Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
731583
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

W dniu 23.marca 20129 roku otrzymałem list od pana Łukasza Z. następującej treści:
Witam
Jestem chrześcijaninem i zaciekawiły mnie Twoje artykuły i zapragnąłem coś dodać od siebie. Szukam prawdy i wierzę, że ten kto prosi Boga to ją otrzyma, tylko czy jesteśmy gotowi ją przyjąć. Przepraszam za jakość słów, ale nie jestem biegłym w piśmiennictwie i daleko mi do mądrości jaką ma wielu, tych którzy szukają Boga bądź z Nim chodzą.

 1. CHRZEŚCIJAŃSTWO WSPÓŁCZESNE A ZAKON
  Biblia mówi o dwóch prawach. Pierwsze prawo – czasowe, było spisane na polecenie Boga przez Mojżesza. Natomiast drugie prawo – wieczne, było spisane własnoręcznie przez Boga.

  Łukasz Z. mówi:

  Tego nie rozumiem, pierwsze prawo spisane na polecenie Boga i drugie wieczne spisane przez Boga. Czyż nie jest to jedno i to samo spisane prawo? Przykazania (Dekalog) i pozostałe ustawy wchodzą w skład jednego całego prawa, które jest nierozdzielne. Przecież prawo podane przez Ojca Boga Żywego na Horebie, jest jedno i wieczne, kto go wypełni będzie żył. Przyjęcie Dekalogu wyrytego na tablicach kamiennych jest wejściem w całe Prawo – Zakon, podany przez Mojżesza. Nie można wziąć tylko Dekalogu bez reszty, wszystko jest ważne co podał Bóg przez Mojżesza.
  Pytanie, co się zmieniło, gdy przyszedł Syn Człowieczy – Jezus Chrystus? To, że jak wybrałem Jezusa, to przyjąłem Jego zbawienie z łaski i Jego drogę i Jego prawo, a nie Mojżesza. Dzięki Jezusowi, Bóg Ojciec dał mi darmo do mojego wnętrza ducha swego Syna i On przez Niego daje mi swoje prawo do serca. Jak napisano, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we mnie nie umrze na wieki. A święty Paweł, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co to oznacza? Że zbawiony jestem nie przez nakazy i przykazania Mojżesza, lecz przez wiarę w Chrystusa i pójście za Nim. Teraz jestem pod prawem Chrystusowym – jednak wielu, kto jest w duchu prawa, tego nie widzi, bo nie może i ciągle idą za prawem kamiennym. A jak napisano o tym prawie spisanym na kamieniach? Przeklęty człowiek, który go nie spełni. Jak zostanie człowiek przyłapany na łamaniu prawa, to na podstawie 2-3 świadków ma być ukamienowany. Natomiast Jezus uwolnił mnie od tego prawa, bo jestem i żyję w Chrystusie, który przez wiarę daje mi życie. Czy jestem bez prawa? Nie! Żyje pod prawem Chrystusowym, Duch Pański uczy mnie wszystkiego i też trzymam się królewskiego przykazania miłości, które dał nasz Pan Jezus. Gdy się kocha to nie ma kradzieży, zazdrości i wiele, wiele więcej. To wszystko jest proste, gdyż sam Bóg umacnia moje drogi w Chrystusie, tylko sama droga nie jest łatwa. Teraz jestem Chrystusowy, a nie Mojżeszowy. Przez chrzest dałem też świadectwo przed Bogiem, że moje życie należy do Pana, a nie do siebie. Może tak zwane 10 przykazań są uniwersalne, ale życie można zachować wchodząc przez tablice kamienne w całe prawo Mojżesza lub pójście za Jezusem Chrystusem, a jak wiadomo tą drogę utwierdził Bóg Ojciec, gdy dopuścił zniszczenie świątyni i nie ma już ofiar z krwi, tylko jest Chrystus. Taka ciekawostka. Pan Jezus wspomniał że Jan Chrzciciel mimo że największy zrodzony z niewiast, był najmniejszym w Królestwie Bożym – a on żył pod Zakonem Mojżeszowym.
  Jeszcze można się zastanowić, czy jak w całym Nowym Testamencie, gdy pisze przykazanie lub przykazania to odnosi się to zawsze do Dekalogu, czy może czegoś innego, jak słów Chrystusa i Jego przykazania miłości?
  Na koniec w skrócie, to jestem zbawiony, że wierzę w Jezusa Chrystusa i idę za Nim, czy przez spełnianie uczynków zakonu, jak Dekalog i reszta przepisów? Czym więc jest Nowe Przymierze i jakie są jego wymogi, czego prawdziwie wymaga od nas Bóg w Chrystusie? Nowy testament wskazuje na Jezusa Chrystusa i to On ma być wywyższony, a nie Zakon, tego uczy Duch Święty. wersety: J5:24, J6:40, FLP1:28, RZ4:4-5, DZ13:39, RZ13:8, GAL3:10-12, GA5:18, 1KOR9:21, 2KOR3:6, MT7:12, 1TM1:8, HBR9:10

