góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612847
wspo
chrzest
umywanie

Nabożeństwa

Zbór w Podkowie Lesnej posiada swój serwer, który chciałbym polecić, dla tych, którzy pragnć posłuchać, dobrych kazań, studium lekcji Szkoły Sobotniej i obejrzeć dobre filmy. A oto opis skróconej historii powstania nie tylko serwera ale i jego stacji tv.
 Tak mówią założyciele " Stacji tv" w Podkowie Leśnej:
Nasza historia zaczęła się w kwietniu 2008 roku, kiedy pojawił się pomysł powołania do życia telewizji internetowej, której zadaniem byłaby transmisja nabożeństw Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru w Podkowie Leśnej
Nie była to inicjatywa nowa, ale do tej pory zbór podkowiański zajmował się transmisją wyłącznie radiową, kiedy to w czerwcu 2005 roku Nadzieja.pl, ściśle związana ze społecznością lokalną, zaczęła próbne emisje. Choć próbna emisja telewizyjna w technologii Real Media miała miejsce przez kilka sobót już w 2003 roku, nie zdecydowano się na jej uruchomienie z powodu niewystarczającej jakości przekazu i braku szybkiego łącza z Internetem.
Obecnie transmitujemy przebieg całości nabożeństwa sobotniego, wraz z wyjątkowym w skali kraju wykładem lekcji Szkoły Sobotniej (przygotowywanym przez Nadzieja.pl wraz z wyznawcami zboru), a dzień później retransmisję apelu misyjnego, ewentualnych występów muzycznych oraz kazania ze Słowa Bożego. Czasami nadajemy starannie wyselekcjonowane filmy o tematyce religijnej, biblijnej czy społecznej, niebojące się poruszać tematów trudnych z chrześcijańskiego punktu widzenia. Emitujemy nasze materiały całą dobę, siedem dni w tygodniu. Słowem, coś, co miało służyć jedynie zborowi, dziś służy przede wszystkim poza nim, pozwalając zborom adwentystycznym w Polsce (a także poza nią) zapewnić obsługę pastorską w sobotę tam, gdzie nie jest to możliwe.


Nabożeństwa sobotnie, w których uczestniczą nadzwyczajne wydarzenia w Kościele, Diecezji, Zborze. Są t0:
Dzień Głosu Nadziei z 2009 r. Czas: 61:46


Nabożeństwo  w Radiu. Czas: 24:01

Z okazji Chrztu  Czas: 16:46 

Z okazji Tygodnia Modlitwy w 2009 r. Czas. 38:38

Z Okazji Zjazdu okgu mazowieckiego w 2009 r. Czas: 123 minut

Nabożeństwa sobotnie składają się z dwóch części. I część obejmuje: Pięśń pochwalną pochodzącą przeważnie ze składu hymnów. W czasie śpiewania tej pieśni, osoby prowadzące nabożeństwo, klękają i modlą się przed zgromadzeniem o błogosławieństwo tegoż nabożeństwa. Na rozpoczęcie nabożeństwa zgromadzenie śpiewa pieśń podaną przez prowadzącego nabożeństwo części pierwszej. Potem jest modlitwa z es-katedry. Po modlitwie Kierownik Szkoły Sobotniej zaprasza kaznodzieję miejscowego lub gościa do wygłoszenia krótkiego apelu ewangelizacyjnego, polegającego na przesłaniu ewangelii dla zgromadzenia. Po apelu ewangelizacyjnym, zgromadzenie dzieli się na grupy, w klasach szkoły sobotniej by wspólnie studiować słowo Boże. Do tego celu służy podręcznik „ Lekcji Szkoły Sobotniej” wydawany kwartalnie. Po zakończeniu studium, zgromadzenie zajmuje swoje miejsca, by wysłuchać zachęty do zebrania darów przeznaczonych na misję globalną. Po zebraniu darów, zgromadzenie odśpiewa pieśń, potem modlitwą z es-katery kończy się nabożeństwo części pierwszej. W czasie przerwy 5-10 minutowej odczytuję się ogłoszenia lub przekazuje pozdrowienia z innych zborów.  Druga część obejmuje: pieśń, modlitwę, zabranie darów na potrzeby miejscowego zboru i kazanie słowa Bożego, przez pastora miejscowego zboru, lub starszego zboru, lub gościa obsługującego nabożeństwo. Nabożeństwo kończy się odśpiewaniem pieśni, modlitwą z es-katedry, pieśni pochwalnej i cichą, indywidualną modlitwą zgromadzonych. Całe nabożeństwo sobotnie trwa od godz. 9:30 do 12:00-12:30

 
 
Nabożeństwo z części I i II można wysłuchać ze zboru Podkowa Leśna z Serwera WWW.nadzieja.pl  w godz.9:15 do 12:30  w tym także TV a II część z Serwera Adwentyści.waw.pl od godz. 11:00 w tym także TV = Z A P R A S Z A M=
Adres : Foksal 8 W załączeniu link z mapą Warszawy:
http://mapawarszawy.ewarszawa.com/