Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
652990
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

Część II artykułu zawiera stron od 8 do 15:


 
Obok wymiany zdań na temat Świątyni Niebieskiej, pragnę przedstawić artykuł, który został skanowany z książki „ Wierzyć tak jak Jezus” na temat Służby Jezusa w Świątyni Niebieskiej. Artykuł przedstawia, a raczej przenosi nas ze świątyni ziemskiej, do świątyni niebieskiej, w której służy Jezus Chrystus, jako arcykapłan według porządku Melchizedeka, a nie porządku Lewickiego. Artykuł wyjaśnia znaczenie symboli w kulcie starotestamentowym, które zostały urzeczywistnione w nowym przymierzu w Jezusie Chrystusie. 
Artykuł ze względu na jego piętnasto stronicową objętość podzieliłem na dwie części.
Link do dyskusji na temat świątyni
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/241-wiktor-bardadyn-10-swiatynia.html
Zapraszam do lektury części I.

 

 Pierwszej kolejności chciałbym zaproszić do studium książki Wielkiego Boju, Którą będziecie mogli czytać w linku:
1) http://www.chrystus.com.pl/e-booki/wielki_boj/wb35.htm


W żydowskim roku religijnym występowały siedem głównych świąt ceremonialnych związanych z okresami pór roku.
A. Wiosna
W okresie tym obchodzono cztery szczególne święta. Są to: Pascha, Przaśniki, Pierwociny, ·Pięćdziesiątnica. Wszystkie cztery święta są też ściśle powiązane z kalendarzem rolniczym gdyż trwają w okresie żniw jęczmiennych (marzec-kwiecień) 3Mojż.23, 1-13.
Święta wyżej wymienione rozpoczyna PASCHA –w dniu 14 nisan na początku żniw jęczmiennych, a po wieczerzy paschalnej w dniu 15 nisan święto PRZAŚNIKÓW, które trwa siedem dni. W następnym dniu Przaśników - 16 nisan rozpoczyna się Święto PIERTWOCIN, w którym po zżęciu pierwszego snopa jęczmiennego przynoszono go do świątyni, by go potrząsać przed obliczem Pana 3Moj23,10-11. Święta Przaśników i Pierwocin są świętami ściśle z sobą związane. Po pięćdziesięciu dniach od momentu podniesienia pierwszego snopa nastaje święto PIĘĆDZIESIĄTNICY.
Symbole i wypełnienie w wyżej wymienionych sabatach


Władysław Polok emerytowany kaznodzieja w Znakach Czasy napisał:
Jeden
z wybitnych historyków europejskich minionego stulecia powiedział, że każdy europejczyk ma ranę w sercu. Każdy też Polak po roku 1975 miał podobna ranę - była nią utracona na 123 lata niepodległość Polski. Była to też przyczyna ciągłych powstań i buntów, chociaż nie miały szans powodzenia. Faktycznie od czasu upadku imperium zachodniorzymskiego ( 476 rok n.e.) historie Europy należałoby nazwać dziejami walki o jej ponowne zjednoczenie. Wysiłki te nie były pozbawione sukcesów. Wystarczy wspomnieć, Karola Wielkiego, Karola V Habsburga, Ludwika XIV, Napoleona, ambicje Hitlera i wielu innych. Po Każdej takiej próbie pozostawały płaczące wdowy i sieroty, zrujnowana ziemia zroszona krwią i potem. Czy Europa i świat nigdy nie będą zjednoczone? Czy urzeczywistnienie tych … ( Ciąg Dalszy artykułu w dokumencie skanowanym jak niżej)