  Łukaszu? Witam cię Serdecznie i cieszę się z twego listu, gdyż poszukując prawdy zawartej w Biblii i tylko w Biblii będziemy mogli skonfrontować swoje poglądy na różne tematy w niej zawarte. Po zapoznaniu się z moim artykułem masz pewne zastrzeżenia i tak na przykład.

  ŁUKASZ Z. WĄTPI I PYTA CZ. 1
  1) Gdy mówię o dwóch Prawach BOGA pytasz: Czyż nie jest to jedno i to samo spisane prawo?.
  Zanim odpowiem na to pytanie chciałbym nie co rozwinąć myśl na temat każdego prawa, tego ludzkiego jak i Boskiego. Każdy zapis spisany w Ustawie państwowej czy Boskiej jest Prawem, które ma chronić nas, ludzi od popełniana błędów w naszym życiu. I tak na przykład, Bóg mówi do Adama 1Mojż.2:16-17 „I dał Pan Bóg taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. Jaki wniosek z tego tekstu możemy wysunąć?
  …………… Po pierwsze taki, że śmierć będzie skutkiem nie wykonania rozkazu - rady- prawa i zakonu
  ……… …I po drugie taki, że każda rada, pouczenie i Prawo Boga, wypływa z miłości Boga do człowieka, bo Bóg jest miłością 1Jana4:8.

  Wypowiedzi Boga do Mojżesza, jak i inne rady chodź będą nie spisane na dwóch tablicach kamiennych, ani na żadnym papirusie, a wypowiedziane tak jak do Adama, są prawem Boga. I w tej sprawie podaję następny przykład z Księgi Ezechiela 18:31, w której Bóg przez Ezechiela taką daje radę: „Odrzućcie od siebie wszystkie wasze przestępstwa, które popełniliście (popełniacie) przeciwko mnie, i stwórzcie w sobie nowe serce i nowego ducha Dlaczego macie umrzeć?” A dlaczego mają porzucić przestępstwa? Aby nie umrzeć! Rzym.6:26
  .
   Z tekstów tych many wskazówki, że wszystkie prawa te spisane jak i wypowiedziane przez Boga? Są Prawem Boga!! Które należy wypełniać.
                         I Salomon w swej Księdze 12:13-14 tak mówi: „Wysłuchaj końcowej nauki w całości: Bój się Boga i przestrzegaj Jego Przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowiek. Bóg bowiem odbędzie sąd, nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą”. 2Kor. 5:10
  Rzym 2:10-16. Salomon przypomina nam, że na podstawie Prawa Bożego, tego spisanego przez Boga będziemy sądzeni, a nie na podstawie Prawa spisanego przez Mojżesza

  Bóg nie lubuje się w śmierci grzesznika, ale pragnie aby on nawrócił się i, porzucił wszystko to, co prowadzi do śmierci. Zatem, rady, pouczenia i inne wskazania Boga, prowadzą do zbawienia, albo do śmierci, jeśli się  je nie przyjmie. W życiu człowieka pojawiają się zawsze dwie drogi Jer.21:18 i to zależy od człowieka, którą z nich wybierze.
   
