Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
725025
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Dzięki uprzejmości kaznodziei Władysławowi Kosowskiemu, będziecie mogli państwo wysłuchać 14 wykładów dr Jona Paulina, które były wygłoszone na kempingu w Zatoniu ( 1995 rok) do około 900 uczestników. Wykłady obejmują nagrania kasetowe, które potrzebują przewertowania, aby można było ich wprowadzić do Internetu, dlatego wprowadzane będą sukcesywnie. Zachęcam do częstszego wchodzenia do Wykładów dr Jona Paulina aby nożna było przesłuchać ciągle powiększającą się ilość wprowadzanych nowych nagrań. =ZAPRASZAM=
 Jak uniknąć zwiedzenia 1 Czas 46:42  A.Ostatnie wydarzenia Nr.6

Ostatnia walka 2 Cz1  Czas 52:46   Ostatnie wydarzenia Nr.7


Ostatnia Walka 3 Cz2 Czas 56:46   Ostatnie wydarzenia Nr.8

Jak studiować Ks. Objawienia 4 Czas 48:23      Ostatnie wydarzenia Nr.9

Stary testament w Apokalipsie 5 Czas 46:21      Ostatnie wydarzenia Nr.10

 Interpretacja piątej pieczęci   6 Czas 45:44       Ostatnie wydarzenia Nr.12

Ewangelizacja sekularyzowanych 7 Czas 71:59 Pójdź za mną Nr. P1  

Cechy sekularyzacji   8 Czas  72:05                      Pójdź za mną Nr. P2

Wskazówki do studiowania Biblii 9  Czas 72:05 Pójdź za mną Nr. P7

Obiawienie Jezusa Chrystusa 10    Czas 44:17Ostatnie wydarzenia Nr.11    

Wskazówki do zachowania wiary 11 Czas 67:03 Pójdź za mną Nr. P3

Przekazywanie wiary 12 Czas 66:57                     Pójdź za mną Nr. P4 

Zasady przekazywanie wiary 13 Czas 71:56         Pójdź za mną Nr. P5

Interpretacja i stosowanie rad W.White Czas 56:22 Pójdź za mną P6