Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
810374
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

 Artykuł pochodzi z miesięcznika Znaki Czasu z września 2016 roku. Autor niniejszego artykułu wypowiedzi papieża, przeciwstawia z wypowiedziami Słowa Bożego, które są w konfrontacji z wypowiedziami duchowieństwa Kościoła katolickiego, począwszy od papieża a na zwykłym księdzu skończywszy..