  Jaki wniosek możemy przyjąć z powyższych tekstów? A no taki, że każde prawo Boga jest ważne dla człowieka, do momentu jego spełnienia. Gdy poznamy, że nie posiadamy pełnej prawdy, wtedy do prawdy, którą poznaliśmy wcześniej dodajemy nowe elementy poznawcze i zaczynamy żyć, postępować i wypełniać wszystko to, o czym Apostoł Piotr do Tymoteusza w swym 2Liście 3:16 pisze: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i wychowywania w sprawiedliwości.
  A Jan jeden z ostatnich Apostołów, wzbogaca tą myśl, i w Ob.1:3 mówi: „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane …” Zatem czy Jan zmienił swe poglądy na temat Prawa i nie przestrzegał ich? Gdyby tak było, to nie pisałby w 1Liście 2:4 takie słowa: „ Kto mówi znam Go(Jezusa), a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma”

  Wiara w Jezusa nie unieważnia Prawa, ale wręcz przeciwnie, wzbogaca je. Jakub w 2:17 wyjaśnia, kiedy wiara jest skuteczna i mówi: „Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest w samym sobie” O jakich to uczynkach Jakub mówi?

  Czyż nie o tych, które są wymienione w Dekalogu Boga? Czy Bóg może być z człowiekiem, który nie przestrzega  Jego Prawa? W 1Jan w 3:24 mamy odpowiedź: „Kto przestrzega Przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka” Cały Dekalog oparty jest na miłości do Boga, cztery praw i sześć praw na miłości do człowieka. Nawrócony Szaweł (Paweł) w swym 1liście 13:1-13 do Koryntian mówi o znaczeniu miłości w życiu każdego człowieka. I gdy wyjaśnia czym jest miłość, to rozpoczynając od wiersza 1 mówi: „Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem  brzmiącym.”

  Nawrócony człowiek będzie widoczny z dobrych uczynków, do których zachęca tekst z  Mat.5:16 „ Tak niechaj świeci  wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

  Wskazaniem do uczynków dobrych jest prawo Boga i gdy wypełniamy je każdego dnia, to ono już nas nie dotyczy. A tok mego rozumowania oprę na dwóch przykładach:
  1) Prawo mówi: nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż itd. A gdy te rzeczy nie czynię, to czy Prawo to odnosi się do mnie? Nie! Ono dotyczy tych, którzy te rzeczy czynią!
  2). Albo, gdy wchodzę do jakiegoś lokalu z napisem „ dla nie palących” a ja nie palę, czy napis ten mnie dotyczy? Nie bo ja nie palę. Zakaż palenia dotyczy tych, którzy palą. Tak samo sprawa się ma, do każdego prawa spisanego i wypowiedzianego przez osoby powołane przez Boga.
   
  Takie też samo znaczenia ma i wiara
  . Zapewne znasz tekst zapisany w Mat.7:7-8 l ; Łuk.11:9-10, który tak mówi: „Proście a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Jeśli wierzę, to będę kołatał, aż otworzą mi i szukał aż znajdę to, co zgubiłem.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I gdy otworzono mi tam, gdzie kołatałem i znalazłem to, co zgubiłem, więcej nie kołaczę i nie szukam, bo wiara w to, że znajdę  i otworzą mi gdzie kołatałem spełniła się. Drzwi zostały otwarte i zagubiony przedmiot odnaleziony. Nie ma więc już wiary, tylko rzeczywistość w postaci odnalezionej zguby.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zdarza się bardzo często u osób, którzy uwierzyli w jakąś nie wielką Biblijną prawdę, ale po jakim czasie zmieniają się i odchodzą od poznanej prawdy. Inni posiadając prawdę, w nie wielkiej jej zawartości, rezygnują z dalszego studiowania Biblii, zadowalają się tym, co posiadają. Dlatego dobrze jest, aby każdą prawdę skonfrontować z pełną prawdą zawartą Biblii i tylko w Biblii, a nie trzymać się jedynie tej cząsteczkowej prawdy.

   Przykładem odejścia od prawdy nie pełnej, może być Szaweł (Paweł). Był on biegłym znawcą Pism i Zakonu, ale gdy zetkną się z Jezusem, zrozumiał, że jego prawda, jest nie pełną prawdą, którą znał od dzieciństwa. Ale gdy poznał Jezusa, czy prawdę tą całkiem odrzucił? Nie! On respektował Prawo i nie starał się, coś w tym prawie zmienić, dodać, lub coś ująć.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dotychczas uważał tak jak Piotr, że Zakon jak i Prawo należą wyłącznie do narodu Izraelskiego, ale gdy spotkał się z Jezusem, zmienił tok swego rozumienia. Zrozumiał, że Bóg kocha każdego człowieka nie zależnie z jakiego narodu pochodzi. Dalej jako nawrócony Izraelczyk przestrzegał Prawa nadane przez Boga, bo nie usłyszał od Jezusa, ani od tych, do których wysłał go Jezus Dz.(9:3-6), nic, co by wskazywało, że prawo Boga jest już nie ważne i nie należy je przestrzegać.

