Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
725005
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Studium prowadzlił w dniach 28, 07 - 02, 09, 2004 w Podkowie Leśnej: L. Lechtenwald – tłumaczy Wł. Kosowski; G. Pfandel- tłumaczy R. Chalupka; A. Timm - tłumaczy R. Jankowski; J. Moskala -  tłumaczy J. Pollok.  Tematem studium było przedstawienie działalności szatana w czasach końca, który poprzez odstępcze nauki teologiczne pragnie osłabić Kościół Ostatków, by zahamować jego rozwój i osłabić głoszenie ostatniego trój-anielskiego poselstwa światu. Głoszenie i wprowadzanie nowych nauk nie zgodnych z duchem ewangelii a ukierunkowanych rozumem ludzkim jest świadectwem o tym, że przyjście Jesusa jest bliskie. Dlatego Słowo Boże nawołuje nas do pilniejszego studiowania Biblii i Świadectw Jezusa, by nie ulec zwątpieniu i nie odpaść. Dlatego Jezus mówi: Wam zaś pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie maja, tym, co jak mówią nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie aż przyjdę.Ob.2,24-25.  Trzymaj, co masz by nikt twego wieńca nie zabrał. Ob.3, 11. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź Panie Jezu! Ob.22.20. 2cz. Tłumaczy Roman Chalupka
 Istota autorytetu Czas 47:17

 

2.Trzymać się słowa Boga Czas 40:01


3.Ostatki a ruchy odstępcze Czas 51:56

4.Ruchy odstępcze Czas 53:20

5.Adwentyszm a ruchy odstępcze Czas 58:31

6.Drogowskaz zmian Czas 48:59 Tłumaczy - W. Kosowski

7.Upadek moralności Czas 64:33 Płumaczy - W.Kosowski

8.Apokalipsa Księgą Przymierza Czas 60:47 - Płumaczy- W. Kosowski

9.Zwoje wielbiące Boga Czas 65:45 Tłumaczy - Ryszard Jankowski

10.Interpretacje proroctw Czas - 53:15 Tłumaczy - Ryszard Jankowski

11.Interpretacje pism E.White Czas 56:33 Tłumaczy - R. Chalupka

12.Ufam Mu Czas 58:59  Tłumaczy-  R. Chalupka

13.Główny filar wiary Czas 58:59 Tłumaczy- Jan Pollok

14.Dlaczego Bóg milczy na zło? Czas 67:53 Tłumaczy-  R. Chalupka

15.Bóg Jonasza Czas 31:04 Tłumaczy - Jan Pollok

16.Interpretacja Skięgi 1Możeszowe 1 Czas 67:53 Tłumaczy- Jan Pollok 

17Interpretacja 1ks.Mojżeszowej6 Czas 75:42 Tłumaczy - Jan Pollok          

18. Życie po życiu Czas 53:07 Rozważania prowadzi dr.med. Jacek Mater

19. Prorocy a abiawienia Czas 55:09 Rozważania prowadzi dr. med. J.Mater

20. Rysopis diabła  Czas 49:54 Rozważania prowadzi dr. Jacek Mater