Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798110
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima


Błogosławienie dzieci w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego stają się, coraz częstszymi uroczystościami w Zborze. Uroczystości takie w tym roku miały miejsce w Podkowie Leśnej i w Warszawie, co przedstawia zdjęcie z artykułu i kazanie z Podkowy Leśnej z dnia 14.04.2012Kazanie ze Zboru w Podkowie Leśnej posłuchać można poniżej


w sobotę, można ją zaplanować zamiast opowiadania dla dzieci, mogą one same w niej uczestniczyć w jakiś szczególny sposób. Podczas obrzędu można wykorzystać następujące fragmenty Pisma Świętego Pow. 6, 4-7; Sam.1,27-28; Przyp. 3, 1-18; Ef. 6,4. Marek 10, 13-15 podobne wydarzenie tak opisuje: „ I przyszli do Jego ( Jezusa – moja uwaga) dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce.”
Źródło: Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych 2/2012(31)