   Nigdzie nie znajdziemy w jego naukach, w których mówił, że „Prawo zbawia , gdyż wierzył tak, jak pozostali apostołowie, że Prawo jedynie prowadzi do Jezusa (Gal.3:24), jest jak lustro, które wskazuje, w którym miejscu jesteśmy brudni i gdzie mamy się udać, by brud ten zmyć. Brudem tym jest nasz grzech, a oczyścić nas z tego grzechu może Jezus i tylko Jezus.

                Prawą jest, że Zakon jest przekleństwem zakonu, bo oskarża każdego, kto nie przestrzega go, tak, jak należy. Dlatego jest napisano w Rzym.3:10,12 „ Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, razem stali się nie użytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.”

  Jan w 1Jana 2:1-2 zachęca: „ Dzieci moje, to wam piszę abyście, nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika (kapłana- obrońcę) u Ojca, Jezusa Chrystusa. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata”  
  Zatem pytanie, czym jest grzech? Czy Biblia podaje nam definicje grzechu? Na to pytanie  odpowie nam Jan w 1Liście 3:4 tak: „Każdy, kto  grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem „”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Zatem?, Czy Szaweł (Paweł), gdy poznał Jezusa Chrystusa, przestał przestrzegać Prawa i Zakonu? NIE!! Mimo, że uwierzył Jezusowi w dalszym ciągu przestrzegał Prawa Boga z góry Synaj, tak samo jak przestrzegał je Jezus Chrystus.

  2) Następnie wypowiadasz się tak: Przyjęcie dekalogu wyrytego na tablicach kamiennych jest wejściem w całe Prawo i Zakon, spisany przez Mojżesza. Nie można wziąć tylko Dekalogu bez reszty, wszystko jest ważne co podał Bóg przez Mojżesza.

Z tym twierdzeniem mogę się zgodzić, tylko w jednym:,  wszystko, co przekazuje Bóg jest ważne i należy je przestrzegać - wypełniać!
 ………Natomiast nie mogę się zgodzić z tym, że wszystko, co Bóg przekazał w Zakonie ceremonialnych, spisanym przez Mojżesza, obowiązuje w czasach dzisiejszych.
         Owszem Zakon ten, był on ważny do czasu śmieci Jezusa Chrystusa, ale po śmieci Jezusa, utracił on swą ważność i dzisiaj nas nie obowiązuje. Ostatnie prawo ceremonialne Jezus spełnił w wieczerniku przed swoją śmiercią. Stare Prawo dotyczące wieczerzy Paschalnej wraz z pozostałymi obrzędami ceremonialnymi, zmienia na Prawo nowe Wieczerze Pańską, wraz ze wszystkimi naukami w sprawie śmierci Jezusa w postaci Baraka. Zmienia krew Baranka w wino, a jego ciało w chleb przaśny) i przenosi te prawo z ziemi do nieba, a potem na nowo stworzoną ziemię. Jezus w wieczerniku powiedział: Mat.26:26-29.   A wiersz 29  mówi: „Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy, go będę pił z wami  w Królestwie Ojca mego.” Mat.26:26-29

Cały kult religijny był nie tylko obrządkiem ceremonialnym i prawem dla Izraela, ale też w pewnym sensie i proroctwem, które wskazywało na Baranka , który przyjdzie i zostanie zabity, jak Baranek, by wykupić swoją krwią od śmierci wiecznej każdego grzesznika. Proroctwo to zostało ukazane w kulcie ceremonialnym w postaciach obrazów i cieni, a te prawa nie były tak, jak Prawo Boga, Prawem wiecznym, ale czasowym, które obowiązywało tylko do czasu spełnieniu się proroctwa o śmierci Baranka, który gładzi grzechy całego świata.

Wszystkie obrazy i cienie w kulcie ceremonialnym na ziemi, jak i w niebie mają swą wieczność do momentu zakończenia zamierzonego celu. Gdy zamierzony cel zostanie spełniony, wtedy wszystkie posługi i czynności zbawcze ustają i Świątynia od tej chwili nie ma żadnego znaczenia. W Świątyni ziemskiej zamierzony cel  spełnił się w momencie złożenia ofiary Baraka, który gładzi grzechy całego świata na ołtarzu Golgoty. Wtedy Kapłaństwo i Świątynia ziemska wraz z całym obrządkiem kultowym, przestaje istnieć, gdyż cień spełnił swój zamierzony cel zgodnie z proroctwami.

