góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612847
wspo
umywanie
chrzest

Okolicznościowe

Drodzy przyjaciele, serdecznie zapraszam każdego z was do tego, abyście włączyli się do służby charytatywnej sponsorując ją swym dobrowolnym darem i przekazem swego 1% dochodu na szlachetny cel, jakim jest niesienie pomocy dzieciom chorym, biednym i niedożywionym. Wspomóż fundusz charytatywny wpłacając dobrowolny dar i 1 % podatku na konto bankowe: 26124019941111001030458599 Fundacji CHSCH figurującej w KRS pod Numerem:0000220518
Wspieranie Fundacji CHSCH aktualne jest przez cały 2014 rok. Wszystkim ludziom przyłączającym się do sponsorowania Fundacji serdecznie dziękuje i życzę w Nowym 2014 Roku obfitych błogosławieństw Bożych w życiu, zdrowiu i poprawie bytu materialnego.  Z okazji zbierania funduszy i życzń noworoczych zapraszam do wysłuchania koncertów:
1.Koncert w Lublinie:  czas 17:13

 

1. Kazanie z okazji Nabożeństwa Ekumenicznego 08.01.2011 M.Karauda Czas.45.28 

Wykłady dr Z. Plesa, który jest z wykształcenia psychologiem, teologiem i wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, są na czas dzisiejszy aktualne i społecznie pożądane. Szeroko zakrojona dyskusja w masmediach i sejmie na temat edukacji seksualnej młodzieży, skłania mię do zarekomendowania wykładów, które mogą poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Są one oparte na wywodach naukowych i teologicznych z punktu widzenia psychologa, duszpasterza, męża i ojca. Wykłady podbudowane są przekazami Biblijnymi i osobistymi, humorystycznymi ubarwieniami. Mówca dokładnie wyjaśnia, jaki mają wpływ  na życie seksualne, nauki psychologiczne zaczerpnięte z filozofii opartej na okultyzmie i jak one wpływają na współżycie seksualne w związkach małżeńskich i pozamałżeńskich.

Z okazji Święta Niepodległości, jakie 0bchodzono w dniu 11 października 2008 roku w naszym kraju, swoje przemyślenia o niepodległości i wolności w świetle nauk Pisma Świętego wypowiadają w kolejności: Mgr Dariusz Górski, dr Władysław Polok, mgr Andrzej Siciński i pastor Mirosław Karauda. Zapoznaj się też wspomnieniami o wolności w rzekomo wolnej i niepodległej Polski z czasów PRL administratora niniejszego Serwera i jak on odbiera wolność w dobie współczesnej.
Z okazji Śięta kazania w Warszawie Czas  57:21

Z okazji Święta Biblii w dniu 08.05,2010 Roku, w nabożeństwie II części uczestniczyli goście zaproszeni przez zbór warszawski z różnych kościołów, których witał Dariusz Górski.  Przesłanie do uczestników po odczytaniu Słowa Bożego przez trzy osoby i odśpiewaniu pieśni przez zespół młodzieżowy z południa  Polski, przesłanie do uczestników,  odczytała Dyrektorka  Polskiego Towarzystwa Biblijnego. Następnie przemówił ksiądz Matuszewski z Kościoła Rzymskokatolickiego. W czasie nabożeństwa przedstawiono ilustracje w formie filmu i slajdów na tematy Biblii w tym i wypowiedzi Przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na temat znaczenia Biblii w życiu każdego człowieka. Kazanie Słowa Bożego wygłosił pastor Kazimierz Romanowski, który końcową modlitwą zakończył nabożeństwo.= ZAPRASZAM =