Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
724973
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Nagrania Rozważań Biblijnych pochodzą z czasów pełnienia funkcji Dyrektora Radia Głos Nadziei.
Profesor Zachariasz Łyko (21, 04,1929 - 22,01,2008) od najmłodszych lat był aktywnym członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jako 19 letni student Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale prawa, powołany zostaje do służby w Kościele Adwentystów D.S. na stanowisko nauczyciela w pierwszej powojennej szkole seminaryjnej w Krakowie. Od tej pory pełni on różne funkcje w Kościele począwszy od pastora, sekretarza diecezjalnego w Poznaniu, Przewodniczącego Zarządu Kościoła w 1953, Sekretarza W Wydawnictwie Znaki Czasu, Dyrektora Radia Głos Nadziei, Sekretarza Zarządu Kościoła z jednoczesnym pełnieniem funkcji Dyrektora do spraw publicznych, edukacji i wykładowcy w Seminarium jak i w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

 

 

 Rozważanie o Biblii, Jezusie  Czas 26:46
 


Rozważanie o Marii i jej Synu Jezusie 
Czas 27:31

Rozważanie o nałogach, milości  Czas  27:41

Rozważanie o powrocie Jezusa, Milenium
  Czas  28:29
 

Rozważanie o Świątyni, Sądzie  Czas  26:40

Rozważanie o zbawieniu, łasce  Czas 28:27

Wizja Nadziei  Czas  32:49

 Profesor Zachariasz Łyko zmarł 22, 01,2008 roku. Jest to już okres dwu letniej rocznicy jego śmierci. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kaplicy na cmentarzu powązkowskim w dniu 04.02.2008 roku.  Dlatego też zachęcam do wysłuchania jego głosu w nagraniach przy rozważaniach Słowa Bożego i jednym kazaniu w Zborze warszawskim z 2007 roku = ZAPRASZAM=