Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798535
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

 

Witam Serdecznie wszystkich w przeddzień Wielkiego Święta  "bożego narodzenia" obchodzonego poprzez niemalże wszystkie kościoły przyznające się do chrześcijaństwa. Nie o tym jednak święcie chciałbym dzisiaj mówić, gdyż możecie je znaleźć w linku:...............................................................................................
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/204-wiktor-bardyn-pytanie-2.html
Dzisiaj chciałbym mówić o innym święcie, które jest pamiątką uczczenia i uwielbienia największego zwodziciela wszechświata jakim jest Lucyfer. Dlatego zachęcam do lektury z dr Alfreda Palli. Po każdej lekturze, zachęcam do wymiany poglądów pisząc w Księdze Gości lub na adres podany na pierwszej stronie niniejszej strony internetowej.

 


Błogosławienie dzieci w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego stają się, coraz częstszymi uroczystościami w Zborze. Uroczystości takie w tym roku miały miejsce w Podkowie Leśnej i w Warszawie, co przedstawia zdjęcie z artykułu i kazanie z Podkowy Leśnej z dnia 14.04.2012Kazanie ze Zboru w Podkowie Leśnej posłuchać można poniżej

DOTYCHCZAS mogliście poznać moje zrozumienie i pogląd na temat " Boga”, który występuje w liczbie pojedynczej,  jako  Jahwe  i  w liczbie mnogiej , jako " Elohim" w Starym Testamencie, a objawiony w swej całej pełni w Nowym Testamencie, występując, jako;  Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostały one opublikowane w linkach:
1)- http://konfrontacje.com.pl/artykuly/pozostale/85-odspowiedz-na-drugi-list-pani-heleny.html
2)- http://konfrontacje.com.pl/artykuly/pozostale/88-odpowiedz-na-trzeci-list-pani-heleny.html
3)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/225-wiktor-bardadyn-pytanie-6.html
4)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/203-rafaldejko-pytania-cz-17.html
5)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/186-rafaldejko-pytaniua-i-odpowiedzi-16.html
       A teraz pragnę dać odpowiedź wszystkim tym, którzy zadawali mi pytania, „ jaką naukę głoszą Adwentyści na temat Boga i trójcy? Nauka ta zawarta jest w skserowanym artykule, który przedstawiam poniżej. Zapraszam do zapoznania się z nim i porównania, czy moje wywody są zbieżne? Czy przeciwstawne i kontrowersyjne?  Zapraszam do studium!!

Gdy pisałem o Bestii z Morza w jednym z akapitów zacytowałem wypowiedź - Jezuity Ignacego Loyoli i nie rozumiałem w pełni, dlaczego decyduje się on świadomie grzeszyć wypowiadając takie słowa : „Jeśli coś wydaje mi się białe, będę twierdził, że to jest czarne, skoro hierarchia Kościoła tak życzy. Widząc przed sobą jeden tylko cel, interes Kościoła". Czy Jezus w nauczaniu kłamał, aby zyskać popularność, sławę i zwolenników? Czy takie dał polecenie, aby Kościół, który pozostawił na ziemi posługiwał się kłamstwem? Ponadto Jezuici uważają, że z wrogami Kościoła, bezwzględnie na to kim są, osobami prywatnymi, całymi klasami, czy rządami należy nie przebierając w środkach walczyć z nimi. (R. Wipper. Historia Kościoła 1907 dz. Cyt. S.70). Dopiero po zapoznaniu się z rotą przysięgi Zakonu zrozumiałem w jaki celu zakon ten został powołany przez papiestwo. Gdy studiuje się historię Kościoła i jego nauki z konfrontacją z naukami Pisma Świętego, to zauważamy same kłamstwa począwszy od IV wieku naszej ery do czasów nam współczesnych. Waro w tej sprawie zapoznać się tez z linkiem:
1)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/78-effatha-w-konfrontacji-z-adwentystami.html
2)-http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/80-effatha-w-konfrontacji-z-adwentystami-cz-ii.html
 Zapraszam do lektury.

Część II artykułu zawiera stron od 8 do 15: