Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
652991
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

Na skutek tego, że pierwotny Kościół chrześcijański powoli, ale systematycznie odchodził od czystej nauki Jezusa i apostołów, grupy wierne słowu Bożemu zaczęli tworzyć odrębne grupy wiernych. Były to grupy mniejszościowe, często prześladowane.

Chrześcijanie opierający swą wiarę tylko na Piśmie świętym, występują we wszystkich okresach chrześcijaństwa. Przywódcy tych grup starali się początkowo reformować Kościół wewnątrz jego struktur, ale na skutek silnego nacisku przywódców kościelnych o porzucenie nauk Biblijnych i odwołania wszystkich opublikowanych dzieł, zaczęły tworzyć się, Różne mniejszościowe kościoły protestanckie, które odrzuciły prymat papieski. Do najbardziej misyjnych grup należeli:

Od czasu Eliasza starotestamentowego minęły długie stulecia, a dzieło jego stało się inspiracją dla tych, którzy odważyli się stanąć w obronie Prawa Bożego. Odstępstwo od Przykazań Bożych z czasu Eliasza, było wielkie i spisane ku naszemu pouczeniu, gdyż i w obecnym czasie dzieje się podobnie. 1 Kor.10,11.12; Ap. Paweł tak mówi „Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży, był przysposobiony do każdego dobrego czynu. 2 Tm.3, 16.16”. Dzisiejsza ludzkość tak jak dawniej ma swego Baala i swoją Asztarte i tak samo pogrążone jest w bałwochwalstwie.

 

Biblia ukazuje wspaniałe ślady, które pozostawił Bóg, poprzez twórczą moc stworzenia wszechświata i wszystko to, co w nim się znajduje. Słowo Boże mówi: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.”

1 Mojż.1,31. Gdy spojrzymy dzisiaj na to, co nas otacza, widzimy nieszczęścia, skażenia, ból, śmierć, okrucieństwo, wojny, nienawiść. Zadajemy, więc pytanie:, dlaczego, w tym wspaniałym świecie, stworzonym, przez Boga, tak źle się dzieje? Czy w Biblii możemy odnaleźć odpowiedź na to pytanie? Tak! Biblia mówi nam, że sprawcą wszystkich nieszczęść i zła, które nas otacza jest nasz nieprzyjaciel. Jezus w przypowieści ilustruje to zagadnienie następująco: „ Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: >Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd, więc wziął się na niej chwast?< Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił.” Mat.13, 27-28 " Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie Mat. 14,39

Chodź Boga nie możemy widzieć, słyszeć czy dotknąć, to jednak nie pozostawił nas skazanych na błądzenie, wątpliwości i brak dowodów na Jego istnienie.

Jahwe jest hebrajskim imieniem Boga, przekazane Mojżeszowi, przez samego Boga. Imię to oznacza, „ ON JEST albo TEN, KTÓRY JEST”. Imienia tego, jako Jedynego Boga, Żydzi nie wymawiali. Wymawiał je jedynie arcykapłan. Jahwe wyraża istotę Boga wiecznego, Jego wieczne trwanie, Jego wieczne istnienie, Jego wieczną teraźniejszość.