Tak samo się rzecz ma i do kultu rzeczywistego w Świątyni niebieskiej, w której dokonuje się oczyszczenia i usprawiedliwienia grzeszników przez Arcykapłana. Rzeczywistość posługi Arcykapłana według porządku Melchizedeka też ma swój czas, i gdy ten czas nadejdzie i posługa zostanie zakończona, Arcy kapłaństwo ustanie i nastąpi czas na drugie przyjście Jezusa Chrystusa na naszą ziemię jako Króla królów i Pana  panów.
O świątyni ziemskiej znajdziesz 2Mojż.25-8-9; 29:43-45, i o zakończeniu posługi kapłańskiej i całego obrządku ceremonialnego w: Mat.27:50-51.
Więcej na ten temat w linku: https://konfrontacje.com.pl/component/search/?searchword=zas%C5%82ona%20w%20%C5%9Bwi%C4%85tyni&searchphrase=all&Itemid=149.
Jan o świątyni niebieskiej, przy opisie wyglądu Nowego Jeruzalem  mówi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              „Lecz Świątyni w niej nie widziałem; albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. Ob.21.22.”
Dlaczego Jan Świątyni w Nowym Jeruzalem nie widzi? Bo czas wyznaczony w proroctwach w sprawach zbawczych został zakończony. Arcykapłan zmienia swe szaty kapłańskie na królewskie i powraca na naszą ziemię jako Król królów i Pan Panów.

Po zakończeniu służby Kapłana i Arcykapłana, Świątynia w niebie traci swe znaczenie i przestaje istnieć. Dlatego Jan w opisie Nowego Jeruzalem nie widzi jej, gdyż dzieło zbawcze przez krew Barana, i posługi kapłańskie, zostały zakończone. A ponieważ
 w niebie jak i na nowej ziemi, grzechu, ani śmierci już nie będzie, dlatego świątynia jak i kapłaństwo już nie będzie potrzebne.
Jedynie na nowej ziemi zostanie przywrócone, utracone drzewo żywota w Edenie, o których pisze Jan w Ob. .22:2 Więcej na podobne tematy znajdziesz w linku:  https://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne-2/297-jakub-k-watpliwosc-istnienia-swiatyni-w-niebie

A zatem! Prawda, o ważności Prawa ceremonialnego w czasach dzisiejszych, może być tylko jedna: cienie i obrazy występujące w postaci Baranka, jego śmierci, oczyszczenie krwią baranka wszystkich grzeszników spełniły się w Jezusie Chrystusie i dalej takie czynności jak: przyprowadzania baranka na ofiarę za grzech, zabicie go i kropienie krwią przed zasłonę oddzielającą Święte od Najświętszego, już nas nie obowiązują. Dlatego w Nowym Testamencie po śmieci Jezusa, nigdzie nie znajdziemy wzmianki o tym, aby kult ten był praktykowany.

A jakie dalsze Prawa Spisane przez Mojżesza, nas już nie obowiązują? Są to prawa dotyczące:
 wybudowania Przybytku Pańskiego i jego wyposażenia, kapłaństwa i jego ubiorów i ceremonialnego kultu religijnego. A o nich można przeczytać: 2Mojż.23:10-19; i Rozdział 25 od wiersza 8 do Rozdziału 30. Dlatego dzisiaj Kaplice czy też Domy Modlitwy nie stanowią świątyń, w których występują kapłani w ubiorach określonych przepisami, a nad kazalnicą nie ukazuje się chwała Pańska, a zgromadzeni, ani pastor nie słyszą głosu Boga i nie widzi Jego chwały..

