Od grzechu do zbawienia

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
630332
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Spis treści

W dniu 23.marca 20129 roku otrzymałem list od pana Łukasza Z. następującej treści:
Witam
Jestem chrześcijaninem i zaciekawiły mnie Twoje artykuły i zapragnąłem coś dodać od siebie. Szukam prawdy i wierzę, że ten kto prosi Boga to ją otrzyma, tylko czy jesteśmy gotowi ją przyjąć. Przepraszam za jakość słów, ale nie jestem biegłym w piśmiennictwie i daleko mi do mądrości jaką ma wielu, tych którzy szukają Boga bądź z Nim chodzą.

 1. CHRZEŚCIJAŃSTWO WSPÓŁCZESNE A ZAKON
  Biblia mówi o dwóch prawach. Pierwsze prawo – czasowe, było spisane na polecenie Boga przez Mojżesza. Natomiast drugie prawo – wieczne, było spisane własnoręcznie przez Boga.

  Tego nie rozumiem, pierwsze prawo spisane na polecenie Boga i drugie wieczne spisane przez Boga. Czyż nie jest to jedno i to samo spisane prawo? Przykazania (Dekalog) i pozostałe ustawy wchodzą w skład jednego całego prawa, które jest nierozdzielne. Przecież prawo podane przez Ojca Boga Żywego na Horebie, jest jedno i wieczne, kto go wypełni będzie żył. Przyjęcie Dekalogu wyrytego na tablicach kamiennych jest wejściem w całe Prawo – Zakon, podany przez Mojżesza. Nie można wziąć tylko Dekalogu bez reszty, wszystko jest ważne co podał Bóg przez Mojżesza.
  Pytanie, co się zmieniło, gdy przyszedł Syn Człowieczy – Jezus Chrystus? To, że jak wybrałem Jezusa, to przyjąłem Jego zbawienie z łaski i Jego drogę i Jego prawo, a nie Mojżesza. Dzięki Jezusowi, Bóg Ojciec dał mi darmo do mojego wnętrza ducha swego Syna i On przez Niego daje mi swoje prawo do serca. Jak napisano, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto wierzy we mnie nie umrze na wieki. A święty Paweł, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co to oznacza? Że zbawiony jestem nie przez nakazy i przykazania Mojżesza, lecz przez wiarę w Chrystusa i pójście za Nim. Teraz jestem pod prawem Chrystusowym – jednak wielu, kto jest w duchu prawa, tego nie widzi, bo nie może i ciągle idą za prawem kamiennym. A jak napisano o tym prawie spisanym na kamieniach? Przeklęty człowiek, który go nie spełni. Jak zostanie człowiek przyłapany na łamaniu prawa, to na podstawie 2-3 świadków ma być ukamienowany. Natomiast Jezus uwolnił mnie od tego prawa, bo jestem i żyję w Chrystusie, który przez wiarę daje mi życie. Czy jestem bez prawa? Nie! Żyje pod prawem Chrystusowym, Duch Pański uczy mnie wszystkiego i też trzymam się królewskiego przykazania miłości, które dał nasz Pan Jezus. Gdy się kocha to nie ma kradzieży, zazdrości i wiele, wiele więcej. To wszystko jest proste, gdyż sam Bóg umacnia moje drogi w Chrystusie, tylko sama droga nie jest łatwa. Teraz jestem Chrystusowy, a nie Mojżeszowy. Przez chrzest dałem też świadectwo przed Bogiem, że moje życie należy do Pana, a nie do siebie. Może tak zwane 10 przykazań są uniwersalne, ale życie można zachować wchodząc przez tablice kamienne w całe prawo Mojżesza lub pójście za Jezusem Chrystusem, a jak wiadomo tą drogę utwierdził Bóg Ojciec, gdy dopuścił zniszczenie świątyni i nie ma już ofiar z krwi, tylko jest Chrystus. Taka ciekawostka. Pan Jezus wspomniał że Jan Chrzciciel mimo że największy zrodzony z niewiast, był najmniejszym w Królestwie Bożym – a on żył pod Zakonem Mojżeszowym.
  Jeszcze można się zastanowić, czy jak w całym Nowym Testamencie, gdy pisze przykazanie lub przykazania to odnosi się to zawsze do Dekalogu, czy może czegoś innego, jak słów Chrystusa i Jego przykazania miłości?
  Na koniec w skrócie, to jestem zbawiony, że wierzę w Jezusa Chrystusa i idę za Nim, czy przez spełnianie uczynków zakonu, jak Dekalog i reszta przepisów? Czym więc jest Nowe Przymierze i jakie są jego wymogi, czego prawdziwie wymaga od nas Bóg w Chrystusie? Nowy testament wskazuje na Jezusa Chrystusa i to On ma być wywyższony, a nie Zakon, tego uczy Duch Święty. wersety: J5:24, J6:40, FLP1:28, RZ4:4-5, DZ13:39, RZ13:8, GAL3:10-12, GA5:18, 1KOR9:21, 2KOR3:6, MT7:12, 1TM1:8, HBR9:10

  Łukaszu? Witam cię Serdecznie i cieszę się z twego listu, gdyż poszukując prawdy zawartej w Biblii i tylko w Biblii będziemy mogli skonfrontować swoje poglądy na różne tematy w niej zawarte. Po zapoznaniu się z moim artykułem masz pewne zastrzeżenia i tak na przykład.