Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
670834
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

Mail od Darka z dnia 15.09.2007  14:52

Witam! Mieszkam w Berlinie i chce prosić o pomoc. Gdzieś w Piśmie Św. wyczytałem, że Pan Bóg po Armagedonie weźmie tylko wybraną liczbę ludzi (ok. 144 tys.) i Mam w domu Pismo Św. Starego i  Nowego Testamentu i normalne Pismo Św. Są one wydane Przez Benedyktynów Tynieckich  Koniecznie chce znaleźć  taki werset jak napisałem powyżej. Proszę mi to ułatwić i pomóc mi to znaleźć w Piśmie Św. D.Gotszalk. Pozdrawiam i czekam na odp.

Panie Darku Serdecznie witam!

W Piśmie Świętym nie znajdzie Pan nigdzie takiego stwierdzenia, że liczba 144 tysiące zabrana będzie do nieba przed czy po Armagedonie. Nie mniej o liczbie 144 tysiące i zabraniu ich do nieba jak i o Armagedonie Pismo Święte mówi. Aby można było dokładnie zrozumieć to, co chciał przedstawić Jan w swych opisach o Armagedonie, jak i o liczbie 144 tysiącach, musimy najpierw zrozumieć, czego dotyczy Armagedon i jacy to ludzie opieczętowani pieczęcią Bożą na czołach zostali zaliczeni do tej grupy.

O Bestii tej w Ob.13, 11-17 tak jest napisano „Potem ujrzałem inną, Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak, iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed Bestią, mówiąc by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak, iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto niema znamienia, imienia Bestii lub liczby jej imienia. Przeanalizowanie tych wersetów jest bardzo ważne, gdyż pomagają nam w zrozumieniu proroctwa z Objawienia 13, 1-10, mówiące o bestii z siedmioma głowami. Po dokładnym przestudiowaniu tego zagadnienia dowiemy się, że tą siódmą głową bestii będą Stany Zjednoczone Ameryki.

 

W Objawieniu 13, 1-10 o pierwszej Bestii tak jest napisane „ I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diamentów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej, jakoby niedźwiedzia, paszcza jej, jakoby paszcza lwa  A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę, I ujrzałem jedną z jej głów jakoby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna, została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii i Bestii pokłon oddali mówiąc: Któż podobny jest do Bestii, i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano Jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem, i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niech posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem, mieczem musi być zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”

 

Aby zrozumieć naukę o sądzie „ przyszłym”, o którym mówi Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich. 24,25.” Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się: Na teraz dość, odejdź; w sposobnej chwili każę cię zawezwać”, należałoby przenieść się w odległą przeszłość, do Starego Testamentu. W Izraelu rok religijny rozpoczynał się świętem Paschy i ofiarowaniem snopa podnoszenia, oraz świętem Pierwocin – Zielonymi Świętami. Jesienią, obchodzone były święta Trąbienia, Dzień Pojednania, Święto Namiotów, a każdy 50 rok Świętem jubileuszowym. Służba kapłańska w świątyni, ofiarowanie zwierząt, kolejność posługi kapłańskiej, kadzenie przed skrzynią przymierza i cały ceremoniał kultowy, wraz z wyżej wymienionymi świętami, rzucają cień na wydarzenia związane ze służbą w przybytku niebieskim naszego Zbawiciela, jako Najwyższego Kapłana i Jego powrotem na naszą ziemię. Niektóre „ cienie” zostały spełnione w 31r. n.e. Wraz ze śmiercią „ baranka” symbolizującego Jezusa Chrystusa. Wszystkie czynności, kultowe w świątyni wskazywały na „ przyszłego Mesjasza, który miał przyjść i wykupić człowieka z jego grzechów, przez własną śmierć, bo za przestępstwo zakonu, jest śmierć” Rzym, 5, 12: 5, 12. Za mój i twój grzech umiera „baranek, który gładzi grzechy świata”, Jezus Chrystus (Jana 1, 29) Wraz ze śmiercią naszego Zbawcy, „cień przyszłych rzeczy” spełnia się „zasłona przybytku rozrywa się na dwie połowy z góry na dół. (Mat.27, 51) i kapłaństwo, jak i cały kult świątyni ziemskiej, od tej chwili niema już, żadnego znaczenia.