góra

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com

Statystyki

Odsłon artykułów:
612846
wspo
umywanie
chrzest

Rozważania biblijne

Studium prowadzlił w dniach 28, 07 - 02, 09, 2004 w Podkowie Leśnej: L. Lechtenwald – tłumaczy Wł. Kosowski; G. Pfandel- tłumaczy R. Chalupka; A. Timm - tłumaczy R. Jankowski; J. Moskala -  tłumaczy J. Pollok.  Tematem studium było przedstawienie działalności szatana w czasach końca, który poprzez odstępcze nauki teologiczne pragnie osłabić Kościół Ostatków, by zahamować jego rozwój i osłabić głoszenie ostatniego trój-anielskiego poselstwa światu. Głoszenie i wprowadzanie nowych nauk nie zgodnych z duchem ewangelii a ukierunkowanych rozumem ludzkim jest świadectwem o tym, że przyjście Jesusa jest bliskie. Dlatego Słowo Boże nawołuje nas do pilniejszego studiowania Biblii i Świadectw Jezusa, by nie ulec zwątpieniu i nie odpaść. Dlatego Jezus mówi: Wam zaś pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie maja, tym, co jak mówią nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie aż przyjdę.Ob.2,24-25.  Trzymaj, co masz by nikt twego wieńca nie zabrał. Ob.3, 11. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź Panie Jezu! Ob.22.20. 2cz. Tłumaczy Roman Chalupka
 Istota autorytetu Czas 47:17

Nagrania Rozważań Biblijnych pochodzą z czasów pełnienia funkcji Dyrektora Radia Głos Nadziei.
Profesor Zachariasz Łyko (21, 04,1929 - 22,01,2008) od najmłodszych lat był aktywnym członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jako 19 letni student Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale prawa, powołany zostaje do służby w Kościele Adwentystów D.S. na stanowisko nauczyciela w pierwszej powojennej szkole seminaryjnej w Krakowie. Od tej pory pełni on różne funkcje w Kościele począwszy od pastora, sekretarza diecezjalnego w Poznaniu, Przewodniczącego Zarządu Kościoła w 1953, Sekretarza W Wydawnictwie Znaki Czasu, Dyrektora Radia Głos Nadziei, Sekretarza Zarządu Kościoła z jednoczesnym pełnieniem funkcji Dyrektora do spraw publicznych, edukacji i wykładowcy w Seminarium jak i w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.