Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
670809
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studyjne

Biblia ukazuje wspaniałe ślady, które pozostawił Bóg, poprzez twórczą moc stworzenia wszechświata i wszystko to, co w nim się znajduje. Słowo Boże mówi: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.”

1 Mojż.1,31. Gdy spojrzymy dzisiaj na to, co nas otacza, widzimy nieszczęścia, skażenia, ból, śmierć, okrucieństwo, wojny, nienawiść. Zadajemy, więc pytanie:, dlaczego, w tym wspaniałym świecie, stworzonym, przez Boga, tak źle się dzieje? Czy w Biblii możemy odnaleźć odpowiedź na to pytanie? Tak! Biblia mówi nam, że sprawcą wszystkich nieszczęść i zła, które nas otacza jest nasz nieprzyjaciel. Jezus w przypowieści ilustruje to zagadnienie następująco: „ Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: >Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd, więc wziął się na niej chwast?< Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił.” Mat.13, 27-28 " Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie Mat. 14,39

Chodź Boga nie możemy widzieć, słyszeć czy dotknąć, to jednak nie pozostawił nas skazanych na błądzenie, wątpliwości i brak dowodów na Jego istnienie.

Jahwe jest hebrajskim imieniem Boga, przekazane Mojżeszowi, przez samego Boga. Imię to oznacza, „ ON JEST albo TEN, KTÓRY JEST”. Imienia tego, jako Jedynego Boga, Żydzi nie wymawiali. Wymawiał je jedynie arcykapłan. Jahwe wyraża istotę Boga wiecznego, Jego wieczne trwanie, Jego wieczne istnienie, Jego wieczną teraźniejszość.

Różne kościoły i wyznania mają różne wyobrażenie o Bogu. Jedni uważają, że Bóg jest zmienny i w zależności od okoliczności zmienia swe poglądy, decyzje czy prawo. Inni znów, że jest omylny i dlatego przysłał swego Syna, aby Ten zmienił Prawo swego Ojca i przybił je do krzyża.  Są i tacy, którzy uważają, że Boga w ogóle nie ma.

Eliasz występuje w okresie żyjącego i działającego w królestwie północnym Izraela króla Achaba i jego syna Ochozjasza w około 873-853 r p.n.e. Jest on prorokiem występującym przeciwko wprowadzeniu bałwochwalstwa do kultu religijnego w Izraelu. Ten góral z gór Gileadu na wschód od rzeki Jordan, zaciekle walczy z figurkami i obrazami bogów fenickich, którym wystawia się  świątynie i buduje  gaje.