Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
798555
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-FatimaWykłady różnych mówców o wypełniających się proroctwach na temat Nowego Porządku Świata inspirowanego przez politykę Watykanu, który zgodnie z proroctwem biblijnym nazwany jest wraz ze Stanami Zjednoczonymi „ Bestią”. Czwarta Bestia z morza z Bestią z lądu (Dan. 7,3; Ob.13, 1. 11) stworzą koalicję, która zmierzać będzie do utworzenia Ogólnoświatowego Rządu, wspieranego przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską.  Połączenie władzy świeckiej z religijną w ekumeniczny obraz  „Bestii” średniowiecznej, przyczyni się do prześladowań i ucisku wielkiego. Wykłady są ciekawe i inspirujące do refleksji i zastanowienia się na swoim życiem, swoją wiarą, i swoim postępowaniu w stosunku do człowieka i Boga. Zachęcam do przesłuchania nagrań. Wykłady o podobnej tematyce znajdziesz też w linku:
http://konfrontacje.com.pl/audycje/wyklady-biblijne/101-wyklady-jana-jankiewicza.html

1.Benedyskt VI Nawołuje Czas: 12:26


2. Ekumenia Jana Pawła II Czas 3:09 

3. Znamię Besti Czas: 59:45

4. Unia Europejska zdemaskowana Czas: 51:23

5. Polityka Obamy Czas: 81:31

6. Biblijna Ekumenia Czas: 31:54

7. Film o Ekumenii Kościoła Rzymskiego


Cytaty z wypowiedzi  stolicy Watykańskiej z XIX - XX wieku w konfrontacji z Watykanem współczesnym.
1.”Papież, gdy przemawia Ex cathedra, czyli gdy zabiera głos jako pasterz i nauczyciel w sprawach wiary i moralności, za sprawą swego najwyższego apostolskiego autorytetu…posiada nieomylność, którą upodobało się Boskiemu Zbawicielowi go obdarzyć…w rezultacie tego, wypowiedzi papieża są w swej naturze niezmienne” (The Catholic  Encyclopedia. 1919, T.7, s.796)

2.”Wszystkie doktrynalne Uchwały ogłoszone przez papieża w obecności soboru generalnego czy też bez niego są nieomylne… Raz wydane, nie mogą być wycofane przez papieża ani przez sobór. Opiera się to na katolickim pryncypium, że Kościół w spawach wiary nigdy się nie pomylił”
(the Catholic World, czerwiec 1871.ss 422-423)

3.” Jeśli człowiek odmawia posłuszeństwa Kościołowi Rzymskokatolickiemu, niech będzie uważany, jak nakazuje Bóg, za poganina i celnika” (Pius XII w encyklice The Mystical Body of Christ 29.08.1943)

4. „Protestanci zapominają, że to oni odseparowali się od nas, a nie my od nich; dlatego pojednanie musi się odbyć na naszych warunkach, nie zaś abyśmy to my poszukiwali i akceptowali pojednanie na ich warunkach. Protestantyzm zrodził się jako bunt przeciw autorytetowi, który  Kościołowi nadał Chrystus. Protestantyzm, który nie posiada autorytetu, ani go nie chce nad sobą uznać… udowodnił, że faktycznie jest sprzymierzeńcem pogaństwa. Protestantyzm w żadnej formie nie ma uzasadnienia, dlatego powinien przestać istnieć.( America –pismo katolickie. 4.01.1941 s.343)

5. „Nie mamy prawa domagać się od Kościoła przedstawienia racji, którymi się kieruje, gdyż nie domagamy się też ich od Wszechmocnego Boga, jako warunku naszego posłuszeństwa. Musimy przyjąć z bezwarunkową uległością wszystkie wymagania, jakie stawia przed nami Kościół”
(The Catholic World, sierpień 1871, s.589

6. „Wierzymy w zwycięstwo Kościoła katolickiego nad niewiarą, herezją, rozłamem, rewolucjami, despotyzmem, judaizmem, islamem i pogaństwem. Odnowa doczesnego państwa papieskiego jest konieczna dla odniesienia triumfu, dlatego wierzymy, że zostanie ono odrestaurowane”
(The Catholic World, sierpień 1877, s.620.)