Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798535
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne


 
Obok wymiany zdań na temat Świątyni Niebieskiej, pragnę przedstawić artykuł, który został skanowany z książki „ Wierzyć tak jak Jezus” na temat Służby Jezusa w Świątyni Niebieskiej. Artykuł przedstawia, a raczej przenosi nas ze świątyni ziemskiej, do świątyni niebieskiej, w której służy Jezus Chrystus, jako arcykapłan według porządku Melchizedeka, a nie porządku Lewickiego. Artykuł wyjaśnia znaczenie symboli w kulcie starotestamentowym, które zostały urzeczywistnione w nowym przymierzu w Jezusie Chrystusie. 
Artykuł ze względu na jego piętnasto stronicową objętość podzieliłem na dwie części.
Link do dyskusji na temat świątyni
http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/241-wiktor-bardadyn-10-swiatynia.html
Zapraszam do lektury części I.

 

 Pierwszej kolejności chciałbym zaproszić do studium książki Wielkiego Boju, Którą będziecie mogli czytać w linku:
1) http://www.chrystus.com.pl/e-booki/wielki_boj/wb35.htm


W żydowskim roku religijnym występowały siedem głównych świąt ceremonialnych związanych z okresami pór roku.
A. Wiosna
W okresie tym obchodzono cztery szczególne święta. Są to: Pascha, Przaśniki, Pierwociny, ·Pięćdziesiątnica. Wszystkie cztery święta są też ściśle powiązane z kalendarzem rolniczym gdyż trwają w okresie żniw jęczmiennych (marzec-kwiecień) 3Mojż.23, 1-13.
Święta wyżej wymienione rozpoczyna PASCHA –w dniu 14 nisan na początku żniw jęczmiennych, a po wieczerzy paschalnej w dniu 15 nisan święto PRZAŚNIKÓW, które trwa siedem dni. W następnym dniu Przaśników - 16 nisan rozpoczyna się Święto PIERTWOCIN, w którym po zżęciu pierwszego snopa jęczmiennego przynoszono go do świątyni, by go potrząsać przed obliczem Pana 3Moj23,10-11. Święta Przaśników i Pierwocin są świętami ściśle z sobą związane. Po pięćdziesięciu dniach od momentu podniesienia pierwszego snopa nastaje święto PIĘĆDZIESIĄTNICY.
Symbole i wypełnienie w wyżej wymienionych sabatach


Władysław Polok emerytowany kaznodzieja w Znakach Czasy napisał:
Jeden
z wybitnych historyków europejskich minionego stulecia powiedział, że każdy europejczyk ma ranę w sercu. Każdy też Polak po roku 1975 miał podobna ranę - była nią utracona na 123 lata niepodległość Polski. Była to też przyczyna ciągłych powstań i buntów, chociaż nie miały szans powodzenia. Faktycznie od czasu upadku imperium zachodniorzymskiego ( 476 rok n.e.) historie Europy należałoby nazwać dziejami walki o jej ponowne zjednoczenie. Wysiłki te nie były pozbawione sukcesów. Wystarczy wspomnieć, Karola Wielkiego, Karola V Habsburga, Ludwika XIV, Napoleona, ambicje Hitlera i wielu innych. Po Każdej takiej próbie pozostawały płaczące wdowy i sieroty, zrujnowana ziemia zroszona krwią i potem. Czy Europa i świat nigdy nie będą zjednoczone? Czy urzeczywistnienie tych … ( Ciąg Dalszy artykułu w dokumencie skanowanym jak niżej)Zacząłem po raz drugi pilnie studiować książkę siostry E. White „ Ze Skarbnicy Świadectw T.II” i tak czytając ją zastanawiam się nad tym, skąd ona mogła przewidzieć, wydarzenia, które będą działy się w naszym i nie tylko w polskim Kościele adwentystycznym, które obecnie przeżywamy. Na pozór wierni wyznawcy raptownie stają się, jak sami twierdzą „gorącymi” współbraćmi, którzy przez swój nieodrodzony charakter wysyłają różne napastliwe, listy zachęcając do buntu innych przeciwko kierownictwu Kościoła i jego Rady. Czy ten sposób reagowania jest słuszny? Godny do naśladowania i popierania go? Czy objawy tegoż ducha pochodzą od Ducha Bożego? Czyż nie jest to duch: Koracha, Datana, Abirama z 4.Mojżeszowej i 16 rozdziału?;  Ezdr.4,18-19.
Jakie rady daje nam E. White w świadectwach? Zapraszam do przeczytania jej wypowiedzi!