Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
642652
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

O Bestii tej w Ob.13, 11-17 tak jest napisano „Potem ujrzałem inną, Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak, iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed Bestią, mówiąc by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak, iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto niema znamienia, imienia Bestii lub liczby jej imienia. Przeanalizowanie tych wersetów jest bardzo ważne, gdyż pomagają nam w zrozumieniu proroctwa z Objawienia 13, 1-10, mówiące o bestii z siedmioma głowami. Po dokładnym przestudiowaniu tego zagadnienia dowiemy się, że tą siódmą głową bestii będą Stany Zjednoczone Ameryki.

 

W Objawieniu 13, 1-10 o pierwszej Bestii tak jest napisane „ I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diamentów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej, jakoby niedźwiedzia, paszcza jej, jakoby paszcza lwa  A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę, I ujrzałem jedną z jej głów jakoby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna, została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii i Bestii pokłon oddali mówiąc: Któż podobny jest do Bestii, i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano Jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem, i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niech posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem, mieczem musi być zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”

 

Aby zrozumieć naukę o sądzie „ przyszłym”, o którym mówi Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich. 24,25.” Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość, odejdź; w sposobnej chwili każę cię zawezwać”, należałoby przenieść się w odległą przeszłość, do Starego Testamentu. W Izraelu rok religijny rozpoczynał się świętem Paschy i ofiarowaniem snopa podnoszenia, oraz świętem Pierwocin – Zielonymi Świętami. Jesienią, obchodzone były święta Trąbienia, Dzień Pojednania, Święto Namiotów, a każdy 50 rok Świętem jubileuszowym. Służba kapłańska w świątyni, ofiarowanie zwierząt, kolejność posługi kapłańskiej, kadzenie przed skrzynią przymierza i cały ceremoniał kultowy, wraz z wyżej wymienionymi świętami, rzucają cień na wydarzenia związane ze służbą w przybytku niebieskim naszego Zbawiciela, jako Najwyższego Kapłana i Jego powrotem na naszą ziemię. Niektóre „ cienie” zostały spełnione w 31r. n.e. Wraz ze śmiercią „ baranka” symbolizującego Jezusa Chrystusa. Wszystkie czynności, kultowe w świątyni wskazywały na „ przyszłego Mesjasza, który miał przyjść i wykupić człowieka z jego grzechów, przez własną śmierć, bo za przestępstwo zakonu, jest śmierć” Rzym, 5, 12: 5, 12. Za mój i twój grzech umiera „baranek, który gładzi grzechy świata”, Jezus Chrystus (Jana 1, 29) Wraz ze śmiercią naszego Zbawcy, „cień przyszłych rzeczy” spełnia się „zasłona przybytku rozrywa się na dwie połowy z góry na dół. (Mat.27, 51) i kapłaństwo, jak i cały kult świątyni ziemskiej, od tej chwili niema już, żadnego znaczenia. 

 Proroctwa w Piśmie Świętym odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż zawierają w sobie nauki z czasów przeszłych, na czas teraźniejszy i czas przyszły. Prorocy powoływani byli przez samego Boga lub z polecenia Bożego przez wskazanych proroków jak p.n. Elizeusza przez Eliasza, a Samuela, Mojżesza, Izajasza, Jeremiasza, Daniela itd., przez samego Boga.(1 Mój.3,10-18; 1 Sam.3,10-15; Iz.6,1; Jer.1,2; Ezech.1, 28.;2,1, Dan.2,19; 7,1) Chrystus nauczając uczniów często korzystał z pism prorockich„ Zaczynając „ od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach o Nim napisane było” ( Łuk.24,27) Biblia mówi: w Ob.1, 3 „ Błogosławiony jest ten, co czyta, słucha i strzeże tego, co w nich jest zapisane, bo chwila jest bliska.” O proroctwach mówi też Apostoł Piotr w 2 liście 1, 19 „Mamy mocniejszą mowę prorocką, a dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.”Dlatego w dzisiejszym czasie,  gdy większość proroctw się wypełniła, ważne jest, aby studiować i badać, te proroctwa, które dotyczą czasu końca. Takim proroctwem, jest proroctwo o dwóch tysiącach i trzystu dniach ( latach), po, których świątynia odzyska swoje prawa.Dan.8,14. Proroctwo to mówi o „ odzyskaniu prawa świątyni”, które zostało utracone, poprzez wprowadzenie do kultu religijnego mszy świętej, w której opłatek stanowi „ rzeczywiste ciało Chrystusa a wino rzeczywistą krew Chrystusa. Ofiary tego rodzaju są obrzydliwością dla Pana, gdyż znaczenie Świątyni niebieskiej traci prawo, poznania, roli i znaczenia służby Chrystusa w Świątyni niebieskiej po Jego zmartwychwstaniu.