Nie ma też nakazu, aby domy modlitw i kaplice były wyposażone tak. jak nakazywało Prawo spisane przez Mojżesza. 2Mojż 40 Rozdział. Nie obowiązuje też prawo aby członkowie składali ofiary ze zwierząt, ofiary z pokarmów, ofiary z pojednania, i ofiary pokutne. 3Mojż. Od 1 do 7 Rozdziału. Nie obowiązuje też budowania ołtarzy na składanie ofiar. Przeminął też obowiązek wybierania kapłanów do służby Pańskiej, ze specjalnego jakiegoś pokolenia – narodu -państwa 4Mojż. 1: 47-54;

3) Wypowiadasz też takie zdanie:Pozostałe ustawy wchodzą w skład jednego całego prawa, które jest nierozdzielne”
 Czy ta myśl jest prawdą ewangeliczną? Uważam, że nie, bo sam Bóg je rozdziela.    ………………..Najważniejszym Prawem Boga jest miłość, i wszystkie pozostałe prawa są podporządkowane pod to jedno prawo.
………………..A mimo, to czytamy w Mat.22:37-40 „..Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.
…………….A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” I to nie koniec podziału! Bo Bóg te dwa Prawa dzieli na dalsze 10 Praw i one wyglądają tak:

Pierwsze prawo miłości Boga zostało podzielone na cztery praw
:
1)Nie będziesz miał innych bogów obok mnie
2)Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A ukazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
3)Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego.
4)Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelka swoja pracę. Ale siódmego dnia jest sabat ( święto) Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

 A drugie prawo miłości bliźniego, Bóg podzielił na 6 przykazań i one brzmią tak
1)Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni, którą Pan, Bóg twój, da tobie
2)Nie zabijaj.
3)Nie cudzołóż.
4)Nie kradnij.
5)Nie mów fałszywego świadectwa, przeciw bliźniemu swemu.
6) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Nie masz więc racji twierdząc, że wszystkie ustawy wchodzą w skład jednego prawa i są nie podzielne. One są Prawem, ale są podzielne i ich czas ważności, ma też swój czas, zgodnie z tekstami Kaznodziei Salomona 3:1 „Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę.”

4)Zadajesz też pytanie:
, Co się zmieniło, gdy przyszedł Syn Człowieczy – Jezus Chrystus? To, że jak wybrałem Jezusa, to przyjąłem Jego zbawienie z łaski i Jego drogę i Jego prawo, a nie Mojżesza.

Miły przyjacielu!! Tym
pytaniem, które zadajesz sam sobie, przeczysz sam sobie w wypowiedziach w punktach 1 jak i 2.
 Przecież twierdzisz, że Dekalog i Prawo Mojżeszowe jest jednym prawem! Dlaczego więc nie przyjąłeś i prawa Mojżesza i gdy zgrzeszysz nie składasz ofiary przebłagalnej z owieczki i własnoręcznie nie zabijasz jej tak, jak nakazuje prawo Mojżeszowe z kultu religijnego? Przeczytaj 3Mojż.4:32-35. To nie wiara zbawia nas, ale Jezus, a oto teksty:
1Tym.1:15. „Prawdziwa to mowa i w całej swej pełni, przyjęcia godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.”
Łuk. 19:10 „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić, to co, zginęło”  Mat.1:2
Izaj.33:22 „Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi”

Owszem
, jest wiele tekstów mówiących o tym, że do zbawienia potrzebna jest wiara i o tym mówi tekst z: Efez 2:8 „ Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wszystkie obrazy i cienie w kulcie ceremonialnym na ziemi, a nawet i w kulcie rzeczywistym dokonywane w Świątyni niebieskiej przez Arcykapłana, Jezusa Chrystusa mają swą wieczność do momentu zakończenia zamierzonego celu. Gdy zamierzony cel zostanie spełniony, wtedy wszystkie posługi i czynności  zbawcze ustają i Świątynia od tej chwili nie ma żadnego znaczenia. W Świątyni ziemskiej zamierzony cel  spełnił się w momencie złożenia ofiary Baraka, który gładzi grzechy całego świata na ołtarzu Golgoty. Wtedy Kapłaństwo i Świątynia ziemska wraz z całym obrządkiem kultowym, przestaje istnieć, gdyż cień spełnił swój zamierzony cel zgodnie z proroctwami.

Tak samo się rzecz ma i do kultu rzeczywistego w Świątyni niebieskiej, w której dokonuje się oczyszczenie i usprawiedliwienie grzeszników przez Arcykapłana; Jezusa Chrystusa. Rzeczywistość posługi Arcykapłana według porządku Melchizedeka też ma swój czas, i gdy ten czas nadejdzie i posługa zostanie zakończona Arcy kapłaństwo ustanie i nastąpi czas na drugie przyjście Jezusa Chrystusa na naszą ziemię jako Króla królów i Pan panów