Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
724994
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Nabożeństwa sobotnie składają się z dwóch części. I część obejmuje: Pięśń pochwalną pochodzącą przeważnie ze składu hymnów. W czasie śpiewania tej pieśni, osoby prowadzące nabożeństwo, klękają i modlą się przed zgromadzeniem o błogosławieństwo tegoż nabożeństwa. Na rozpoczęcie nabożeństwa zgromadzenie śpiewa pieśń podaną przez prowadzącego nabożeństwo części pierwszej. Potem jest modlitwa z es-katedry. Po modlitwie Kierownik Szkoły Sobotniej zaprasza kaznodzieję miejscowego lub gościa do wygłoszenia krótkiego apelu ewangelizacyjnego, polegającego na przesłaniu ewangelii dla zgromadzenia. Po apelu ewangelizacyjnym, zgromadzenie dzieli się na grupy, w klasach szkoły sobotniej by wspólnie studiować słowo Boże. Do tego celu służy podręcznik „ Lekcji Szkoły Sobotniej” wydawany kwartalnie. Po zakończeniu studium, zgromadzenie zajmuje swoje miejsca, by wysłuchać zachęty do zebrania darów przeznaczonych na misję globalną. Po zebraniu darów, zgromadzenie odśpiewa pieśń, potem modlitwą z es-katery kończy się nabożeństwo części pierwszej. W czasie przerwy 5-10 minutowej odczytuję się ogłoszenia lub przekazuje pozdrowienia z innych zborów.  Druga część obejmuje: pieśń, modlitwę, zabranie darów na potrzeby miejscowego zboru i kazanie słowa Bożego, przez pastora miejscowego zboru, lub starszego zboru, lub gościa obsługującego nabożeństwo. Nabożeństwo kończy się odśpiewaniem pieśni, modlitwą z es-katedry, pieśni pochwalnej i cichą, indywidualną modlitwą zgromadzonych. Całe nabożeństwo sobotnie trwa od godz. 9:30 do 12:00-12:30

 
 
Nabożeństwo z części I i II można wysłuchać ze zboru Podkowa Leśna z Serwera WWW.nadzieja.pl  w godz.9:15 do 12:30  w tym także TV a II część z Serwera Adwentyści.waw.pl od godz. 11:00 w tym także TV = Z A P R A S Z A M=
Adres : Foksal 8 W załączeniu link z mapą Warszawy:
http://mapawarszawy.ewarszawa.com/

Nabożeńswto II Część  z 03.04.10  Czas 59:16 Kazanie - Wł. Polok. Temat: Wielkanoc z Dekalogu


Nabożeństwo II Część z 10.04.10  Czas  47:51 Kazanie - Wł. Kosowski. Temat: Dlaczego?

Nabożeństwo II Części z dnia 24,04,10 Czas 78:04  Kazania - M. Micyk  i
Z.Makarewicz Tamat: Trójca
Nabożeństwo II Części z dnia 01.05.10  Czas 61:47  Kazanie - Marek Micyk
Temat: Pewność zbawienia.
Nabożeństwo  II Części z Chrztem Świetym z dnia 22.05.10  Czas 74:01
Temat: Jedyny kapłan i pośrednik
Nabożeństwo a dnia 03.07.10 Czas 42:46 Kazanie:  G. Korczyc

Nabożeństwo z dnia 09.07.10 Czas 62:06  Kazanie: Jarosław Dzięgielewski

Nabożeństwo z dnia 14.08.10 Czas 41:36  Kazanie: Roman Chalupka
Temat: Chrystus dzwiami życia
 Ordynacja Kaznodziejska 2011: Br.Romanowski, Lazar, Karauda
  Czas : 57:32
Nabożeństwo z dnia 21,04,2012 Temat: Weżmiecie moc Ducha Świętego
Czas:48,30