Od grzechu do zbawienia

Kontakt

Jan Cichocki
E-mail: konfrontacje.jancichocki
@gmail.com.plStatystyki (2)

Odsłon artykułów:
724981
chrzest
umywanie nóg
Dwie tablice Prawa
papież
hostia
Tradycja ludzka
Tradycja2-Fatima

Wywiady z dr. Władysławem  Polokiem prowadzi redaktor Głosu Nadziei Pan Stanisławski na tematy związane z naukami Kościoła Rzymskokatolickiego, które są w konfrontacji z naukami Pisma Świętego.
O świertelności duszy  Czas 22:30


O wiecznych piekielnych mękach Czas 19:05

 O Dekalogu  Czas   19:58


Sobota czy Niedziela  Czas 22:13

O kulcie Marii  Czas  23:21

O Komunii - Liturgii  Czas  20:11

O pojednaniu  z Bogiem  Czas  18:09

O Chrzcie Świętym  Czas  19:51

O Opoce - Prymacie  Czas  23:30

O powrocie Jezusa  Czas  19:30