tym świecie się nie stanie. Jedynym rozwiązaniem nabrzmiałych problemów świata i ludzkości jest powrót Chrystusa. Na zapewnienie: „ Tak przyjdę wkrótce” Apostoł Jan odpowiedział w krótkiej modlitwie. Amem, przyjdź Panie Jezu Ob.22,20 Jeśli interesuje Cię tematyka o podobnej treści to kliknij w:
1)http://konfrontacje.com.pl/audycje/wyklady-biblijne/146-wyklady-roznych-mowcow.html
2)http://konfrontacje.com.pl/audycje/wyklady-biblijne/86-wykady-wpoloka.html
3)http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/66-bestia-z-morza.html
4)http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/60-biblijna-historia-narodow.html