góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612847
wspo
umywanie
chrzest

Kazania


W tej zakładce znajdziesz kazania pastora, już emerytowanego, ale aktywnego w misji ewangelizacyjnej, w której czynnie uczestniczy w wykładach, kazaniach, wywiadach pisaniu artykułów i innych powierzonych mu zadań przez Kościół Adwentystów Dnia Śiódmego. Wszystkim tym, którzy tu zawitają ofiaruje koszyk pięknych róż. Serdecznie zaparaszam!
Kazanie w Warszawie 04.08.2012 Czas 39:01 


Kazanie w Warszawie 20,10,2012 Czas 54:21

Linki z: 1.wykładów:http://konfrontacje.com.pl/audycje/wyklady-biblijne/86-wykady-wpoloka.html
2. wywiadów: http://konfrontacje.com.pl/audycje/wywiady/87-wywiady-z-wl-polokiem.html

Andrzej Górski studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a po jej ukończeniu teologię w Seminarium Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W 1961 zostaje powołany do pracy w Kościele pełniąc różne funkcje takie jak: Kaznodzieja, Redaktor miesięcznika Znaki Czasu i Sekretarza tejże redakcji. Pisał artykuły, książki i wygłaszał kazania w zborach. Prowadził też wykłady Biblijne o różnej tematyce. W swoich zasobach archiwalnych posiadam tylko niektóre jego kazania, które przedstawiam w niniejszym serwerze, zachęcając do zapoznania się z nimi. Czynie to, dlatego, że wykłady jak i kazania ludzi, których pożegnaliśmy są zapomniane i niepublikowane, mimo tego, że zawierają cenne nauki i wskazania do ich wyżywania. ZAPRASZAM!

W dniu 22 czerwca 2011r gościł w warszawskim zborze dr Dariusz Jankiewicz – kaznodzieja i wykładowca na jednej z uczelni w USA, syn pastora Jana Jankiewicza zamieszkałego w Australii. W Warszawie wygłosił dwa kazania związane z uroczystością Wieczerzy Pańskiej, która w dniu tym miała miejsce w zborze Warszawa Centrum przy ulicy Foksal 8. Pierwsze kazanie związane było z apelem ewangelizacyjnym, który nawiązuje do uroczystości umywania nóg. Uroczystość ta odbywa się u Adwentystów w Polsce zawsze przed Wieczerzą Pańską. Siedząca obok mnie Adwentystka z Kijowa zadała mi pytanie, dlaczego w Polsce nie przestrzega się ewangelii i nie przeprowadza się umywania nóg po Wieczerzy Pańskiej tak, jak jest zapisane w Jana 13,4-5. Wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i począł umywać nogi.” Ponieważ rozpoczęło się kazanie, rozmowę naszą odłożono do przerwy przed rozpoczęciem drugiej części nabożeństwa. Dyskusja trwała przez całą przerwę a moje argumenty nie przekonywały drugą stronę. Udaliśmy się, więc na drugą część nabożeństwa, w której kazanie wygłosił gość Zboru warszawskiego. Związane ono było z ostatnią Wieczerzą Pańską, którą przeprowadził Jezus ze swymi uczniami w wieczerniku. Kazania poruszyło problem, z naszej dyskusji. Jeśli interesuję cię wyjaśnienie poruszonego tematu z pytania:, dlaczego przed Wieczerzą umywa się nogi, a nie po jej  zakończeniu?, posłuchaj obu kazań i sam rozważ, która wersja jest prawidłowa. Podziel się też swym rozważaniem w Księdze Gości lub pisz ma adres maila: ZAPRASZAM!

 

Leszek Czernicki, jeden ze starszych Zboru Warszawa Centrum, czynnie udziela się w pracy ewangelizacyjnej, charytatywnej i w kazaniu słowa Bożego w czasie nabożeństw jak i w nauczaniu religii młodzieży starszej. Przedstawione poniżej występy chórów i zespołów: "Advent Singers " i dziedzięcego "Psalm" sa jego dziełem. Jest z zawodu nauczycielem z dyplomem magisterskim. Niektóre kazania jak i występy chóralne i zespołowe z różnych akcji charytatywnych są opublikowane w niniejszych materiałach. Warto posłuchać.! ZAPRASZAM!

Dr Zdzisław Ples jest z wykształcenia psychologiem, teologiem. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Prowadzi wykłady na tematy psychologiczne, Biblijne, jak też każe Słowo Boże w różnych zborach na terenie kraju. Jest autorem książki „Żar wątpliwości” wydanej przez Wydawnictwo WSTH „Sigma Temporis” w Podkowie Leśnej. Jego wykłady na temat seksualności, różnic budowy ciała i psychiki mężczyzn i kobiet można przesłuchać w niniejszym serwisie w linku:
http://konfrontacje.com.pl/audycje/okolicznosciowe/107-wykady-zdzisawa-plesa.html