Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
653008
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

 

Witam Cię serdecznie!..........................................................................................
 List twój odebrałem w dniu 12. 01.2013 R. Piszesz, że cię do tej pory nikt nie odwiedził. Tym się nie martw na pewno ktoś cię odwiedzi tylko później.  Piszesz też, że w bibliotece Zakładu Karnego mogą być tylko książki, więc spytaj też, czy przyjmą książki o treści religijnej. A czy ty możesz posiadać swój magnetofon kasetowy, wtedy wysłałbym ci na własność. Następne pytanie związane jest z chęcią studiowania Biblii, którą w części poznałeś w Korespondencyjnej Szkole Biblijnej w Bielsku Białej. Czy posiadasz Biblie? Jeśli nie, to z chęcią ci ją wyślę. Chętnie podejmę się zadania, o które prosisz, ale tylko drogą listową. To jednak pociąga za sobą pewne koszta. Czy palisz papierosy? Jeśli tak, to rzuć je! Zaoszczędzi to pewne fundusze na znaczki i przyczynić się może, do lepszego samopoczucia i zdrowia. Zadawaj w liście pytania na różne tematy związane z Bogiem, wiarą i religią, a ja będę starał się na nie odpowiadać szczegółowo.. W ten sposób poznasz Boga i jego zasady wiary, życia i postępowania każdego człowieka, który pragnie żyć z Jego wolą i Przykazaniami. Ciekawi mnie czy rozpocząłeś czytać książeczkę, którą ci wysłałem, jeśli tak to z chęcią przyjmę informacje czy ci się spodobała. Pragnę abyś był szczery w odpowiedziach i pisał mi nie tylko czy ci podoba się, ale zadawał pytania, jeśli coś nie rozumiesz lub też posiadasz inną wiedzę na temat przeczytanych rozdziałów. Tylko wymiana zdań może przyczynić się do zrozumienia CZYTANEJ KSIĄŻKI I BIBLII. To jest jedyna reguła do poznania tematu, który cię interesuje. Pytasz się, czy jestem pastorem? Nie, nie jestem nim. Ale wypowiedziane słowa Apostoła Piotra, do zwykłych ludzi, takich, jakim ty i ja jesteśmy i wszystkich tych, którzy poznali Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa i zaczęli żyć zgodnie z Jego zasadami., Mówi on: Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności, do cudownej swojej światłości 1 Piotr 2:9” BW Czy zrozumiałeś ten werset o co w nim chodzi? Mówi on, że jeśli i ty uwierzysz  w Boga i zaakceptujesz swą wiarę przez chrzest Święty to wtedy Bóg przyjmuje cię za swego syna i stajesz się, kapłanem nabytym przez Boga . Dla jakiego celu? Abyś rozgłaszał cnoty tego który  Cię  powołał z ciemności do cudownej swojej  światłości Temu celowi warto żyć i poświęcić się be reszty!
 Jednocześnie wysyłam Ci następną książkę:, Aby Poznać Boga – używaną i kilka miesięczników Znaki Czasu pisanego w różnych okresach czasowych i jeden miesięcznik Głos Adwentu poświęcony na Tydzień modlitwy z 1010 Roku. Czekam z niecierpliwością na następny list.  Serdecznie cię pozdrawiam i życzę, choć w niedogodnościach, Wiele Błogosławieństw Bożych i zdrowia.
 Twój przyjaciel Janek
PS Książki które wysyłam do ciebie, są twą własnością. Natomiast jeśli biblioteka przyjmie książki o treści religijnej wyśle je osobą paczką.

 

 

 

 

Witam Serdecznie wszystkich w przeddzień Wielkiego Święta  "bożego narodzenia" obchodzonego poprzez niemalże wszystkie kościoły przyznające się do chrześcijaństwa. Nie o tym jednak święcie chciałbym dzisiaj mówić, gdyż możecie je znaleźć w linku:...............................................................................................
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/204-wiktor-bardyn-pytanie-2.html
Dzisiaj chciałbym mówić o innym święcie, które jest pamiątką uczczenia i uwielbienia największego zwodziciela wszechświata jakim jest Lucyfer. Dlatego zachęcam do lektury z dr Alfreda Palli. Po każdej lekturze, zachęcam do wymiany poglądów pisząc w Księdze Gości lub na adres podany na pierwszej stronie niniejszej strony internetowej.

 


Błogosławienie dzieci w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego stają się, coraz częstszymi uroczystościami w Zborze. Uroczystości takie w tym roku miały miejsce w Podkowie Leśnej i w Warszawie, co przedstawia zdjęcie z artykułu i kazanie z Podkowy Leśnej z dnia 14.04.2012Kazanie ze Zboru w Podkowie Leśnej posłuchać można poniżej

DOTYCHCZAS mogliście poznać moje zrozumienie i pogląd na temat " Boga”, który występuje w liczbie pojedynczej,  jako  Jahwe  i  w liczbie mnogiej , jako " Elohim" w Starym Testamencie, a objawiony w swej całej pełni w Nowym Testamencie, występując, jako;  Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostały one opublikowane w linkach:
1)- http://konfrontacje.com.pl/artykuly/pozostale/85-odspowiedz-na-drugi-list-pani-heleny.html
2)- http://konfrontacje.com.pl/artykuly/pozostale/88-odpowiedz-na-trzeci-list-pani-heleny.html
3)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/225-wiktor-bardadyn-pytanie-6.html
4)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/203-rafaldejko-pytania-cz-17.html
5)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/186-rafaldejko-pytaniua-i-odpowiedzi-16.html
       A teraz pragnę dać odpowiedź wszystkim tym, którzy zadawali mi pytania, „ jaką naukę głoszą Adwentyści na temat Boga i trójcy? Nauka ta zawarta jest w skserowanym artykule, który przedstawiam poniżej. Zapraszam do zapoznania się z nim i porównania, czy moje wywody są zbieżne? Czy przeciwstawne i kontrowersyjne?  Zapraszam do studium!!

Gdy pisałem o Bestii z Morza w jednym z akapitów zacytowałem wypowiedź - Jezuity Ignacego Loyoli i nie rozumiałem w pełni, dlaczego decyduje się on świadomie grzeszyć wypowiadając takie słowa : „Jeśli coś wydaje mi się białe, będę twierdził, że to jest czarne, skoro hierarchia Kościoła tak życzy. Widząc przed sobą jeden tylko cel, interes Kościoła". Czy Jezus w nauczaniu kłamał, aby zyskać popularność, sławę i zwolenników? Czy takie dał polecenie, aby Kościół, który pozostawił na ziemi posługiwał się kłamstwem? Ponadto Jezuici uważają, że z wrogami Kościoła, bezwzględnie na to kim są, osobami prywatnymi, całymi klasami, czy rządami należy nie przebierając w środkach walczyć z nimi. (R. Wipper. Historia Kościoła 1907 dz. Cyt. S.70). Dopiero po zapoznaniu się z rotą przysięgi Zakonu zrozumiałem w jaki celu zakon ten został powołany przez papiestwo. Gdy studiuje się historię Kościoła i jego nauki z konfrontacją z naukami Pisma Świętego, to zauważamy same kłamstwa począwszy od IV wieku naszej ery do czasów nam współczesnych. Waro w tej sprawie zapoznać się tez z linkiem:
1)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/78-effatha-w-konfrontacji-z-adwentystami.html
2)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/80-effatha-w-konfrontacji-z-adwentystami-cz-ii.html
 Zapraszam do lektury.