Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810340
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Chodź Boga nie możemy widzieć, słyszeć czy dotknąć, to jednak nie pozostawił nas skazanych na błądzenie, wątpliwości i brak dowodów na Jego istnienie.

Zgodnie z tekstem Dz.Ap.14,15-17 Mogę powtórzyć wypowiedź Ap.Pawła, „ że Bóg nie omieszkał dawać o sobie świadectwa” Zanim przystąpimy do wskazania świadectw na istnienie Boga, chciałbym na początku przedstawić jedno opowiadanie, jakie usłyszałem z lat dziecinnych.

„ Jeden z turystów, który zwiedzał pustynne tereny zauważył, że jego przewodnik arab, każdego ranka o wschodzie słońca wychodzi na zewnątrz namiotu i rozkładając dywanik, klęka ku wschodowi słońca i modli się.  Gdy czynność ta była wykonywana każdego dnia, w pewnym momencie, zadaje swemu przewodnikowi następujące pytanie:, co ty robisz? Arab odpowiada, modlę się do Boga. Wówczas pada następne pytanie: Czy widziałeś Go?, Może, słyszałeś? Lub, dotknąłeś?. Arab odpowiedział – nie, nie słyszałem i nie widziałem. 

Następnego dnia ów turysta wstał bardzo rano, jeszcze przed wschodem słońca, była pogoda i niebo świeciło przepięknymi światełkami gwiazd. W pewnym momencie zauważył ślady lwa, które były wokół jego, namiotu. Przerażony przybiegł do swego przewodnika i mówi, koło mego namioty krążył lew, tak jakby chciał wtargnąć do mego namiotu. Wtedy arab zadaje mu takie same pytania, jakie usłyszał od niego, poprzedniego dnia. Czy widziałeś go? Czy dotknąłeś go?, A, może słyszałeś? Pada odpowiedź, nie. Wtedy arab wyprowadza go na zewnątrz namiotu i udziela lekcji poglądowej. Pytałeś mnie czy widziałem Boga, oto moja odpowiedź. Tak, widzę Go, co dnia i mówi, spójrz w górę i zobacz, oto ślady Boga, które pozostawił. Całe niebo, które widzisz jest Jego dziełem twórczym. Tak, jak poznałeś po śladach, że przed namiotem był lew, tak ja w przyrodzie i wszechświecie widzę ślady mego Boga, a to znaczy, że On istnieje.”

JEŚLI NIE WIERZYSZ, ŻE BÓG ISTNIEJE TO ZASTANÓW SIĘ LUB:

1.”Pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci” (Job.12,7-10)
2." Przypatrz sie liliom polnym " Mat. 6,26
3. Zapoznaj sie z wersetem Apostoła Pawła do Rzym. 1,19-20 " Niewidzilna Jego istota, to jest wiekuista Jego Moc i Bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach "
4. Spójrz w niebo Psalm 19,2 a usłyszysz jak " Niebiosa opowiadają chwałę Jego

5. 1 Mojż. 15,5 „ Spójrz ku niebu i policz gwiazdy „ Czy możesz je zliczyć?
6. Neh. 9,6 " Ty stworzyłeś niebiosa niebios i cały ich zastęp" Czy masz dowody na to, że tak nie jest?
7.Izaj. 50,6 " Podnieście ku górze oczy wasze i patrzcie: Kto to stworzył" Czy wszechświat mógł powstać samoistnie i w takim pięknym porządku?
8. Wejrzyj  w samego siebie. 2Mojż.4,11 i pomyśl: "Kto dał człowiekowi usta? albo kto uczynił go niemym, albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czysz nie Ja, Pan" 
9. Czy Ten, który uczynił ucho nie słyszy? lub oko, nie widzi? Czy zastanawiałeś się nad tym?
10. " Cudownie mnie stworzyłeś" Psalm 139,14. Czy współdziałanie komórek: mózgu, oka, ucha, uczuć, itp mogło powstać same, bez ingerencji Stwórcy?

 W ludzkim organizmie znajdują się zdumiewające dowody genialnego zaprojektowania, koordynacji, przystosowania i twórczego zaplanowania, podobne do tych, jakie widzimy na ziemni i niebie. Rozważ takie cuda organizmu jak: żywa komórka, serce, mózg, oko, cud reprodukcji i rozwoju, procesy chemiczne, zdumiewający system obronny i zdolność regeneracji.. Czy to wszystko, co dzieje się w organizmie człowieka i całej przyrodzie oraz galaktyce jest przypadkiem?, Czy zaprojektowane przez inteligentną: rozumną osobę, którą jest Bóg Stworzyciel.? W tym przypadku nie może być mowy na kompromisowe wyjaśnienia.

A może jest tak, jak w anegdocie o zegarku, który sam się zrobił?

Pewnej nocy Pan Kowalski obudził się z niepokojem. Leżał bez ruchu i nadsłuchiwał. W pewnej chwili usłyszał pewne dźwięki od strony stolika. Zapalił lampkę nocną i zobaczył zdumiewającą scenę. Na stoliku dział się prawdziwy cud! Części zegarka poruszały się, jakby były żywe! Obudowa zegarka była otwarta, a części kolejno podpełzały do niej i układały się na swoich miejscach, jakby kierowała nimi niewidzialna siła.. Pan Kowalski ze zdziwieniem patrzył, jak sprężyny, wahadełko i trybiki wskoczyły na miejsce i dopasowały się do siebie. Potem tarcza i wskazówki pojawiły się na swoim miejscu, a następnie śrubki zaczęły wkręcać się na swoje miejsca. Na końcu obudowa zamknęła się mocno i pewnie. Po chwili sprężyny same się nakręciły i zegarek zaczął chodzić rytmicznie: Tik-tak, tik-tak, tik-tak.”

Czy wierzysz w tę historię? Nie ma to sensu, prawda?

Jednak coś tak fantastycznego, jak spontaniczne powstanie zegarka, byłoby niczym w porównaniu ze spontanicznym powstaniem: oka, ucha, mózgu, nie mówiąc o całym wszechświecie!

Przypatrz się pięknym motylom, konstrukcji ptasich piór, czy płatkom śniegu, przestudiuj migrację ptaków, organizację pracy pszczół czy mrówek a przekonasz się, że te i inne zjawiska zbadane i niezbadane przez człowieka, poświadczą, że jedynym wyjaśnieniem jest to, iż człowiek nie powinien przypisywać tego rodzaju zjawiskom, i tajemnic świata przyrody, przypadkowi.

Cały wszechświat łącznie z naszą planetą jest dziełem samego Boga.

Apostoł Paweł w swym liście do Hebrajczyków 3, 4 w tak mówi. „ Każdy Dom jest przez kogoś budowany, lecz Tym, który wszystko zbudował, jest BÓG

Myśli do w/w artykułu zaczerpnięto z opracowań Franka Breadena „ Lekcja 1”.