Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
725001
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Zbór w Podkowie Lesnej posiada swój serwer, który chciałbym polecić, dla tych, którzy pragnć posłuchać, dobrych kazań, studium lekcji Szkoły Sobotniej i obejrzeć dobre filmy. A oto opis skróconej historii powstania nie tylko serwera ale i jego stacji tv.
 Tak mówią założyciele " Stacji tv" w Podkowie Leśnej:
Nasza historia zaczęła się w kwietniu 2008 roku, kiedy pojawił się pomysł powołania do życia telewizji internetowej, której zadaniem byłaby transmisja nabożeństw Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru w Podkowie Leśnej
Nie była to inicjatywa nowa, ale do tej pory zbór podkowiański zajmował się transmisją wyłącznie radiową, kiedy to w czerwcu 2005 roku Nadzieja.pl, ściśle związana ze społecznością lokalną, zaczęła próbne emisje. Choć próbna emisja telewizyjna w technologii Real Media miała miejsce przez kilka sobót już w 2003 roku, nie zdecydowano się na jej uruchomienie z powodu niewystarczającej jakości przekazu i braku szybkiego łącza z Internetem.
Obecnie transmitujemy przebieg całości nabożeństwa sobotniego, wraz z wyjątkowym w skali kraju wykładem lekcji Szkoły Sobotniej (przygotowywanym przez Nadzieja.pl wraz z wyznawcami zboru), a dzień później retransmisję apelu misyjnego, ewentualnych występów muzycznych oraz kazania ze Słowa Bożego. Czasami nadajemy starannie wyselekcjonowane filmy o tematyce religijnej, biblijnej czy społecznej, niebojące się poruszać tematów trudnych z chrześcijańskiego punktu widzenia. Emitujemy nasze materiały całą dobę, siedem dni w tygodniu. Słowem, coś, co miało służyć jedynie zborowi, dziś służy przede wszystkim poza nim, pozwalając zborom adwentystycznym w Polsce (a także poza nią) zapewnić obsługę pastorską w sobotę tam, gdzie nie jest to możliwe.


Posłuchajmy wyselekcjonowane niektóre nagrania audio, któr będą uzupełniane. Ponieważ Stację nadzieja.tv, prowadzą młodzi zaangarzowani ludzie społecznie, apeluję też o wsparcie finansowe w ramach kultu religinego zboru podkowiańskiego, na rozwój ewangelizacyjny tej działalności. Adres Zboru znajdziesz w:http://www.nadzieja.tv/?pl_kontakt,27
http://www.nadzieja.tv/?pl_jak-odbierac-,7
Roman Chalupka kazanie - Wieczerza Pańska. Czas 39:33


Szkoła Sobotnia w dniu 14,04,2012. Czas 46:53

17 Wykład Wł. Kosowskiego z Ks. Daniela Czas 60:17

Szkoła Sobotnia w dniu 16.06.2012, Czas 34:00

Mirosława Grześkowiak Kazanie z dnia 26.06.2012. Czas 39:35

Wł. Kosowski Kazanie z dnia 28.07.2012 Czas 56:31

Edyta Jankiewicz z dnia 27.10.2012 Czas 60:03

Własysław Kosowski z dnia 10.11.2012 Czas 58:07