góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612846
wspo
chrzest
umywanie

Spis treści

Kserokopie z poniższych materiałów skanowano z miesięcznika > Znaki Czasu < z czerwca 2018 roku.
Na podstawie niniejszej informacji opracowanej przez autora pana Jacka Tureckiego wynika, że fala protestu w walce o nadanie krzyżowi większego autorytetu przez władze świeckie, zaczęła obejmować większe kręgi w Unii Europejskie. Tym razem, obok Polski, zawrzało w Niemczech, państwie, w którym pod koniec reformacji europejskiej wystąpił Luter, domagając się reformy.
Luter widząc, że jego wysiłki reformatorskie nie przynoszą skutku w powrocie do nauk biblijnych, postanowił ostatecznie zerwać z Rzymem i w obecności tłumu studentów, uczonych i mieszkańców Wittenberga pali bullę papieską, wraz z prawami kanonicznymi i dekretami. Luter wprawdzie opiera się na Biblii i przyjął niektóre prawdy biblijne , lecz nie wszystkie. Dlatego w Kościele luterańskim doktryny wiary i nauki są prawie takie same jak w Kościele rzymskim.

A Jakie to są? Chciałbym niektóre przedstawić:
1) Luteranie i większość protestantów nie przyjęli naukę o dziesięciu przykazaniach, które dał Bóg, ale te, które zostały zmienione przez Kościół Rzymsko Katolicki, ustawą cesarza pogańskiego Rzymu. Głosi on, że Dniem Pańskim jest niedziela, pierwszy dzień tygodnia, a nie sobota siódmy dzień tygodnia zgodnie z czwartym przykazaniem.